خلیل منصوری on شهریور ۴ام, ۱۳۹۵

samamosیکی از مسائل مهم در حوزه علوم سیاسی و اجتماعی، مسئله قدرت است. قدرت یا اقتدار به دولت و نهادهای دولتی و وابستگان به آن، این امکان را می‌دهد تا محدودیت‌هایی را نسبت به آزادی افراد جامعه و ملت برقرار کرده و با اعمال قانونی زور و خشونت به اهداف دولت دست یابند. این‌گونه است که گاه قدرت را به زور و خشونت قانونی و یا اقتدار تعبیر می‌کنند که به کمک آن دولت و نهادهای قانونی رفتار شهروندان را کنترل و مدیریت می‌کنند.

ادامه مطلب… »

Share

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , ,

خلیل منصوری on شهریور ۲ام, ۱۳۹۵

samamosبررسی آثار و پیامدهای نابهنجاری‌های اقتصادی از دیدگاه قرآن

ظلم که به معنای قرار دادن چیزی در غیر جایگاه اختصاصی و مناسب خودش است به اشکال مختلفی چون کم کردن یا زیاد کردن و یا تغییر زمان و مکان در امور و مسایل گوناگون ظهور و بروز می‌کند. از این رو حوزه مصداقی آن، دایره وسیعی را در بر می‌گیرد.

ادامه مطلب… »

Share

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,

خلیل منصوری on شهریور ۲ام, ۱۳۹۵

samamosانسان موجودی اجتماعی است که نیازهای خویش را از طریق دیگران برآورده می‌سازد. بنابراین، هر کسی به دیگری نیاز دارد و بی‌دیگری نمی‌تواند نیازهای ابتدایی خود را نیز تامین کند. از جمله نیازهای بشری نیازهای مالی و مادی است که انسان‌ها با همکاری با یکدیگر آن را برآورده می‌سازند. بر این اساس اگر افراد جامعه‌ای به نیازهای مادی و مالی همدیگر بی‌توجه باشند، در شرایط ضداجتماعی قرار می‌گیرند و آثار و پیامدهایی برای این رفتارشان است که نویسنده با مراجعه به آموزه‌های قرآن درصدد تبیین گوشه‌ای از آنها برآمده است.

ادامه مطلب… »

Share

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

خلیل منصوری on مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۵

samamosنگاهی به عوامل و آثار بخل‌ورزی و راه درمان آن از دیدگاه قرآن

 در مطلب پیش‌رو نویسنده با بررسی پاره‌ای از علل و عوامل پیدایش بخل و تنگ‌چشمی در انسان، به آثار این صفت زشت انسانی پرداخته و در پایان راه نجات از آن را تشریح کرده است.
یکی از صفات زشت و ناپسند، صفت بخل است و بخیل کسی است که از نعمت‌هایی که خداوند به او داده به کسی نمی‌دهد. این حالت دارای شدت و ضعف است. به این معنا که گاه شخص حتی به خود نیزسخت‌گیری می‌کند که در فرهنگ اسلامی از آن به خساست و دنائت طبعی یاد می‌شود. البته در قرآن واژه خسیس به این معنا به کار نرفته اما در روایات این واژه برای بیان مرتبه‌ای از بخل به‌کار رفته است.

ادامه مطلب… »

Share

برچسب‌ها: , , , , , , ,

خلیل منصوری on مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۵

samamosبسم الله الرحمن الرحیم

گفتمان جهانی انقلاب اسلامی بر اساس مبانی سامان یافته که شناخت و تقویت هر یک می تواند در جهت حفظ و مانایی و پایایی این گفتمان بسیار مفید باشد. هر یک از این مبانی، دارای الگوواره هایی است که در تطور علمی جامعه نخبگانی و عملی جامعه اسلامی به بلوغ و کمال رسیده است. هر یک از این مبانی، بر اساس روشی خاص، استنباط علمی و در ساختار عملی زندگی و سبک زیست امت سامان داده شده است. توجه به حوزه روش شناسی برای شناخت چگونگی استنباط علمی و ورود به حوزه عملی می تواند برای مانایی و بقا و نیز تطور و پویایی آن بسیار مهم باشد؛ زیرا اگر این روش ها و مبانی دانسته و شناخته نشود، حساسیتی روی آن اعمال نخواهد شد و در نهایت انقلاب اسلامی دچار همان افت و آفتی می شود که در عصر نخست اسلام و سپس در دوره سربداران و صفویان و مشروطه خواهان دچار شده است.

ادامه مطلب… »

Share

برچسب‌ها: , , , , , , ,

خلیل منصوری on مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۵

samamosنگاهی به نشانه‌های صبوری از دیدگاه قرآن

یکی از مهمترین دغدغه‌های انسان مدیریت هیجانات عاطفی در قالب شادی، اندوه، خشم و مهر است. اینکه تحت تأثیر عوامل بیرونی یا درونی واکنش‌هایی را از خود بروز دهد که مبتنی بر جوشش شدید هیجانات است و رفتارهایی که انسان را از تعادل بیرون می‌برد و پیامدهایی را به دنبال دارد که گاه پشیمانی در آن سودی ندارد. خشم یکی از این هیجانات است که اگر مدیریت و مهار نشود پیامدهای بسیار خطرناکی دارد. برای مدیریت خشم و مهار آن باید انسان به درجه‌ای از تحمل برسد که فشارهای سهمگین را تاب آورد و واکنش‌هایی را که نشان می‌دهد براساس تدبیر و بصیرت باشد تا پیامدهای بد و زشتی را به دنبال نداشته باشد. اینجاست که مسئله صبر و حلم و افزایش آستانه تحمل مطرح می‌شود.

ادامه مطلب… »

Share

برچسب‌ها: , , , , ,

خلیل منصوری on مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۵

samamosدر اصطلاح و فرهنگ قرآنی، حقیقت انسانی را همان قلب تشکیل می‌دهد. پس مراد از قلب  این تکه گوشت صنوبری در آدمی نیست، بلکه همان چیزی است که با توجه به تجلیات گوناگون از آن با عناوینی چون روح و نفس و مانند آن یاد می‌شود و به اموری چون مدیریت تن، ادراک و فهم، کنش و واکنش‌های عاطفی و احساسی و مانند آن می‌پردازد و مخاطب از سوی خداوند است. از این رو بر سلامت قلب و رهایی از بیماری و مرگ قلب در آموزه‌های قرآنی بسیار تاکید شده است. نویسنده در مطلب حاضر به چیستی قلب و عوامل قساوت و مرگ قلب و یا اصطلاحا دلمردگی اشاره کرده است. ادامه مطلب… »

Share

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

خلیل منصوری on مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۵
samamosنگاهی به مبحث ولایت در کلام امام‌رضا(ع)

مامون خلیفه مکار عباسی، با اهداف سیاسی، سازوکاری را در پیش گرفت تا ضمن تغییر جریان مبارزاتی، شیعی، محدودیت‌هایی را برای امام‌رضا(ع) ایجاد کند، و با عنوان جانشین خلافت، مسیر امامت را با تفسیر وارونه از خلافت و ولایت منحرف سازد. امام‌رضا(ع) در برابر این مکر و فریب خلیفه عباسی، به تبیین معنای امامت و ولایت حقیقی می‌پردازد تا فتنه عباسی را آشکار و دشمنان را رسوا سازد. نویسنده در این مطلب با مراجعه به سنت و سیره رضوی به تبیین رفتار متقابل امام‌رضا(ع) علیه حیله مامون عباسی پرداخته است.

ادامه مطلب… »

Share

برچسب‌ها: , , , , , ,

خلیل منصوری on مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۵

samamosبسم الله الرحمن الرحیم

امیرمومنان امام علی(ع) نفس و جان پیامبر(ص) در مقام وصایت و پیشوایی امت در مدت کوتاهی که خلافت ظاهری را در دست داشت به مسایل مهم اجتماعی و سیاسی بسیاری اشاره کرده که نویسنده در این مطلب تنها نمی از یمی را مورد توجه و اهتمام قرار داده است. با این همه همین سخنان به تنهایی می تواند ما را در مسیر کمالی کمک کند و نظریه اجتماعی اسلامی را در اختیار فرهیختگان و جامعه سازان قرار دهد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

ادامه مطلب… »

Share

برچسب‌ها: , , , , , , ,

خلیل منصوری on مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۵

samamosاسلام با آنکه همه هستی را ملک طلق خداوند می‌داند ولی در دنیا به جهت سامان‌دهی به زندگی بشر، مالکیت اعتباری را برای انسان امضا کرده است. این مالکیت به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود. هر گونه تصرف در اموال حتی در اموال خصوصی شرایطی دارد که باید آن را شناخت و در محدوده آن تصرف کرد، چه رسد در اموال عمومی که قوانین آن سخت گیرانه تر است. نویسنده در این مطلب به حوزه اموال عمومی به ویژه بیت‌المال پرداخته و برخی از احکام و آثار سوءاستفاده از آن را بیان کرده است.

ادامه مطلب… »

Share

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,