قرآن؛ معجزه لفظی و معنائی

قرآن معجزه است؛ یعنی لفظ و محتوایش از سوی خداوند فرستاده شده و به عنوان معجزه دریافت شده است. پس الفاظ قرآن نیز از خداوند است نه از پیامبر(ص)؛ چرا که اگر قرآن کتاب الهی خاص و معجزه اوست و معاذالله پیامبر(ص) الفاظ را گفته باشد، این دیگر کتاب الله نیست؛ بلکه کتاب آن است که، الفاظ، حروف، کلمات، جمله و صُوَر آن با همین وضع نازل شده باشد.

    بنابراین برای پیغمبر(ص) به نحو سالبه کلیه هیچ سهمی نیست مگر دریافت و تلقی و نقل آن؛ یعنی همان را که شنیده و حفظ کرده و خوانده را نقل کند. از این رو در قرآن سخن از اقرء یا قل است؛ یعنی همان را تلاوت کن.
    دیگر آنکه خداوند می فرماید: لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلی‏ اَنْ یاْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لایاْتُونَ بِمِثْلِهِ؛ اگر جن و انس جمع شوند تا مثل این قرآن را بیاورند نمی توانند مثل آن را بیاورند.(اسراء، آیه ۸۸)این انس شامل همه پیامبران و حتی محمد (ص) می شود و اگر نبود این وحی الهی او هم ناتوان بود این را بداند و بخواند؛ زیرا او هم بشری چون دیگران است که این وحی، او را مجزا ساخته است: إِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یوحی‏ إِلَی.(کهف، آیه ۱۰)پس همان طوری که معنای قرآن برای ذات اقدس الهی است، الفاظ، حروف، کلمات، جمله ها و در یک کلمه همه حقیقت قرآن لفظاً و معناً برای ذات اقدس الهی است و وجود مبارک حضرت(ص) آن را شنید و نقل کرد. از این روست که معجزه الهی است.
    البته در احادیث قدسی نیز حتی ممکن است مانند قرآن لفظ و معنا نازل شده باشد و تنها تفاوت این است که لفظ آن معجزه نیست؛ همان طوری که تورات و انجیل لفظ و معنایش از سوی خداوند نازل شده ولی لفظش معجزه نیست.
    پس اگر ثابت شد که الفاظ احادیث قدسی برای ذات اقدس الهی است، قهراً حدیث قدسی نظیر تورات و انجیل و صُحُف ابراهیم(ع) خواهد بود که این الفاظ از خداست، ولی معجزه نیست؛ یعنی خدای سبحان این الفاظ را معجزه قرار نداده است؛ چرا که آنها هم کتاب بودند. درباره انجیل آمده است: آتانِی الْکِتابَ (مریم، آیه ۳۰)بنابراین، گاهی معنا و امور غیبی معجزه است ولی لفظ، آن را همراهی نمی کند؛ نظیر آنچه برای تورات، انجیل، صحف ابراهیم (ع) و حتی برای حدیث قدسی است؛ ولی گاهی چنین نیست؛ یعنی گذشته از اینکه معانی آن برای خدای سبحان است، الفاظ هم معجزه گونه القامی شود که این نحوه از انزال کتب الهی و آسمانی، مخصوص قرآن کریم است.

روزنامه کیهان، شماره ۲۰۸۳۰ به تاریخ ۲/۵/۹۳، صفحه ۶ (معارف)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید