پيش گويي و غيب داني جنيان

demonبارها از من اين پرسش شده كه آيا جنيان از آينده خبر دارند و آيا مي توانند پيش بيني و يا پيش گويي كنند كه چه اتفاقي مي افتد؟ اگر بر اساس برخي ادله، آنان از مقام مثال هستند و از جسم لطيف مثالي برخوردار مي باشند پس مي بايست از آينده خبردار باشند؟

فروشگاه آنلاین سونی

زيرا هر امر مادي پيش از تحقق مادي در عالم ماده صرف و محض مي بايست در عالم مثال تحقق يابد و اينان مي توانند از آن با خبر شوند؛ بنابراين مي توان دست كم از آگاهي ايشان نسبت به آينده نزديك سخن گفت و آن را تاييد كرد؟
عالم مثال متصل و منفصل
يكي از عوالمي كه براي جهان اثبات مي شود، عالم مثال منفصل است. اين قيد منفصل را از آن رو به كار مي برند تا از عالم مثال متصل باز شناخته شود؛ زيرا از آن جايي كه انسان عالم اصغر در برابر عالم اكبر هستي، از همان خصوصيات و ويژگي هاي عالم بيرون و هستي برخوردار مي باشد و اين توانايي ذاتي انسان است كه براي وي قابليت خلافت ربوبي را فراهم آورده است.بر اين اساس انسان موجودي است كه در درون خود نقش همه عالم هستي را به شكل كوچك شده آن دارا مي باشد. اگر براي عالم هستي مراتب و نشئاتي است براي آدمي نيز چنين چيزي وجود دارد.

بارها در خواب كاري كرده و يا از ديده ها و شنيده ها و خوردني ها و پوشيدني ها لذت برده ايد. در رويا به جاهايي رفته ايد كه در شگفت آن نتوانسته ايد واژه و يا گزاره اي بيابيد و تنها به اين بسنده كرده ايد كه جهاني بس زيبا و شگفت انگيز بوده است.
در اين سيري انساني در خواب خويش كه به حكم الهي انجام مي گيرد و هر زماني كه به خواب مي رويد اتفاق مي افتد و به تعبير قرآن توفي جان و نفس رخ مي دهد و نفس آدمي گرفته و بازگردانده مي شود: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ( زمر آيه 42) انسان به جاهايي برده مي شود كه مي توان از آن به سير شبانه در عوالم تعبير كرد.
هر كسي بر اساس استعداد خويش و توانايي و ظرفيتي كه در روز كسب كرده است در سير و معراج شبانه خويش به عوالم مختلف برده مي شود. برخي تنها به عالم مثال مي روند و برخي ديگري از عوالم ديگر نيز رها مي يابند و تا عنداللهي بالا مي روند.
به قول استاد علامه حسن زاده هركسي دراين سير شبانه خويش شكاري بر اساس كار روزش مي كند و بهره اي عالم ملك و ملكوت برمي گيرد.
شكاري كه انسان ها در خواب و رويا مي كنند نوعي دانش و علوم خاص است كه بنا بر ظرفيت و استعداد اشخاص مختلف و متفاوت است.
شخص كامل كسي است كه هم خوب بالا مي رود و عروج مي كند و هم خوب تلقي مي كند و هم خوب آن چه را تلقي كرده حفظ كرده و با خود به عالم ماده مي آورد و به نوعي داراي عصمت است در ديدن و فهميدن و حفظ كردن و بيان كردن است. اين چنين شخصي است كه رويا وي همان روياي صادق است كه نوعي نبوت و درجه اي از آن به شمار مي آيد و با عالم الوهيت مرتبط مي سازد. از اين روست كه گفته اند كه رويا يكي از راه هاي ارتباط با عالم بالا و خداوند تبارك و تعالي است.
اما برخي ديگر يا اگر به آن عوالم بالا روند درتلقي و يا فهم و يا حفظ و مانند آن كم مي آورند و يا آن چه را به دست آورده اند يا تغيير مي دهند و در هنگام بازگشت به عوالم ملكوت و يا عالم مثال و ديگر مراتب آن را از كف مي دهند و يا حتي به شكل اضغاث احلام در مي آورند.
به اين معنا كه از مغز به گردو و از گردو به پوست و از پوست به چيزي ديگري از باب تداعي معاني و الحرف يجر الحرف مي روند و نتيجه آن كه اصل را فراموش مي كنند و تنها آن اخيري يا پوست را به ياد دارند و نيازمند معبري مي شوند تا ايشان را از معاني مختلف عبور داده به معناي نخست بازگرداند.
آدمي چون خود داراي عوالمي چندي هم چون عوالم بيرون است مي تواند درك درستي از همه اين عوالم داشته باشد.
يكي از عوالم دروني آدمي عالم خيال است كه توانايي خاصي به آدمي مي بخشد و قوه متخيله نيز كمك مي كند تا عنقا و سيمرغ را تخيل كند و چيزهاي را بسازد كه در معنا حتي وجود نداشته باشد. البته ميان قوه خيال و متخيله تفاوتي است ولي نوعي ارتباط تنگاتنگ در ميان است كه مراد ما را براي تقريب اذهان فراهم مي آورد.
عالم عقل درون همانند عالم عقل بيروني است و از خصوصيات آن بهره مند مي باشد. عالم ملكوت انساني همانند عالم ملكوت بيروني داراي مراتب و درجات است چنان كه عالم ملك در آدمي همانندي خاصي با عالم ملك بيروني دارد.
عالم مثال دردرون آدمي را عالم خيال نيز مي نامند. اين همان عالم متصل به ذات آدمي است ولي عالم مثال بيروني كه از آن به عالم مثال منفصل تعبير مي شود امري بيرون از ذات آدمي است هر چند همانند و ناهمانندي هايي نيز در ميان آن دو وجود دارد.
عالم مثال منفصل را گاه به عالم برزخ نيز تعبير مي كنند كه حد فاصل ميان عالم ملك و عالم ملكوت عقل است.
عالم ملكوت عقل عالمي مجرد از ماده است ولي عالم مثال داراي ماده اي لطيف تر از ماده ملك مي باشد. آن چه در خواب ديده مي شود هر چند كه شباهت هايي با عالم ماده دارد ولي از تفاوت هاي محسوسي نيز برخوردار مي باشد.
عالم جنيان را عالم مثال منفصل و برزخ گفته اند؛ آنان با آن كه از ماده آفريده شده اند ولي از ماده لطيف و اثيري بهره مند مي باشند كه در اصطلاح قرآني از آن به مارج من النار تعبيرشده است و خداوند درباره عناصري كه جنيان بدان آفريده شده است مي فرمايد: وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ( رحمان آيه 15)
اين عنصر لطيف موجب مي شود كه جنيان به چشم مادي بشر نيايند و با آن كه آنان انسان هاي مادي محض را مي بينند ولي آدمي با چشم مادي خويش ناتوان از ديدن موجودات عالم مثال منفصل يا همان عالم برزخ و خيال منفصل مي باشد: يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْإِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ(اعراف آيه 27)
تنها كساني كه قابليت خويش را به فعليت رسانيده اند مي توانند با چشم برزخي خويش اين موجودات را ببينند همان گونه كه اگر شخصي چشم عقل و بصيرت باطني خويش را بگشايد مي تواند عالم عقول و فرشتگان را ببيند و آن ها را چنان كه هستند مشاهده كند ؛ چنان كه پيامبر (ص) اين گونه فرشتگان را كه از عالم عقل بودند مشاهده كرده است: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى(نجم آيه 13)
البته بايد توجه داشت كه برزخ و عالم مثال منفصل جنيان با عالم برزخي كه پس از مرگ تحقق مي يابد تفاوت ها و شباهت هايي مي باشد. به اين معنا كه عالم برزخ پس از مرگ عالمي است كه جنيان نيز پس از مرگ خودشان بدان وارد مي شوند و اين گونه نيست كه اين همان عالم برزخ پيش از مرگ ايشان باشد.
به سخن ديگر عالم برزخ در دايره صعود و نزول عالمي ديگري است و عالمي كه جنيان در آن به سر مي برند بخشي از همين عالم ماده ولي نوع برزخي و لطيف تر آن است. از اين رو مي بايست در اين معنا توجه داشت كه جنيان نمي توانند به عالم برزخ صعودي پس از مرگ راه يابند هر چند كه به نظر مي رسد كه عالم برزخ جنيان همان عالم و يا بخشي از عالم برزخ صعودي باشد.
جنيان مثالي
از آن جايي كه جنيان از عالم مثال منفصل و برزخ مي باشند مي توانند به اموري آگاهي يابند كه هنوز در عالم ماده تحقق خارجي نيافته است و درمسير عالم ملكوت عقل و مثال به سوي ماديت در حركت مي باشد. اين مساله اي است كه آنان براي استراق و كشف آن به عالم بالاتر مي روند ولي به وسيله شهاب هاي آسماني رانده مي شوند تا اطلاعات عالم مثالي را پيش از ورود دريافت نكنند.
همانند اين مساله استراقي است كه در حال حاضر برخي با وسايل و فن آوري امروزي انجام مي دهند و اطلاعاتي كه از مركز به سوي ماهواره فرستاده مي شود تا در جايي ديگر گرفته شود سرقت مي كنند و به شكل فايل هاي دزدي از آن بهره مي برند.
در حقيقت اموري كه مي بايست در آينده نزديك به شكل ماديت صورت تحقق خارجي يابد درعالم بالاتر و مثالي ربوده مي شود.
اما نكته اي كه بايد توجه داشت اين كه اين اطلاعات به شكل غيب نيست بلكه از حالت غيب بيرون آمده و در حال تظاهربه اشكال مثالي و مادي آن است. از اين روست كه قرآن بيان مي كند كه جنيان غيب نمي دانند و نمي توانند از آينده و پشت پرده غيب خبر دهند.
دو عامل موجب مي شود كه جنيان عالم مثالي از غيب آگاه نباشند؛ نخست آن كه آنان را با شهاب ها كه ابزارهاي خاصي هستند مي رانند تا دريافت اطلاعات صورت نگيرد و ديگر اين كه اين اطلاعات مي تواند به شكلي محافظت شده به ماديت برسد كه دور از چشم و دسترس جنيان مثالي باشد.
اين مساله درباره حضرت سليمان (ع) و مرگ وي به خوبي نمايانده شده است كه جنيان غيب و آگاه مخفي شده و حفاظت شده را نمي توانند دريافت كنند. خداوند دراين باره مي فرمايد: فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ(سبا آيه 14) زماني كه مرگ سليمان را در گرفت چيز جز موريانه اي كه عصاي سليمان را خورد بر مرگ او راهنمايي نكرد. پس زماني كه سليمان فرو افتاد مساله براي جنيان روشن و آشكار شد كه اگر غيب مي دانستند تا اين زمان در بند عذاب خواركننده سليمان باقي نمي ماندند.
بنابراين جنيان از مرگ انساني كه رو به روي ايشان بود و آنان را به بند كشيده و به بيگاري مشغول داشته بود آگاه نبودند و اگر غيب مي دانستند مي بايست از مرگ آن حضرت آگاه مي شدند.
بنابراين آنان حتي از مرگ انساني آگاه نيستند چه برسد كه غيب بدانند. البته از آن جايي كه جنيان همانند انسان ها داراي درجات و مراتب مختلفي علم و دانشي و توانايي هستند برخي از ايشان مي توانند به اموري دست يابند ولي اين گونه نيست كه اهل غيب و اطلاع از امور آينده باشند.
بر اين اساس اين كه گفته شود كه جنيان از آينده و يا مسايل غيب و پشت پرده عالم اطلاع دارند امري نادرست و اين گونه نيست كه داشتن چشم برزخي و ديدن انسان بي آن كه ديده شوند موجب شود تا از اينده و مسايل غيبي مطلع بوده و پيش بيني و يا پيش گويي كنند.
به هر حال آنان نيز موجودات انسان هستند كه داراي توانايي هايي چون ديدن و ديده نشدن هستند ولي از ناتواني هاي بسياري نيز رنج مي برند كه موجب شده است كه به حكم ازلي و ابدي مسخر انسان شوند و با سجده بر انسان خلافت ربوبي او را بپذيرند هر چند كه ابليس و يارانش از اين خلافت سر باز زدند ولي اين موجب نمي شود كه انسان بر آنان برتر نباشد.
كساني از جنيان كه به استراق سمع مي روند و از امري كه از عوالم برتر به عالم مثال درآمده است آگاهي مي شوند بسيار كم هستند و بسياري از ايشان به شهاب ثاقب رانده مي شوند: إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌثَاقِبٌ( صافات آيه 10)
خداوند يكي از علت هاي وجود كواكب و ستارگان را زينت بر شمرده و در ادامه مي افزايد: إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ( صافات آيات 6 تا 10)
اين آيات بيان مي كنند كه آنان مي خواهند اطلاعاتي را از ملا اعلي به دست آورند تا پيش گويي و آينده نگري كنند و با بهره برداري از آن انسان ها را گمراه نمايند ولي خداوند آنان را مي راند. اين جنيان كه به اين كار مشغول مي شوند جنيان مارد و سركشي هستند كه مي خواهند مردمان را گمراه سازند.
همين جنيان اولياي برخي از انسان ها هستند كه حتي جنيان مومن از اين كه برخي از انسان ها از آن ها پيروي مي كنند شگفت زده شده و مردمان را نكوهش مي كنند. اين مساله در سوره جن اين گونه گزارش شده است: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا( جن آيه 6) و در ادامه جنيان ضمن دسته بندي خود به صالحان و گمراهان مي گويند كه به سبب پرشدن آسمان از نگهبانان و شهاب هاي ثاقب ديگر نمي توان به اطلاعاتي دست يافت كه پيش از اين امكان آن وجود داشته است: وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا( جن آيه 9) يعني ما پيش از اين براي كسب اطلاعات و سرقت آن در گوشه كنار اسمان مي نشستيم ولي اكنون اين امكان فراهم نيست زيرا شهاب هاي رصد كننده آنان را تعقيب مي كنند افزون بر اين كه نگهبانان نيز افزايش يافته و حراست تشديد شده است: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا( جن آيه 8)
اين گزارش ها و منابع به خوبي روشن مي سازد كه اطلاعات جنيان نسبت به غيب نادرست و غلط است و اگر در گذشته از برخي اطلاعات وارد شده در عالم مثال و برزخ خبر داشتند اكنون تا تبديل آن به ماديت محض آگاه نيستند و نمي توانند نسبت به آينده خبري و اطلاع به كسي دهند.
اين در حالي است كه انسان خود با تقويت باطن و تزكيه و خودسازي خويش مي تواند دست كم از راه خواب و رويا در سير شبانه خويش اطلاعاتي را كه از عوالم برتر شكار كرده است با خود بدون آلوده شدن به اموري به زمين اورد و آگاهي درست تري از وضعيت خويش داشته باشد. از اين روست كه استاد علامه حسن زاده همواره از استاد خويش علامه طباطبايي نقل مي كرد كه هر كس روز خوبي داشته باشد شب شكارهاي خوب تري خواهد داشت.
به جاي آن كه به دامن جنيان چنگ زنيم كه راه هاي گوناگون گمراهي را مي نماياند: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا(جن آيه 11) به دامن تقوا و تزكيه بياويزيم كه دست كم از روياهاي صادق كه بخشي از نبوت است آگاه و بهره مند شويم.( نگاه كنيد آيات 60سوره اسراء و صافات آيه 105 و آيات سوره يوسف درباره ديدن موقعيت آينده خود و وضعيت بحران مصر در طول هفت سال خشكسالي)
اين ها بخشي كوچكي از معارف قرآني است كه مي تواند براي درك جهان و رابطه درست و منطقي با آن از آن ها بهره برد.
.
تصرف در محدوده اذن الهی)
یکی از پرسش‌هایی که بارها مطرح می‌شود، میزان دانش و نیز تصرفات جنیان و از جمله شیاطین است. برخی گمان می‌کنند که آنان همانند خداوند، علم غیب می‌دانند در حالی که علم آنان محدود به تعلیم الهی است؛ وقتی علم فرشتگان محدود به تعلیم الهی است (بقره، آیه 32) علم جنیان و آدمیان نیز این گونه است؛ البته شیاطین به خاطر شیطنت خودشان دست به سرقت از آسمان می‌زنند و اخبار روز و نیم روز یا هفتگی را به دست می‌آورند؛ اما دسترسی آنان در شب قدر چون بسیار محدود است نمی‌توانند از مقدرات سالیانه که در آن شب رقم می‌خورد آگاه شوند. این محدودیت‌ها پس از اسلام برای آنان بسیار شدت یافته و سرقت نیز کاهش. (جن، آیات 6 تا 9 ؛ صافات، آیه 9 تا 10)
اما درباره تصرفات باید گفت که تصرفات شیاطین و جنیان بسیار محدودتر از علم آنهاست. بر اساس آموزه‌های وحیانی هرگز این امور به معنای تفویض امور به انسان و جنیان نیست؛ زیرا تفویض به معنای اختیار مطلق و خروج از قاعده ربوبیت الهی خواهد بود، در حالی که هیچ کس در هیچ حال از ربوبیت الهی خارج نمی‌شود؛ پس اگر کاری می‌کنند طبق مشیت الهی بوده و تصرفات آنان محدود به همان مشیت کلان الهی است که در قالب «باذن الله» انجام می‌شود.
خداوند درباره تصرفات شیاطین جنی در زندگی بشر می‌فرماید:جز این نیست که نجوا از القائات شيطان است تا كسانى را كه ايمان آورده‏اند، دلتنگ کند؛ ولى جز به اذن خدا هيچ آسيبى به آنها نمى ‏رساند و مؤمنان بايد بر خدا اعتماد و توکل كنند. ( مجادله، آیه ۱۰)خداوند درباره تصرفات اهل سحر و جادو از انس و جن در زندگی بشر نیز می‌فرماید: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ؛ و آنان به کسی جز به اذن الهی زیان نمی‌رسانند.(بقره، آیه 102)
بنابراین، بر اساس توحید فعل، هیچ چیز بیرون از مشیت و حاکمیت الهی انجام نمی‌گیرد و این گونه نیست که در مواردی که آنان می‌دانند و سرقت یا تصرف می‌کنند بدون مشیت و اذن الهی باشد؛ بلکه حتما حکمتی در این سرقت و تصرف است که با اذن الهی صورت می‌گیرد وتنها خدا می‌داند و بر اساس مشیت الهی باید این امور اتفاق بیفتد.

Share

مطالب مشابه

137 دیدگاه

 1. ثنا
  2016/07/06 در 10:06 ق.ظ - پاسخ

  سلام خسته نباشید من ی مشگل بزرگ دارم و اون اینه ک با اقایی دوست هستم ک پافشاری زیادی برای ازدواج با من داره اما از هیچ جهتی شرایط لازم رو ندارند و من علاقه ای ندارم و سرشار از تنفر نسبت ب ایشونم اما ب دلیل اتفاقاتی ک بینمون افتاده از ترس ابروم دارم باهاش ادامه میدم میخواستم بدونم چجور میشه با دعا کاری کنم ک خودش از زندگیم بره بدون ابرو ریزی دیروز ک فال گرفتم گفتند اگر باهاش ازدواج کنید خوشبختی نسبی و ناراحتی هایی از جانب ایشون براتون هست من واقعا خسته شدم بزرگترین ارزوم اینه ک برگردم ب روزایی ک این ادم توش نبوده ترو ب قران برام دعا کنید و کمکم کنید ?

  • خلیل منصوری
   2016/07/18 در 10:18 ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   ادامه دادن این روند همانند دست و پا زدن در باتلاق است که فرو می روید و دیگر راه برگشت و نجات نخواهی داشت. هر چند کاری سخت است بهتر است که ترک این رابطه در دستور اول کار باشد. بسیار استغفار کنید و معاذالله بگویید تا در پناه خدا قرار گیرد. آیات یک و دو سوره فتح را بخوانید تا گشایشی رخ دهد.
   خلیل منصوری

  • مهران
   2016/10/04 در 3:19 ب.ظ - پاسخ

   سلام ایمانتون رو شدیدا قوی کنید خدا خودش کمکتون میکنه

 2. احسان
  2016/07/06 در 11:25 ق.ظ - پاسخ

  جناب منصوری پیامی برا شما فرستادم که یادم نبود اسم و آدرس بدم لطفا در صورت امکان با من تماس داشته باشید.ممنون.

  • خلیل منصوری
   2016/07/18 در 10:19 ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   نشانی را ندارم . اگر می توانید با شماره 09124515171 تماس بگیرید.
   خلیل منصوری

 3. ثنا
  2016/07/06 در 7:15 ب.ظ - پاسخ

  سلام خسته نباشید من ی مشگل بزرگ دارم و اون اینه ک با اقایی دوست هستم ک پافشاری زیادی برای ازدواج با من داره اما از هیچ جهتی شرایط لازم رو ندارند و من علاقه ای ندارم و سرشار از تنفر نسبت ب ایشونم اما ب دلیل اتفاقاتی ک بینمون افتاده از ترس ابروم دارم باهاش ادامه میدم میخواستم بدونم چجور میشه با دعا کاری کنم ک خودش از زندگیم بره بدون ابرو ریزی دیروز ک فال گرفتم گفتند اگر باهاش ازدواج کنید خوشبختی نسبی و ناراحتی هایی از جانب ایشون براتون هست من واقعا خسته شدم بزرگترین ارزوم اینه ک برگردم ب روزایی ک این ادم توش نبوده ترو ب قران برام دعا کنید و کمکم کنید ?چیکار کنم دست از سر من و ابروم بر داره

 4. ثنا
  2016/07/06 در 7:24 ب.ظ - پاسخ

  سلام خسته نباشید من ی مشگل بزرگ دارم و اون اینه ک با اقایی دوست هستم ک پافشاری زیادی برای ازدواج با من داره اما از هیچ جهتی شرایط لازم رو ندارند و من علاقه ای ندارم و سرشار از تنفر نسبت ب ایشونم اما ب دلیل اتفاقاتی ک بینمون افتاده از ترس ابروم دارم باهاش ادامه میدم میخواستم بدونم چجور میشه با دعا کاری کنم ک خودش از زندگیم بره بدون ابرو ریزی دیروز ک فال گرفتم گفتند اگر باهاش ازدواج کنید خوشبختی نسبی و ناراحتی هایی از جانب ایشون براتون هست من واقعا خسته شدم بزرگترین ارزوم اینه ک برگردم ب روزایی ک این ادم توش نبوده ترو ب قران برام دعا کنید و کمکم کنید ?چیکار کنم دست از سرم بردارهبدون ابرو ریزی بره

 5. دختر
  2016/07/18 در 11:44 ق.ظ - پاسخ

  با سلام
  دختری هستم 38 ساله
  من ازدواجم جور نمیشه
  خواستگار زیاده
  بعضیارو من نمیخوام بعضی ها رو اونا
  خیلی مستأصل هستم
  خیلی دعا کردم نذر، اما…
  لطفاً بگید چکار کنم تا این بار ازدواج کنم با فردی مناسب خودم

  به نام خدا
  آیه رب لاتذرنی فردا و انت خیرالوارثین را به عنوان ذکر خود قرار دهید و آیات یک و دو سوره فتح را بخوانید.
  خلیل منصوری

 6. دختر
  2016/07/20 در 9:01 ق.ظ - پاسخ

  میشه کامنت من رو زودتر پاسخ بدید
  سنم خیلی رفته بالا و من خیلی نگرانم
  ی راه حلی بگید انجام بشه از هزار راه رفتم

 7. یگانه صافی
  2016/08/05 در 1:14 ق.ظ - پاسخ

  سلام
  دختری هستم که دلم میخواهد در آینده شغلی داشته باشم که خودم دوست دارم اما خواهر بزرگم
  اجازه نمیدهدواجبارم میکند که شغلی که او دوست دارد را انتخاب کنم.پدر ومادرم از تصمیم من
  راضی هستند.ولی هر کاری که میکنم خواهرم‌ جلوی موفقیت من را میگیرد.در آینده چه‌میشود؟

  به نام خدا
  از نظر قرآن هر کسی پاسخ گوی اعمال خودش است و کسی گناه دیگری را به دوش نمی گیرد. بنابراین والدین و دیگران تنها در مقام مشورت و راهنمایی وارد می شوند و هر کسی باید خودش تصمیم بگیرد و به تعبیر قرآن با عزم و توکل کارش را انجام دهد. بدی و نیکی دیگران برای شما نوشته نمی شود چنان که مال شما نیز این گونه است. پس به فکر خودتان باشید و با عزم و توکل در مسیر درست پس از مشورت گام بردارید.
  خلیل منصوری

 8. محمد
  2016/08/13 در 10:19 ب.ظ - پاسخ

  سلام من 30 سال هست که حبس شده ام و دست به هرکاری می زنم یه عده جلومو می گیرن و مدام تحقیر می شوم و یه افرادی همیشه بدون اینکه آنها را دیده باشم به سراغ می آیند و مرا گرفته و کتک می زنن و هیچ وقت هم نمیتونم ازشان شکایت کنم. الان 15 سال هست که احساس گیجی می کنم و مغزم کار نمی کند. انگار همه ازم نفرت دارن. همه دخترها ازم فرار می کنن. شما کسی را میشناسید که از علت داستان زندگی من و آینده من چیزی بداند؟ خواهشن معرفی کنید؟

  • خلیل منصوری
   2016/08/20 در 7:37 ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   با معذرت کسی را سراغ ندارم. به روان شناس مجرب مسلمان مراجعه کنید که بر اساس روان شناسی و مبانی اسلام شما را راهنمایی کند.
   خلیل منصوری

 9. سارا
  2016/11/03 در 11:17 ب.ظ - پاسخ

  سلام استاد گرامی من خودم به اینجور مسائل اعتقادی ندارم ولی خانواده ام ی چند سال پی در پی هست دچار مشکلات شدیدی میشوند پیش چند تن از این افراد که رفتیم همشون اعتقاد به بستن خانواده من داشتن ایا این طلسم کردن واقعیت دارد اگر دارد راه چاره چیست من خانواده ام کم و بیش نماز و قران میخوانیم سوره های ناس و فلق و ایه الکرسی هم هرشب خوانده میشود اما تاثیری ندارد

  • خلیل منصوری
   2016/11/04 در 2:41 ب.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   استغفار شبانه روزی هفتادمرتبه، دادن صدقه برای دفع بلا، صلوات، و هم چنین خواندن دعای مشهور در تعقیبات نماز مشترکه با عنوان «اعیذ نفسی و اهله و ولدی … » و بسیار مفید و مجرب است.
   خلیل منصوری

 10. نیما
  2016/11/22 در 7:00 ب.ظ - پاسخ

  سلام استاد بنده دوستی دارم که حدودا دو ماه پیش خوابی میبینه که توی اون خواب طریقه پیشگویی رو بهش نشون میدن وبعد از بیدار شدن شروع میکنه به پیشگویی که همه ی دوستان و اشنایانش از پیشگویی کردن اون تعجب میکنن روش پیشگویی اش هم طوریه که ما بهش میگیم بگو اونم انگشت دستش روی شقیقه اش میذاره وتصویری رو میبینه که دقیقا سوال ما رو مشخص میکنه و میگه که سوال ما در چه موردی هست و بعد جوابش رو هم میده .قبلا یک تصویر مات و کم واضح میدید و ظرف دو ماه تصویر واضح تر و متحرک میبینه و نقص های کوچکی نیز دارد که با کمک شما استاد بزرگ نقص هاش رو برطرف کنید. در ضمن شما میتوانید ایتدا قدرت و توانایی او را مورد ارزیابی و راستی آزمایی کنید و سپس کمک و توضیحات لازم را به او بدهید. آیا برای شما استاد عزیز مقدور است که او را راهنمایی کنید ؟؟؟. با تشکر

  • خلیل منصوری
   2016/11/22 در 9:49 ب.ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   آیا شخص از آینده می گوید یا از وضعیت کنونی اشخاص یا از گذشته آنان؟ در آیات قرآنی بیان شده که از آینده می توان خبر داد مگر از چند چیز .. اما پرسش این است که او خودش می بیند یا موکل جنی به او خبر می دهد؟ ظاهرا شخص خودش می بیند و این توانایی برای برخی است که اهل یقین تقوایی شده باشند. در مراتب سه گانه تقوا، مرتبه عین الیقین است که مرتبه دوم است. به هر حال، مدعی زیاد است و نمی توان به هر ادعایی توجه یافت. البته کسانی که اهل تقوا باشند به این علوم شهودی و لدنی دست می یابند.

 11. سارا
  2016/12/26 در 6:31 ق.ظ - پاسخ

  سلام آقا نیما میشه شماره ای بدین ازدوستتون من یه مشکل بزرگی دارم تو زندگیم میخام ببینم درآینده چ اتفاقی میفته ک اگه بده و صلاح نیس ازهمین الان ادامه ندم,تروخدا اگه راهی برای ارتباط بادوستتون هست بگین,ممنون میشم

 12. حجت
  2017/01/04 در 10:34 ق.ظ - پاسخ

  آقا نیما میشه به من پیام بدین لطفا؟
  ایمیلم
  [email protected]

 13. لا یعلم الغیب الا هو
  2017/01/19 در 3:37 ب.ظ - پاسخ

  با درود پسری هستم 16 ساله تمام نماز های واجب و یومیه رو بجا میارم جن هارو هم به صورت سایه های سیاه و سفید میبینم میتونم هم چشم برزخیمو توی 5 روز بازکنم ولی متاسفانه هر با خواستم چله بگیرم یکی میاد تو خواب مامانم بهش میگه خلاصه گفتم اگه میشه یه حرزی دعایی وردی چیزی بگین ازشون نترسم باور کنین دی گه چشمم اومده تو حلقم ایات عذاب هم دارم ولی میترسم بکشمشون بیان نابودم کنن با تشکر اگه میشه به ایمیلم جواب بدید با تشکر
  بارک الله فیکم و علیکم
  [email protected]

  • خلیل منصوری
   2017/01/21 در 10:48 ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   بهترین حرز همان چهار قل است و خواندن سوره جن و آیه 102 سوره بقره. اگر از این ها کاری نشد از هیچ چیزی دیگر کاری نمی توان انتظار داشت.

 14. زهرا
  2017/01/27 در 2:00 ق.ظ - پاسخ

  باسلام
  من دختری 21ساله هستم چندروز پیش با یه خانم اشنا شدم ک ادعا میکرد با جن در ارتباطه و از اینده و زمان مرگ انسان ها خبر داره البته میگفت مت خبر ندارم همزادم بهم میگه باخیره شدن تو چشم میتونه خب ر از گذشته و اینده و زمان مرگ بده بعد به من گفت مریض میشی و تو 28سالگی میمیری خواستم بدونم خمچین چیزی حقیقت داره اصلا میشه اینجوری از زمان مرگ خبر دار شد؟

  • پویا
   2017/03/09 در 2:26 ق.ظ - پاسخ

   سلام
   در جواب خانم زهرا فقط این را می دانم که ارتباط با اجنه گناهی بزرگ است ، چون باعث انحراف بیش از ۹۹ درصد مردم می شد.هر امری با مشیت و خواست خداست و خواست خدا نیز تا آخرین لحظه قابل تغییره.به همه دوستان توصیه می کنم که دور شوید از این مسائل .نگران نباشید

 15. Roy
  2017/02/18 در 10:53 ق.ظ - پاسخ

  آقا نیما یا هر کسی دیگری که این کمنت را میخوانند. شما را قسم به هر چیزی که برای شما مهم است و ارزش داره لطفا کسی را به من معرفی کنید یا ادرسش را بدهید تا چیزی در باره مشکلم بگوید. من در افغانستان هستم ولی بخاطر این امر حاظرم هر جای که لازم باشد بروم. خدا خیرتان دهد. ایمل من [email protected] است.

 16. اسماعيل
  2017/02/23 در 7:46 ب.ظ - پاسخ

  با سلام خدمت شما
  يه سوال داشتم ، چطوري ميشه با اجنه ارتباط بر قرار كرد فقط براي ذهن خواني اونم براي كاراي حلال ، نه حرام
  ميتونين راهنمايي كنين ك چطوري ميتونم اين كارو بكنم

  • خلیل منصوری
   2017/02/25 در 12:09 ب.ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   ارتباط با جنیان آثار سوء‌ دارد؛ زیرا معامله است و در هر معامله ای سود و زیان است. ممکن است از شما چیزی بخواهند. البته این در صورتی است که با جنیان مسلمان ارتباط برقرار کنید و اگر با شیاطین که دیگر حساب شما با کرام الکاتبین است.

  • پویا
   2017/03/09 در 2:31 ق.ظ - پاسخ

   سلام هم وطن. من خودم مذهبی نیستم با جن هم سر و کله نزدم اما اعتقاد دارم.قرآن اصلا ارتباط را حرام کرده چون به دلایلی باعث انحراف شدید است .مثلا ممکن است در قبال خدمت انتظار توهین شدید به قرآن را داشته باشند.والسلام

 17. پویا
  2017/03/06 در 4:26 ق.ظ - پاسخ

  با سلام خواهش میکنم به سوالم جواب بدید من یک کار خیری دارم و نیت کردم اگر موفق بشم به کارهای خیریه و کمک به نیازمندان تمام تلاش خودم را کنم میخواستم بدانم چطور با اجنه ارتباط برقرار کنم میخواستم برای یک موردی در آینده نزدیک خبر بگیرم تا بتونم به هدفی که میخوام برسم و اینطوری به نذر خودم عمل کنم لطفا کمک کنید اگر خودتان هم بتونید و در این مورد کمک بکنید در هر موردی که لازم باشه و بگویید حاضرم در آن امور کمک مالی بکنم اگر بشه لطفا شماره تلفن بدید تا تماس بگیرم من ایمل خودم را اینجا نوشم . در مورد یکی از کامنت های بالا آقای بنام نیما موردی مطرح کردند آقا نیما اگر ممکنه من بتونم با آن دوست شما تماس بگیرم لطفا به من ایمل بزنید.
  [email protected]

 18. پویا
  2017/03/07 در 4:58 ق.ظ - پاسخ

  جناب منصوری من درخواستی از شما داشتم و سوالی کرده بودم ولی هنوز کامنت من در انتظار تایید است لطفا به من اطلاع دهید در صورت امکان تلفنی با شما صحبت کنم .
  با تشکر

  • خلیل منصوری
   2017/03/09 در 9:34 ق.ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم.
   تماس بگیرید. شماره تماس: 09124515171

 19. ارش
  2017/03/20 در 9:23 ب.ظ - پاسخ

  سلام من 16سالمه بعضی شبا که میخوابم خواب هایی میبینم و بعد از مدتی همه اون خوابا اتفاق میوفتن الانم جدیدا تو بیدار اینده رو میبینم طوری که انگار دارم فکر میکنم ولی تو اینده همونا اتفاق میوفته بعضیاشون خیلی دیر اتفاق میوفته بعضیاشونم تا چند روز اینده واقعا نمیدونم باید اینو به کی بگم که راهنماییم کنه که چرا اینطوریم

  • saebonic
   2017/03/29 در 9:35 ب.ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   بهتر است که به کسی نگویید.

   • ارش
    2017/04/10 در 3:03 ب.ظ - پاسخ

    سلام چرا نباید به کسی این موضوع رو بگم

    • saebonic
     2017/04/12 در 4:42 ب.ظ - پاسخ

     بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن خواب به دیگران گاه زمینه حسادت را فراهم می آورد. برخی نیز شما را خرافی و خیال باف و مانند آن می انگارند. پس همان طوری که حضرت یعقوب(ع) فرمودند می گویم: لاتقصص رویاک؛ رویاها و خواب هایت را برای هر کسی تعریف نکن.
     در ضمن خواب ها دو دسته هستند که اگر خواب های نزولی باشند؛ بیانی از آینده است که می تواند دردسر ساز شود.

 20. نسیم
  2017/03/24 در 5:09 ب.ظ - پاسخ

  سلام…وقتتون بخیر…ببخشید من یه مشکلی دارم ک قرار بود تو ابان 95 حل بشه بعد افتاد دی بعد شد ماه بهمن بعدش اسفند و حالام میگن تو اردیبهشت…نمیدونم چه زمانی قراره حل بشه…این مشکل اصلا گریبان گیر خانوادمم شده…نمیدونم چیکار باید بکنم کل زندگیمو بهم ریخته…میشه کمکم کنین و بگین من چیکار میتونم بکنم؟

  • saebonic
   2017/03/29 در 9:38 ب.ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   مشکل شما نوع نگاه و توقع است. تنها به خدا امید داشته باشید. آن چه می گویند تزیین امر باطل است. به نوع بازی با شما است.

 21. نوید
  2017/07/20 در 9:36 ب.ظ - پاسخ

  سلام خسته نباشید آیا کسی جز خدا و امامان و معصومین از تاریخ و روز مرگ کسی خبر دارد چون یکی از اقوام ما رفته پیش یک دعا نویس گفته شما موکل دارید اسم موکلتون هم فلان باید بری یه جای خلوت عود روشن کنی بعد اسم موکلتو بگی بعد یه قلم و کدغذ بردار هرچی بخواهی برات انجام میده رو کاغذ بعد از کلی پرسیدن فامیلمون تاریخ مرگ یکی از عزیزانشو پرسیده گفته فلان روز و فلان ساعت اون شخص فوت میکنه از اون روز به بعد فامیلمون افسردگی گرفته منتظر اون روز مرگ فرا برسه میخواستم بدونم آیا این حرف درسته از نظر خدا و فقه و دین گناه نداره

  • خلیل منصوری
   2017/07/22 در 7:35 ق.ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   هر کسی یک جن شیطانی با او است که می خواهد او را گمراه کند. پس گفتن این که موکل دارید مثل این که بگوید شما سر دارید و پا دارید و… اما این که موکل از مرگ شما اطلاع داشته باشد. دروغ است. خداوند می فرماید که این ها با آن که حضرت سلیمان(ع) یک هفته مرده بود ولی از مرگ او آگاه نبودند و هم چنان برای آن حضرت کارگری می کردند. مرگ را تنها خدا می داند و معصومان(ع) نیز به اذن الهی از غیب این امر آگاه می شوند.
   خلیل منصوری

 22. فری
  2017/07/23 در 9:31 ق.ظ - پاسخ

  سلام استاد خسته نباشد من از سالعا پیش هر خوابی که میبینم تحقق پیدا میکنه البته درمورد مسایل مهم مثل تولد یه بچه با جنسیت واسم یا فوت شخصی یا ازدواج‌ کسی ولی مدتیه دچار یه اشوبی فکر شدم دخترم قبل از این که ازدواج کنه خواستگارش را در خواب دیدم وهمه خوانواده خواستگار رو دیدم وکی به خواستگاری میایند بعد اتفاق افتاد ولی خیلی زود نامزدی بهم خورد وبعد دوباره خواستگار بعدی را دیدم که فامیل خودم هست وماجراهای دیگر بعد از یه مدت کوتاه اتفاق افتاد وازدواج انجام شد ولی بعد از مدتی خواب خواستگار بعدی را دیدم در حالی که دخترم همسر داشت ومن حتی ادرس وتاریخ تولد ومشخصات زندگی دقیق خواستگار را که در خواب دیدم یادمه الان دخترم شوهر داره وبچه داره ولی اون خواب خیلی فکرمو درگیر کرده اگه میشه خواهش میکنم بنده را راهنمایی کنید

  • خلیل منصوری
   2017/07/25 در 10:31 ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   چنان که گفته اید خواب های شما صادق است. شاید این نیز اتفاق بیافتد ولی در زمانی شاید خیلی دور. البته برای تغییر قدر الهی می توانید از دعا و صدقه و استغفار و مانند آن استفاده کنید. این ها اسباب الهی است که موجب تغییر قدر یعنی تقدیر می شود مگر آن که حکمت و مشیت کلی الهی بر تحقق آن باشد که در این صورت این اسباب و توسلات نیز تاثیری ندارد. برای دفع هر بلایی می توانید صدقه دهید و استغفار کنید. ان شاء‌الله این گونه تغییری در تقدیر از سوی خداوند حکیم رقم بخورد.

 23. فرهاد
  2017/08/06 در 2:43 ب.ظ - پاسخ

  سلام من ۱۶ سالمه و تمام نشونه های جن عاشق رو دارم و از روزی که فهمیدم خیلی کنجکاو شدم . آیا میتونم باهاش ارتباط برقرار کنم؟ . اصلا به خانوادم بگم یا نه ؟ لطفا زود جواب بدید

  • خلیل منصوری
   2017/08/08 در 10:40 ق.ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   بسیار خطرناک است. نیروهای آنان تمام قدرت شما را می گیرد و شما را به جنون و تیمارستان می کشاند. دوری کنید و با خواندن معوذتین و 50 آیه قرآن با صدای بلند خود را از شرور آنان در امنیت قرار دهید.
   خلیل منصوری

 24. nafas
  2017/09/27 در 6:02 ب.ظ - پاسخ

  سلام من یه دایی دارم که با جن در ارتباط هست یه نفرو دوست دارم که خواستگارم هست و میگه باهاش ازدواج نکن چون بدبخت میشی میگه به من میگن من میفهمم حالا من چیکار کنم خیلی غصه میخورم خیلی ها به خاطر مشکلاتشون میان پیش داییم کارشون هم درست میشه تازه از کسی پولم نمیگیره تروخدا کمکم کنید راهنماییم کنید

 25. nafas
  2017/09/27 در 6:10 ب.ظ - پاسخ

  من منتظر جوابتونم

 26. nafas
  2017/10/08 در 1:16 ب.ظ - پاسخ

  دیدگاه شما در انتظار تایید مدیر سایت است.

  سلام من یه دایی دارم که با جن در ارتباط هست یه نفرو دوست دارم که خواستگارم هست و میگه باهاش ازدواج نکن چون بدبخت میشی میگه به من میگن من میفهمم حالا من چیکار کنم خیلی غصه میخورم خیلی ها به خاطر مشکلاتشون میان پیش داییم کارشون هم درست میشه تازه از کسی پولم نمیگیره تروخدا کمکم کنید راهنماییم کنید

  • خلیل منصوری
   2017/10/10 در 10:44 ق.ظ - پاسخ

   سلام . جنیان اطلاعاتی از آینده ندارند؛‌اگر هم آنان چیزی درباره آینده گفتند بر اساس رفتارهای کنونی آن فرد است. شاید فرد اهل گناه و فسق و فجور است آنان می گویند این زندگی شوم فرجام خواهد بود. به هر حال اگر مشکلی ندارد می توانید ازدواج کنید و باید توجه داشت که رفتار کنونی آدمی خود بیانگر وضعیت آینده او است. خلیل منصوبر

 27. فهيمه
  2017/10/08 در 5:12 ب.ظ - پاسخ

  من حدود چند ماهي هست دنبال كسي ميگردم كه اين جواب منو بده. چرا من ميتونم ببينم گاهي وقتا زندگي بعضي ادمها رو چرا گاهي وقتا انگار روحم به 1 منطقه ديگه ميره و نگاه ميكنه جايي كه نبايد ببينه . چرا حضور بعضي افراد احساس ميكنم . تاحالا بهم هيچ اسيبي نرسيده ولي وقتي ميخوام زندگي كسي ببينم بعدش تمام بدنم درد ميگيره .دست خودم نيست چند جا رفتم ولي نتونستم به هيچ نتيجه برسم .اونا بهم دروغ ميگفتم و وقتي دروغ اونا رو ميگفتم از من ناراحت ميشدن . ئنبال راه كمك ميگردم

  • خلیل منصوری
   2017/10/10 در 10:47 ق.ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم.
   شاید نعمتی باشد از سوی خدا برای آزمایش شما. البته از قرآن بر می آید که شما دارای اسباب غیر عادی هستید و می توانید برای کارهای خیر استفاده کنید. البته نیازی نیست که انسان این مسایل را با دیگران در میان گذارد؛‌ زیرا بسیاری از مردم ظرفیت آن را ندارند و موجب می شود تا مانند پیامبران متهم شوید.

 28. seyed
  2017/10/09 در 11:09 ب.ظ - پاسخ

  سلام من امسال کنکور۹۷تجربی دارم چگونه میتوانم رتبه وترازعالی کسب کنم

  • خلیل منصوری
   2017/10/10 در 10:48 ق.ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم. انتخاب خوبی است.

 29. فهيمه
  2017/10/10 در 12:15 ب.ظ - پاسخ

  سلام
  من با مادرم رفتم پيشه 1 خانم ميگه تو موكل داري ولي من حضور كسي احساس نكردم
  و اينكه موقع نگاه كردن حضور اونا متوجه ميشم و اجازه ورود به اونجاي كه اونا هستن ندارم

 30. مهرانگیز
  2017/10/30 در 1:37 ب.ظ - پاسخ

  پدرم چند وقت پیش فوت کرد. به خوابم اومد و میگه برو از همسر سابقت حلالیت بگیر. تو خواب بهم گفت تو خواب همسر سابقم هم رفته ولی اون حلال نکرده و گفته هر روز با قرآن لعنش میکنه و شرط گذاشته تنها شرطش طلاق من با همسر فعلیم و ازدواج مجدد با ایشان هست. پدرم برادرم مادرم و خودم کارهایی کردیم که بهش ظلم شد و منجر به طلاق مون شد. صلاح چیه؟

دیدگاهتان را ثبت کنید