نمایش مطالب " وحی "

هدایت های تکوینی و تشریعی

بسم الله الرحمن الرحیم هدایت به معنای راهنمایی و رهنمون سازی، زمانی معنا می یابد که انسان هدفی را در نظر داشته باشد و می خواهد به ساده ترین و بهترین و کوتاه ترین راه ممکن برسد. پس وقتی سخن ...

ادامه مطلب

قرآن، خورشید فروزان در آسمان حقیقت

بسم الله الرحمن الرحیم قرآن، کلام خداست. همین وصف به تنهایی بیانگر عظمت قرآن است. از این رو، می بایست بیان ویژگی های قرآن بر اساس این حقیقت انجام گیرد. کلام خداوند بودن قرآن، به معنای فعل الهی نیز می ...

ادامه مطلب

فلسفه نزول قرآن

قرآن تنها کتاب آسمانی است که به دو شکل دفعی و تدریجی نازل شده است. هم چنین قرآن تنها کتاب آسمانی است که لفظ و معنا از سوی خداوند فرو فرستاده شده و معنا و لفظ آن توقیفی است و ...

ادامه مطلب

روش ها و ابزارهای هدایت الهی

یکی از فضلیت های بشری، داشتن اراده و در نتیجه حق اختیار و انتخاب است. اراده در انسان موجب می شود تا انسان میان راه های گوناگونی هر کدام را بخواهد انتخاب کند. از این روست که انسان ها برخلاف ...

ادامه مطلب

دیشب به من وحی شد!

بررسی امکان وحی پس از خاتمیت شاید این عنوان کمی شگفت انگیز و حتی ناروا و نادرست بنمایاند؛ چرا که اگر این جمله اخباری باشد و خبر راست از وقوع دوباره وحی باشد ، بر اساس آموزه های وحیانی اسلام ...

ادامه مطلب

شتاب در وحی

جستار گشایی ماهیت وحی از مسایل مهمی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول داشته است. این مساله زمانی اهمیت بیشتری یافت که دین پس از چند دهه غیبت و سلطه و چیرگی علم مدرن دوباره به صحنه اجتماع ...

ادامه مطلب