نمایش مطالب " مرگ اختیاری "

احتضار و سختی جان کندن

احتضار به حالتی گفته می‌شود که انسان حضور مرگ را در تمام وجودش احساس می‌کند و نشانه‌ها و علائم آن در چهره و جوارح شخص دیده می‌شود. هر چند که احتضار برای انسان‌ها متفاوت است، ولی بیشتر مردم با سختی ...

ادامه مطلب

امکان و چگونگی تقدیم و تاخیر مرگ

بسم الله الرحمن الرحیم آیا دوست دارید مرگتان را به تاخیر بیاندازید و یا حتی آن را پیش انداخته و مرگ زودس رس داشته باشید؟ شاید بیش تر مردم به بخش دوم پرسش جواب منفی و رد دهند،‌ ولی همگان ...

ادامه مطلب

مرگ و جاودانگي انسان

از نظر آموزه هاي قرآني از ويژگي هاي دنيا، وجود مرگ و زندگي است. خداوند مرگ و زندگي را براي موجودات دنيوي آفريده است. (الذي خلق الموت و الحياه ؛ سوره ملك، آيه2) همه موجودات دنيوي مرگ را تجربه مي ...

ادامه مطلب

انسان و مسأله اختيار و انتظار مرگ

مرگ، پرسش و مسأله بزرگ انسان هاست. هر روز انسان با مرگ خويشان و دوستان و آشنايان مواجه مي شود و اين پرسش در برابر او قرار مي گيرد كه تا چه اندازه انسان اختياردار زندگي و مرگ خويش است؟ ...

ادامه مطلب

حقيقت مرگ؛ ترس آور يا كمال آفرين

چه كساني از مرگ مي ترسند؟ مرگ، نامي آشنا براي زندگي است؛ چرا كه زندگي با مرگ معنا مي شود. هراس ازمرگ، هراس از ماهيت مرگ است. اين كه مرگ به معناي نيستي و نابودي در صحنه زندگي دنيوي است، ...

ادامه مطلب

از مرگ اختياري تا اجل حتمي

بررسي فضيلت و آثار مرگ معنوي اختياري در كمال يابي انسان مرگ به معناي انتقال از جهاني به جهاني و از حالتي به حالت ديگر، از ويژگي هاي موجودات دنيوي است. آفريده هاي خداوند در دنيا، شدن هاي گوناگوني را ...

ادامه مطلب

گوش و چشم، وارثان آدمی

بررسی راهكار به ارث بردن معارف معنوی و آسمانی انسان خليفه خداوند است. اين خليفه الهي زماني وارث مي شود كه در مقام توحيد افعال، در مظهريت اسماي كامل الهي قرار گيرد و از صالحان به شمار آيد. آن گاه ...

ادامه مطلب

اهداف مرگ و زندگي

شايد هر كسي آرزوي زندگي خود و ديگري را داشته باشد و حتي برخي دوست دارند دست كم بيش از صد سالي زندگي كنند. با اين همه هيچ كس يا كم تر كسي را مي توان يافت كه آرزوي مرگ ...

ادامه مطلب