نمایش مطالب " مرگ اختیاری "

احتضار و سختی جان کندن

احتضار به حالتی گفته می‌شود که انسان حضور مرگ را در تمام وجودش احساس می‌کند و نشانه‌ها و علائم آن در چهره و جوارح شخص دیده می‌شود. هر چند که احتضار برای انسان‌ها متفاوت است، ولی بیشتر مردم با سختی ...

ادامه مطلب

امکان و چگونگی تقدیم و تاخیر مرگ

بسم الله الرحمن الرحیم آیا دوست دارید مرگتان را به تاخیر بیاندازید و یا حتی آن را پیش انداخته و مرگ زودس رس داشته باشید؟ شاید بیش تر مردم به بخش دوم پرسش جواب منفی و رد دهند،‌ ولی همگان ...

ادامه مطلب

مرگ و جاودانگی انسان

از نظر آموزه های قرآنی از ویژگی های دنیا، وجود مرگ و زندگی است. خداوند مرگ و زندگی را برای موجودات دنیوی آفریده است. (الذی خلق الموت و الحیاه ؛ سوره ملک، آیه۲) همه موجودات دنیوی مرگ را تجربه می ...

ادامه مطلب

انسان و مسأله اختیار و انتظار مرگ

مرگ، پرسش و مسأله بزرگ انسان هاست. هر روز انسان با مرگ خویشان و دوستان و آشنایان مواجه می شود و این پرسش در برابر او قرار می گیرد که تا چه اندازه انسان اختیاردار زندگی و مرگ خویش است؟ ...

ادامه مطلب

حقیقت مرگ؛ ترس آور یا کمال آفرین

چه کسانی از مرگ می ترسند؟ مرگ، نامی آشنا برای زندگی است؛ چرا که زندگی با مرگ معنا می شود. هراس ازمرگ، هراس از ماهیت مرگ است. این که مرگ به معنای نیستی و نابودی در صحنه زندگی دنیوی است، ...

ادامه مطلب

از مرگ اختیاری تا اجل حتمی

بررسی فضیلت و آثار مرگ معنوی اختیاری در کمال یابی انسان مرگ به معنای انتقال از جهانی به جهانی و از حالتی به حالت دیگر، از ویژگی های موجودات دنیوی است. آفریده های خداوند در دنیا، شدن های گوناگونی را ...

ادامه مطلب

گوش و چشم، وارثان آدمی

بررسی راهکار به ارث بردن معارف معنوی و آسمانی انسان خلیفه خداوند است. این خلیفه الهی زمانی وارث می شود که در مقام توحید افعال، در مظهریت اسمای کامل الهی قرار گیرد و از صالحان به شمار آید. آن گاه ...

ادامه مطلب

اهداف مرگ و زندگی

شاید هر کسی آرزوی زندگی خود و دیگری را داشته باشد و حتی برخی دوست دارند دست کم بیش از صد سالی زندگی کنند. با این همه هیچ کس یا کم تر کسی را می توان یافت که آرزوی مرگ ...

ادامه مطلب