نمایش مطالب " لوح "

آیا سرنوشت، قابل تغییر است؟

واژگانی چون سرنوشت، شانس، بخت و جبر در میان مردم بسیار به کار می رود؛ زیرا آنان این گونه، رفتارها و بازتاب های آن را توجیه می کنند و دل های خود را تسکین می دهند. مردمان هرگاه با بدبیاری ...

ادامه مطلب