نمایش مطالب " قضا و قدر "

فرار از قدر الهی به قضای الهی

بسم الله الرحمن الرحیم آیا می توان از سرنوشت و تقدیر گریخت؟ اگر همه چیز در ام الکتاب الهی نوشته و محتوم است، پس نقش اراده و اختیار انسانی کجاست؟ این که آینده پیش بینی بلکه به یک معنا پیش ...

ادامه مطلب

شانس و اقبال ازنظر اسلام

«شانس» واژه‌ای فرانسوی به معنای فرصت است که در فارسی از آن به «بخت» تعبیر می‌شود. اینکه گفته می‌شود: «شانس آورد و بخت با او یار بود»؛ یا «بدبیاری داشته و بدبخت شده است»، بیانگر نوعی نگرش فلسفی به هستی ...

ادامه مطلب

قضای الهی، سرنوشت محتوم

قضا و قدر یکی از مهم ترین موضوعات در تحلیل هستی شناسی و رفتارشناسی انسان است؛ زیرا تفسیر درست از این موضوعات می تواند سرنوشت انسان را دگرگون سازد و رفتار و نگرش وی را متفاوت از پیش کند. نگرشی ...

ادامه مطلب

بداء و تغییر مشیت در آیات و روایات

آیا انسان می تواند مشیت الهی را تغییر دهد و سعادت را به شقاوت و شقاوت را به سعادت تبدیل کند؟ آیا این تغییر و بداء امکان پذیر است؟ آیا مساله بداء با علم الهی تضاد و تناقض ندارد؟ بداء ...

ادامه مطلب

قضای الهی در لوح محفوظ

جبر و اختیار، یکی از پیچیده ترین مسایل در حوزه کلام اسلامی است. برخی از بررسی و تحلیل آن به شدت پرهیز می کنند، زیرا این مباحث را همانند تفکر در ذات الهی، بی حاصل و بیهوده می شمارند؛ چرا ...

ادامه مطلب

آیا سرنوشت، قابل تغییر است؟

واژگانی چون سرنوشت، شانس، بخت و جبر در میان مردم بسیار به کار می رود؛ زیرا آنان این گونه، رفتارها و بازتاب های آن را توجیه می کنند و دل های خود را تسکین می دهند. مردمان هرگاه با بدبیاری ...

ادامه مطلب