گزینش برچسب ها

قضا و قدر

شانس و اقبال از نظر اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم «شانس» واژه ای فرانسوی به معنای فرصت است که در فارسی از آن به «بخت» تعبیر می شود. این که گفته می شود: «شانس آورد و بخت با او یار بود»؛ یا «بد به یاری داشته و بدبخت شده است»، بیانگر نوعی نگرش فلسفی به هستی و در نتیجه…

فرار از قدر الهی به قضای الهی

بسم الله الرحمن الرحیم آیا می توان از سرنوشت و تقدیر گریخت؟ اگر همه چیز در ام الکتاب الهی نوشته و محتوم است، پس نقش اراده و اختیار انسانی کجاست؟ این که آینده پیش بینی بلکه به یک معنا پیش گویی می شود و ما حتی برخی از اتفاقات را پیش از وقوع…

شانس و اقبال ازنظر اسلام

«شانس» واژه‌ای فرانسوی به معنای فرصت است که در فارسی از آن به «بخت» تعبیر می‌شود. اینکه گفته می‌شود: «شانس آورد و بخت با او یار بود»؛ یا «بدبیاری داشته و بدبخت شده است»، بیانگر نوعی نگرش فلسفی به هستی و در نتیجه تعیین نوعی خاص از شیوه و سبک…

قضای الهی، سرنوشت محتوم

قضا و قدر یکی از مهم ترین موضوعات در تحلیل هستی شناسی و رفتارشناسی انسان است؛ زیرا تفسیر درست از این موضوعات می تواند سرنوشت انسان را دگرگون سازد و رفتار و نگرش وی را متفاوت از پیش کند. نگرشی که انسان در سایه تحلیل و تفسیر درست از مفهوم…

بداء و تغییر مشیت در آیات و روایات

آیا انسان می تواند مشیت الهی را تغییر دهد و سعادت را به شقاوت و شقاوت را به سعادت تبدیل کند؟ آیا این تغییر و بداء امکان پذیر است؟ آیا مساله بداء با علم الهی تضاد و تناقض ندارد؟ بداء و مشیت چیست و چه وجوه اشتراک و افتراقی با هم دارد؟ مشیت و…

قضای الهی در لوح محفوظ

جبر و اختيار، يكي از پيچيده ترين مسايل در حوزه كلام اسلامي است. برخي از بررسي و تحليل آن به شدت پرهيز مي كنند، زيرا اين مباحث را همانند تفكر در ذات الهي، بي حاصل و بيهوده مي شمارند؛ چرا كه بيرون از دايره احاطه علمي بشر و دسترسي عقل انساني…

آیا سرنوشت، قابل تغییر است؟

واژگاني چون سرنوشت، شانس، بخت و جبر در ميان مردم بسيار به كار مي رود؛ زيرا آنان اين گونه، رفتارها و بازتاب هاي آن را توجيه مي كنند و دل هاي خود را تسكين مي دهند. مردمان هرگاه با بدبياري روبرو مي شوند يا به زندگي خفت باري تن مي دهند و يا…