نمایش مطالب " فقه اکبر "

ایثار، راهی برای دست یابی به مقام احسان

زندگی اجتماعی در چارچوب قوانین سامان می یابد. فقه اصغر در اسلام مدیریت این بخش را به عهده دارد؛ اما سبک زندگی در اسلام تنها در چارچوب فقه اصغر سامان نمی یابد، بلکه این فقه اکبر است که به فقه ...

ادامه مطلب