نمایش مطالب " فقه اکبر "

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها-بخش اول

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها-بخش اول

اشاره: اسلام دین جامع و کاملی است که همه ابعاد زندگی انسان را مد نظر قرار داده و برای هر یک از آنها احکامی را بیان کرده است؛ بنابراین چیزی در زندگی بشر نیست که نو و یا کهنه باشد ...

ادامه مطلب

ايثار، راهي براي دست يابي به مقام احسان

زندگي اجتماعي در چارچوب قوانين سامان مي يابد. فقه اصغر در اسلام مديريت اين بخش را به عهده دارد؛ اما سبك زندگي در اسلام تنها در چارچوب فقه اصغر سامان نمي يابد، بلكه اين فقه اكبر است كه به فقه ...

ادامه مطلب