saebonic on مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۲

هر کسی اگر در زندگی خصوصی اش بلغزد ، دودش به چشم خود می رود؛ اما اگر در زندگی اجتماعی بلغزد، دیگران هم آسیب می بییند. اعتبار و شخصیت هر کسی دایره این تاثیرات را بسته و باز می کند. به این معنا که اگر شخص، دارای شخصیت اجتماعی بیش تری باشد، همان اندازه دایره […]

Share

ادامه‌ی متن لغزش دانشمند