نمایش مطالب " سنت های اسلامی "

ارزش های ضد ارزشی نظام جاهلی

ارزش های ضد ارزشی نظام جاهلی

بسم الله الرحمن الرحیم جامعه قرآنی و ایمانی، جامعه ای است که ارزش های آن با خدا و آخرت پیوند خورده است؛ این در حالی است که ارزش های نظام جاهلی، ارزش هایی است که هیچ ارتباطی با خدا و ...

ادامه مطلب

زیارت ؛ فلسفه و آثار آن

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از سنت های اسلامی، دیدار از عالمان دینی و خویشان و برادران دینی و دیدار و زیارت قبور ایشان پس از مرگ است. در سنت اسلامی بر اساس آیات و روایات هر دو نوع از ...

ادامه مطلب