نمایش مطالب " روایات معراج "

تعبیر خواب از راه آیات و روایات معراج

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از راه های تعبیر خواب، مراجعه به آیات قرانی و روایات به ویژه روایات معراجی پیامبر(ص) است. در این روایات، ملکوت اعمال انسانی و تجسم آن ها بیان شده است. از آن جایی که میان ...

ادامه مطلب