خلیل منصوری on تیر ۱۵ام, ۱۳۹۲

بهشت ، اشراق هستی است و دوزخ غروب جانکاه هست های انسانی است. آدمی در مسیر بازگشت به سوی خداوند گاه سوار بر انوار الهی می شود که درون و بیرونش را روشن می سازد و اوج می گیرد و در تقرب متاله شدن و خدایی گشتن ، با اسمای حسنای الهی یکتا و یگانه […]

Share

ادامه‌ی متن با دوزخیان در سیاحت غرب