نمایش مطالب " خلود در دوزخ "

با دوزخيان در سياحت غرب

بهشت ، اشراق هستي است و دوزخ غروب جانكاه هست هاي انساني است. آدمي در مسير بازگشت به سوي خداوند گاه سوار بر انوار الهي مي شود كه درون و بيرونش را روشن مي سازد و اوج مي گيرد و ...

ادامه مطلب