نمایش مطالب " خلود در دوزخ "

با دوزخیان در سیاحت غرب

بهشت ، اشراق هستی است و دوزخ غروب جانکاه هست های انسانی است. آدمی در مسیر بازگشت به سوی خداوند گاه سوار بر انوار الهی می شود که درون و بیرونش را روشن می سازد و اوج می گیرد و ...

ادامه مطلب