گزینش برچسب ها

خطابات قرآن

نواقص روش تفسیر قرآن به قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم نقدی بر رویکرد  اکتفا به قرآن و تفسیر برای فهم دین اسلام یکی از روش هایی که در تفسیر قرآن مورد استفاده قرار می گیرد، روش تفسیری قرآن به قرآن است. به نظر می رسد که این روش برترین و بهترین روش تفسیری است که از سوی…