نمایش مطالب " جهالت و سفاهت "

ارزش های ضد ارزشی نظام جاهلی

ارزش های ضد ارزشی نظام جاهلی

بسم الله الرحمن الرحیم جامعه قرآنی و ایمانی، جامعه ای است که ارزش های آن با خدا و آخرت پیوند خورده است؛ این در حالی است که ارزش های نظام جاهلی، ارزش هایی است که هیچ ارتباطی با خدا و ...

ادامه مطلب

نشانه های خردمند و بی خرد

بسم الله الرحمن الرحیم نشانه های خردمند و بی خرد و دانا و نادان عقل در برابر سفاهت و حماقت و نیز علم در برابر جهل، از نعمت های بزرگ الهی است؛ چرا که فقدان عقل و علم به معنای ...

ادامه مطلب