نمایش مطالب " بی اعتمادی "

ريشه هاي اعتماد و بي اعتمادي اجتماعي

هنگامي كه حضرت ابراهيم (ع) از خداوند مي خواهد كه به وي نشان دهد كه چگونه رستاخيز مردگان اتفاق مي افتد، خداوند از وي مي پرسد كه آيا به رستاخيز مردگان و سخن خداوند يقين و اعتماد ندارد، آن حضرت ...

ادامه مطلب