نمایش مطالب " آثار جهالت "

آثار رفتاری نادانی و جهالت

بسم الله الرحمن الرحیم برخی از مردم مدعی عقل و علم هستند. حال اگر بخواهیم درباره خود یا دیگران قضاوت کنیم و یک ارزیابی از عقل و علم خود و دیگران داشته باشیم، چگونه می توانیم این کار را انجام ...

ادامه مطلب