نمایش مطالب " آثار جهالت "

ارزش های ضد ارزشی نظام جاهلی

ارزش های ضد ارزشی نظام جاهلی

بسم الله الرحمن الرحیم جامعه قرآنی و ایمانی، جامعه ای است که ارزش های آن با خدا و آخرت پیوند خورده است؛ این در حالی است که ارزش های نظام جاهلی، ارزش هایی است که هیچ ارتباطی با خدا و ...

ادامه مطلب

آثار رفتاری نادانی و جهالت

بسم الله الرحمن الرحیم برخی از مردم مدعی عقل و علم هستند. حال اگر بخواهیم درباره خود یا دیگران قضاوت کنیم و یک ارزیابی از عقل و علم خود و دیگران داشته باشیم، چگونه می توانیم این کار را انجام ...

ادامه مطلب