پیش گویی و غیب دانی جنیان

demonبارها از من این پرسش شده که آیا جنیان از آینده خبر دارند و آیا می توانند پیش بینی و یا پیش گویی کنند که چه اتفاقی می افتد؟ اگر بر اساس برخی ادله، آنان از مقام مثال هستند و از جسم لطیف مثالی برخوردار می باشند پس می بایست از آینده خبردار باشند؟

فروشگاه آنلاین سونی

زیرا هر امر مادی پیش از تحقق مادی در عالم ماده صرف و محض می بایست در عالم مثال تحقق یابد و اینان می توانند از آن با خبر شوند؛ بنابراین می توان دست کم از آگاهی ایشان نسبت به آینده نزدیک سخن گفت و آن را تایید کرد؟
عالم مثال متصل و منفصل
یکی از عوالمی که برای جهان اثبات می شود، عالم مثال منفصل است. این قید منفصل را از آن رو به کار می برند تا از عالم مثال متصل باز شناخته شود؛ زیرا از آن جایی که انسان عالم اصغر در برابر عالم اکبر هستی، از همان خصوصیات و ویژگی های عالم بیرون و هستی برخوردار می باشد و این توانایی ذاتی انسان است که برای وی قابلیت خلافت ربوبی را فراهم آورده است.بر این اساس انسان موجودی است که در درون خود نقش همه عالم هستی را به شکل کوچک شده آن دارا می باشد. اگر برای عالم هستی مراتب و نشئاتی است برای آدمی نیز چنین چیزی وجود دارد.

بارها در خواب کاری کرده و یا از دیده ها و شنیده ها و خوردنی ها و پوشیدنی ها لذت برده اید. در رویا به جاهایی رفته اید که در شگفت آن نتوانسته اید واژه و یا گزاره ای بیابید و تنها به این بسنده کرده اید که جهانی بس زیبا و شگفت انگیز بوده است.
در این سیری انسانی در خواب خویش که به حکم الهی انجام می گیرد و هر زمانی که به خواب می روید اتفاق می افتد و به تعبیر قرآن توفی جان و نفس رخ می دهد و نفس آدمی گرفته و بازگردانده می شود: اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِهَا فَیُمْسِکُ الَّتِی قَضَى عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَیُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ( زمر آیه ۴۲) انسان به جاهایی برده می شود که می توان از آن به سیر شبانه در عوالم تعبیر کرد.
هر کسی بر اساس استعداد خویش و توانایی و ظرفیتی که در روز کسب کرده است در سیر و معراج شبانه خویش به عوالم مختلف برده می شود. برخی تنها به عالم مثال می روند و برخی دیگری از عوالم دیگر نیز رها می یابند و تا عنداللهی بالا می روند.
به قول استاد علامه حسن زاده هرکسی دراین سیر شبانه خویش شکاری بر اساس کار روزش می کند و بهره ای عالم ملک و ملکوت برمی گیرد.
شکاری که انسان ها در خواب و رویا می کنند نوعی دانش و علوم خاص است که بنا بر ظرفیت و استعداد اشخاص مختلف و متفاوت است.
شخص کامل کسی است که هم خوب بالا می رود و عروج می کند و هم خوب تلقی می کند و هم خوب آن چه را تلقی کرده حفظ کرده و با خود به عالم ماده می آورد و به نوعی دارای عصمت است در دیدن و فهمیدن و حفظ کردن و بیان کردن است. این چنین شخصی است که رویا وی همان رویای صادق است که نوعی نبوت و درجه ای از آن به شمار می آید و با عالم الوهیت مرتبط می سازد. از این روست که گفته اند که رویا یکی از راه های ارتباط با عالم بالا و خداوند تبارک و تعالی است.
اما برخی دیگر یا اگر به آن عوالم بالا روند درتلقی و یا فهم و یا حفظ و مانند آن کم می آورند و یا آن چه را به دست آورده اند یا تغییر می دهند و در هنگام بازگشت به عوالم ملکوت و یا عالم مثال و دیگر مراتب آن را از کف می دهند و یا حتی به شکل اضغاث احلام در می آورند.
به این معنا که از مغز به گردو و از گردو به پوست و از پوست به چیزی دیگری از باب تداعی معانی و الحرف یجر الحرف می روند و نتیجه آن که اصل را فراموش می کنند و تنها آن اخیری یا پوست را به یاد دارند و نیازمند معبری می شوند تا ایشان را از معانی مختلف عبور داده به معنای نخست بازگرداند.
آدمی چون خود دارای عوالمی چندی هم چون عوالم بیرون است می تواند درک درستی از همه این عوالم داشته باشد.
یکی از عوالم درونی آدمی عالم خیال است که توانایی خاصی به آدمی می بخشد و قوه متخیله نیز کمک می کند تا عنقا و سیمرغ را تخیل کند و چیزهای را بسازد که در معنا حتی وجود نداشته باشد. البته میان قوه خیال و متخیله تفاوتی است ولی نوعی ارتباط تنگاتنگ در میان است که مراد ما را برای تقریب اذهان فراهم می آورد.
عالم عقل درون همانند عالم عقل بیرونی است و از خصوصیات آن بهره مند می باشد. عالم ملکوت انسانی همانند عالم ملکوت بیرونی دارای مراتب و درجات است چنان که عالم ملک در آدمی همانندی خاصی با عالم ملک بیرونی دارد.
عالم مثال دردرون آدمی را عالم خیال نیز می نامند. این همان عالم متصل به ذات آدمی است ولی عالم مثال بیرونی که از آن به عالم مثال منفصل تعبیر می شود امری بیرون از ذات آدمی است هر چند همانند و ناهمانندی هایی نیز در میان آن دو وجود دارد.
عالم مثال منفصل را گاه به عالم برزخ نیز تعبیر می کنند که حد فاصل میان عالم ملک و عالم ملکوت عقل است.
عالم ملکوت عقل عالمی مجرد از ماده است ولی عالم مثال دارای ماده ای لطیف تر از ماده ملک می باشد. آن چه در خواب دیده می شود هر چند که شباهت هایی با عالم ماده دارد ولی از تفاوت های محسوسی نیز برخوردار می باشد.
عالم جنیان را عالم مثال منفصل و برزخ گفته اند؛ آنان با آن که از ماده آفریده شده اند ولی از ماده لطیف و اثیری بهره مند می باشند که در اصطلاح قرآنی از آن به مارج من النار تعبیرشده است و خداوند درباره عناصری که جنیان بدان آفریده شده است می فرماید: وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ( رحمان آیه ۱۵)
این عنصر لطیف موجب می شود که جنیان به چشم مادی بشر نیایند و با آن که آنان انسان های مادی محض را می بینند ولی آدمی با چشم مادی خویش ناتوان از دیدن موجودات عالم مثال منفصل یا همان عالم برزخ و خیال منفصل می باشد: یَا بَنِی آدَمَ لاَ یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ کَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْکُم مِّنَ الْجَنَّهِ یَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِیُرِیَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ یَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْإِنَّا جَعَلْنَا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاء لِلَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ(اعراف آیه ۲۷)
تنها کسانی که قابلیت خویش را به فعلیت رسانیده اند می توانند با چشم برزخی خویش این موجودات را ببینند همان گونه که اگر شخصی چشم عقل و بصیرت باطنی خویش را بگشاید می تواند عالم عقول و فرشتگان را ببیند و آن ها را چنان که هستند مشاهده کند ؛ چنان که پیامبر (ص) این گونه فرشتگان را که از عالم عقل بودند مشاهده کرده است: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَهً أُخْرَى(نجم آیه ۱۳)
البته باید توجه داشت که برزخ و عالم مثال منفصل جنیان با عالم برزخی که پس از مرگ تحقق می یابد تفاوت ها و شباهت هایی می باشد. به این معنا که عالم برزخ پس از مرگ عالمی است که جنیان نیز پس از مرگ خودشان بدان وارد می شوند و این گونه نیست که این همان عالم برزخ پیش از مرگ ایشان باشد.
به سخن دیگر عالم برزخ در دایره صعود و نزول عالمی دیگری است و عالمی که جنیان در آن به سر می برند بخشی از همین عالم ماده ولی نوع برزخی و لطیف تر آن است. از این رو می بایست در این معنا توجه داشت که جنیان نمی توانند به عالم برزخ صعودی پس از مرگ راه یابند هر چند که به نظر می رسد که عالم برزخ جنیان همان عالم و یا بخشی از عالم برزخ صعودی باشد.
جنیان مثالی
از آن جایی که جنیان از عالم مثال منفصل و برزخ می باشند می توانند به اموری آگاهی یابند که هنوز در عالم ماده تحقق خارجی نیافته است و درمسیر عالم ملکوت عقل و مثال به سوی مادیت در حرکت می باشد. این مساله ای است که آنان برای استراق و کشف آن به عالم بالاتر می روند ولی به وسیله شهاب های آسمانی رانده می شوند تا اطلاعات عالم مثالی را پیش از ورود دریافت نکنند.
همانند این مساله استراقی است که در حال حاضر برخی با وسایل و فن آوری امروزی انجام می دهند و اطلاعاتی که از مرکز به سوی ماهواره فرستاده می شود تا در جایی دیگر گرفته شود سرقت می کنند و به شکل فایل های دزدی از آن بهره می برند.
در حقیقت اموری که می بایست در آینده نزدیک به شکل مادیت صورت تحقق خارجی یابد درعالم بالاتر و مثالی ربوده می شود.
اما نکته ای که باید توجه داشت این که این اطلاعات به شکل غیب نیست بلکه از حالت غیب بیرون آمده و در حال تظاهربه اشکال مثالی و مادی آن است. از این روست که قرآن بیان می کند که جنیان غیب نمی دانند و نمی توانند از آینده و پشت پرده غیب خبر دهند.
دو عامل موجب می شود که جنیان عالم مثالی از غیب آگاه نباشند؛ نخست آن که آنان را با شهاب ها که ابزارهای خاصی هستند می رانند تا دریافت اطلاعات صورت نگیرد و دیگر این که این اطلاعات می تواند به شکلی محافظت شده به مادیت برسد که دور از چشم و دسترس جنیان مثالی باشد.
این مساله درباره حضرت سلیمان (ع) و مرگ وی به خوبی نمایانده شده است که جنیان غیب و آگاه مخفی شده و حفاظت شده را نمی توانند دریافت کنند. خداوند دراین باره می فرماید: فَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّهُ الْأَرْضِ تَأْکُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَیَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا لَبِثُوا فِی الْعَذَابِ الْمُهِینِ(سبا آیه ۱۴) زمانی که مرگ سلیمان را در گرفت چیز جز موریانه ای که عصای سلیمان را خورد بر مرگ او راهنمایی نکرد. پس زمانی که سلیمان فرو افتاد مساله برای جنیان روشن و آشکار شد که اگر غیب می دانستند تا این زمان در بند عذاب خوارکننده سلیمان باقی نمی ماندند.
بنابراین جنیان از مرگ انسانی که رو به روی ایشان بود و آنان را به بند کشیده و به بیگاری مشغول داشته بود آگاه نبودند و اگر غیب می دانستند می بایست از مرگ آن حضرت آگاه می شدند.
بنابراین آنان حتی از مرگ انسانی آگاه نیستند چه برسد که غیب بدانند. البته از آن جایی که جنیان همانند انسان ها دارای درجات و مراتب مختلفی علم و دانشی و توانایی هستند برخی از ایشان می توانند به اموری دست یابند ولی این گونه نیست که اهل غیب و اطلاع از امور آینده باشند.
بر این اساس این که گفته شود که جنیان از آینده و یا مسایل غیب و پشت پرده عالم اطلاع دارند امری نادرست و این گونه نیست که داشتن چشم برزخی و دیدن انسان بی آن که دیده شوند موجب شود تا از اینده و مسایل غیبی مطلع بوده و پیش بینی و یا پیش گویی کنند.
به هر حال آنان نیز موجودات انسان هستند که دارای توانایی هایی چون دیدن و دیده نشدن هستند ولی از ناتوانی های بسیاری نیز رنج می برند که موجب شده است که به حکم ازلی و ابدی مسخر انسان شوند و با سجده بر انسان خلافت ربوبی او را بپذیرند هر چند که ابلیس و یارانش از این خلافت سر باز زدند ولی این موجب نمی شود که انسان بر آنان برتر نباشد.
کسانی از جنیان که به استراق سمع می روند و از امری که از عوالم برتر به عالم مثال درآمده است آگاهی می شوند بسیار کم هستند و بسیاری از ایشان به شهاب ثاقب رانده می شوند: إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَهَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌثَاقِبٌ( صافات آیه ۱۰)
خداوند یکی از علت های وجود کواکب و ستارگان را زینت بر شمرده و در ادامه می افزاید: إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِزِینَهٍ الْکَوَاکِبِ وَحِفْظًا مِّن کُلِّ شَیْطَانٍ مَّارِدٍ لَا یَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَیُقْذَفُونَ مِن کُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَهَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ( صافات آیات ۶ تا ۱۰)
این آیات بیان می کنند که آنان می خواهند اطلاعاتی را از ملا اعلی به دست آورند تا پیش گویی و آینده نگری کنند و با بهره برداری از آن انسان ها را گمراه نمایند ولی خداوند آنان را می راند. این جنیان که به این کار مشغول می شوند جنیان مارد و سرکشی هستند که می خواهند مردمان را گمراه سازند.
همین جنیان اولیای برخی از انسان ها هستند که حتی جنیان مومن از این که برخی از انسان ها از آن ها پیروی می کنند شگفت زده شده و مردمان را نکوهش می کنند. این مساله در سوره جن این گونه گزارش شده است: وَأَنَّهُ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ یَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا( جن آیه ۶) و در ادامه جنیان ضمن دسته بندی خود به صالحان و گمراهان می گویند که به سبب پرشدن آسمان از نگهبانان و شهاب های ثاقب دیگر نمی توان به اطلاعاتی دست یافت که پیش از این امکان آن وجود داشته است: وَأَنَّا کُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن یَسْتَمِعِ الْآنَ یَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا( جن آیه ۹) یعنی ما پیش از این برای کسب اطلاعات و سرقت آن در گوشه کنار اسمان می نشستیم ولی اکنون این امکان فراهم نیست زیرا شهاب های رصد کننده آنان را تعقیب می کنند افزون بر این که نگهبانان نیز افزایش یافته و حراست تشدید شده است: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِیدًا وَشُهُبًا( جن آیه ۸)
این گزارش ها و منابع به خوبی روشن می سازد که اطلاعات جنیان نسبت به غیب نادرست و غلط است و اگر در گذشته از برخی اطلاعات وارد شده در عالم مثال و برزخ خبر داشتند اکنون تا تبدیل آن به مادیت محض آگاه نیستند و نمی توانند نسبت به آینده خبری و اطلاع به کسی دهند.
این در حالی است که انسان خود با تقویت باطن و تزکیه و خودسازی خویش می تواند دست کم از راه خواب و رویا در سیر شبانه خویش اطلاعاتی را که از عوالم برتر شکار کرده است با خود بدون آلوده شدن به اموری به زمین اورد و آگاهی درست تری از وضعیت خویش داشته باشد. از این روست که استاد علامه حسن زاده همواره از استاد خویش علامه طباطبایی نقل می کرد که هر کس روز خوبی داشته باشد شب شکارهای خوب تری خواهد داشت.
به جای آن که به دامن جنیان چنگ زنیم که راه های گوناگون گمراهی را می نمایاند: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِکَ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا(جن آیه ۱۱) به دامن تقوا و تزکیه بیاویزیم که دست کم از رویاهای صادق که بخشی از نبوت است آگاه و بهره مند شویم.( نگاه کنید آیات ۶۰سوره اسراء و صافات آیه ۱۰۵ و آیات سوره یوسف درباره دیدن موقعیت آینده خود و وضعیت بحران مصر در طول هفت سال خشکسالی)
این ها بخشی کوچکی از معارف قرآنی است که می تواند برای درک جهان و رابطه درست و منطقی با آن از آن ها بهره برد.
.
تصرف در محدوده اذن الهی)
یکی از پرسش‌هایی که بارها مطرح می‌شود، میزان دانش و نیز تصرفات جنیان و از جمله شیاطین است. برخی گمان می‌کنند که آنان همانند خداوند، علم غیب می‌دانند در حالی که علم آنان محدود به تعلیم الهی است؛ وقتی علم فرشتگان محدود به تعلیم الهی است (بقره، آیه ۳۲) علم جنیان و آدمیان نیز این گونه است؛ البته شیاطین به خاطر شیطنت خودشان دست به سرقت از آسمان می‌زنند و اخبار روز و نیم روز یا هفتگی را به دست می‌آورند؛ اما دسترسی آنان در شب قدر چون بسیار محدود است نمی‌توانند از مقدرات سالیانه که در آن شب رقم می‌خورد آگاه شوند. این محدودیت‌ها پس از اسلام برای آنان بسیار شدت یافته و سرقت نیز کاهش. (جن، آیات ۶ تا ۹ ؛ صافات، آیه ۹ تا ۱۰)
اما درباره تصرفات باید گفت که تصرفات شیاطین و جنیان بسیار محدودتر از علم آنهاست. بر اساس آموزه‌های وحیانی هرگز این امور به معنای تفویض امور به انسان و جنیان نیست؛ زیرا تفویض به معنای اختیار مطلق و خروج از قاعده ربوبیت الهی خواهد بود، در حالی که هیچ کس در هیچ حال از ربوبیت الهی خارج نمی‌شود؛ پس اگر کاری می‌کنند طبق مشیت الهی بوده و تصرفات آنان محدود به همان مشیت کلان الهی است که در قالب «باذن الله» انجام می‌شود.
خداوند درباره تصرفات شیاطین جنی در زندگی بشر می‌فرماید:جز این نیست که نجوا از القائات شیطان است تا کسانى را که ایمان آورده‏اند، دلتنگ کند؛ ولى جز به اذن خدا هیچ آسیبى به آنها نمى ‏رساند و مؤمنان باید بر خدا اعتماد و توکل کنند. ( مجادله، آیه ۱۰)خداوند درباره تصرفات اهل سحر و جادو از انس و جن در زندگی بشر نیز می‌فرماید: وَمَا هُمْ بِضَارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ؛ و آنان به کسی جز به اذن الهی زیان نمی‌رسانند.(بقره، آیه ۱۰۲)
بنابراین، بر اساس توحید فعل، هیچ چیز بیرون از مشیت و حاکمیت الهی انجام نمی‌گیرد و این گونه نیست که در مواردی که آنان می‌دانند و سرقت یا تصرف می‌کنند بدون مشیت و اذن الهی باشد؛ بلکه حتما حکمتی در این سرقت و تصرف است که با اذن الهی صورت می‌گیرد وتنها خدا می‌داند و بر اساس مشیت الهی باید این امور اتفاق بیفتد.

مطالب مشابه

۱۵۸ دیدگاه

 1. ثنا
  ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ در ۱۰:۰۶ ق٫ظ - پاسخ

  سلام خسته نباشید من ی مشگل بزرگ دارم و اون اینه ک با اقایی دوست هستم ک پافشاری زیادی برای ازدواج با من داره اما از هیچ جهتی شرایط لازم رو ندارند و من علاقه ای ندارم و سرشار از تنفر نسبت ب ایشونم اما ب دلیل اتفاقاتی ک بینمون افتاده از ترس ابروم دارم باهاش ادامه میدم میخواستم بدونم چجور میشه با دعا کاری کنم ک خودش از زندگیم بره بدون ابرو ریزی دیروز ک فال گرفتم گفتند اگر باهاش ازدواج کنید خوشبختی نسبی و ناراحتی هایی از جانب ایشون براتون هست من واقعا خسته شدم بزرگترین ارزوم اینه ک برگردم ب روزایی ک این ادم توش نبوده ترو ب قران برام دعا کنید و کمکم کنید ?

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ در ۱۰:۱۸ ق٫ظ - پاسخ

   به نام خدا
   ادامه دادن این روند همانند دست و پا زدن در باتلاق است که فرو می روید و دیگر راه برگشت و نجات نخواهی داشت. هر چند کاری سخت است بهتر است که ترک این رابطه در دستور اول کار باشد. بسیار استغفار کنید و معاذالله بگویید تا در پناه خدا قرار گیرد. آیات یک و دو سوره فتح را بخوانید تا گشایشی رخ دهد.
   خلیل منصوری

  • مهران
   ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ در ۳:۱۹ ب٫ظ - پاسخ

   سلام ایمانتون رو شدیدا قوی کنید خدا خودش کمکتون میکنه

 2. احسان
  ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ در ۱۱:۲۵ ق٫ظ - پاسخ

  جناب منصوری پیامی برا شما فرستادم که یادم نبود اسم و آدرس بدم لطفا در صورت امکان با من تماس داشته باشید.ممنون.

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ در ۱۰:۱۹ ق٫ظ - پاسخ

   به نام خدا
   نشانی را ندارم . اگر می توانید با شماره ۰۹۱۲۴۵۱۵۱۷۱ تماس بگیرید.
   خلیل منصوری

 3. ثنا
  ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ در ۷:۱۵ ب٫ظ - پاسخ

  سلام خسته نباشید من ی مشگل بزرگ دارم و اون اینه ک با اقایی دوست هستم ک پافشاری زیادی برای ازدواج با من داره اما از هیچ جهتی شرایط لازم رو ندارند و من علاقه ای ندارم و سرشار از تنفر نسبت ب ایشونم اما ب دلیل اتفاقاتی ک بینمون افتاده از ترس ابروم دارم باهاش ادامه میدم میخواستم بدونم چجور میشه با دعا کاری کنم ک خودش از زندگیم بره بدون ابرو ریزی دیروز ک فال گرفتم گفتند اگر باهاش ازدواج کنید خوشبختی نسبی و ناراحتی هایی از جانب ایشون براتون هست من واقعا خسته شدم بزرگترین ارزوم اینه ک برگردم ب روزایی ک این ادم توش نبوده ترو ب قران برام دعا کنید و کمکم کنید ?چیکار کنم دست از سر من و ابروم بر داره

 4. ثنا
  ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ در ۷:۲۴ ب٫ظ - پاسخ

  سلام خسته نباشید من ی مشگل بزرگ دارم و اون اینه ک با اقایی دوست هستم ک پافشاری زیادی برای ازدواج با من داره اما از هیچ جهتی شرایط لازم رو ندارند و من علاقه ای ندارم و سرشار از تنفر نسبت ب ایشونم اما ب دلیل اتفاقاتی ک بینمون افتاده از ترس ابروم دارم باهاش ادامه میدم میخواستم بدونم چجور میشه با دعا کاری کنم ک خودش از زندگیم بره بدون ابرو ریزی دیروز ک فال گرفتم گفتند اگر باهاش ازدواج کنید خوشبختی نسبی و ناراحتی هایی از جانب ایشون براتون هست من واقعا خسته شدم بزرگترین ارزوم اینه ک برگردم ب روزایی ک این ادم توش نبوده ترو ب قران برام دعا کنید و کمکم کنید ?چیکار کنم دست از سرم بردارهبدون ابرو ریزی بره

 5. دختر
  ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ در ۱۱:۴۴ ق٫ظ - پاسخ

  با سلام
  دختری هستم ۳۸ ساله
  من ازدواجم جور نمیشه
  خواستگار زیاده
  بعضیارو من نمیخوام بعضی ها رو اونا
  خیلی مستأصل هستم
  خیلی دعا کردم نذر، اما…
  لطفاً بگید چکار کنم تا این بار ازدواج کنم با فردی مناسب خودم

  به نام خدا
  آیه رب لاتذرنی فردا و انت خیرالوارثین را به عنوان ذکر خود قرار دهید و آیات یک و دو سوره فتح را بخوانید.
  خلیل منصوری

 6. دختر
  ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ در ۹:۰۱ ق٫ظ - پاسخ

  میشه کامنت من رو زودتر پاسخ بدید
  سنم خیلی رفته بالا و من خیلی نگرانم
  ی راه حلی بگید انجام بشه از هزار راه رفتم

 7. یگانه صافی
  ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ در ۱:۱۴ ق٫ظ - پاسخ

  سلام
  دختری هستم که دلم میخواهد در آینده شغلی داشته باشم که خودم دوست دارم اما خواهر بزرگم
  اجازه نمیدهدواجبارم میکند که شغلی که او دوست دارد را انتخاب کنم.پدر ومادرم از تصمیم من
  راضی هستند.ولی هر کاری که میکنم خواهرم‌ جلوی موفقیت من را میگیرد.در آینده چه‌میشود؟

  به نام خدا
  از نظر قرآن هر کسی پاسخ گوی اعمال خودش است و کسی گناه دیگری را به دوش نمی گیرد. بنابراین والدین و دیگران تنها در مقام مشورت و راهنمایی وارد می شوند و هر کسی باید خودش تصمیم بگیرد و به تعبیر قرآن با عزم و توکل کارش را انجام دهد. بدی و نیکی دیگران برای شما نوشته نمی شود چنان که مال شما نیز این گونه است. پس به فکر خودتان باشید و با عزم و توکل در مسیر درست پس از مشورت گام بردارید.
  خلیل منصوری

 8. محمد
  ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ در ۱۰:۱۹ ب٫ظ - پاسخ

  سلام من ۳۰ سال هست که حبس شده ام و دست به هرکاری می زنم یه عده جلومو می گیرن و مدام تحقیر می شوم و یه افرادی همیشه بدون اینکه آنها را دیده باشم به سراغ می آیند و مرا گرفته و کتک می زنن و هیچ وقت هم نمیتونم ازشان شکایت کنم. الان ۱۵ سال هست که احساس گیجی می کنم و مغزم کار نمی کند. انگار همه ازم نفرت دارن. همه دخترها ازم فرار می کنن. شما کسی را میشناسید که از علت داستان زندگی من و آینده من چیزی بداند؟ خواهشن معرفی کنید؟

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ در ۷:۳۷ ق٫ظ - پاسخ

   به نام خدا
   با معذرت کسی را سراغ ندارم. به روان شناس مجرب مسلمان مراجعه کنید که بر اساس روان شناسی و مبانی اسلام شما را راهنمایی کند.
   خلیل منصوری

 9. سارا
  ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ در ۱۱:۱۷ ب٫ظ - پاسخ

  سلام استاد گرامی من خودم به اینجور مسائل اعتقادی ندارم ولی خانواده ام ی چند سال پی در پی هست دچار مشکلات شدیدی میشوند پیش چند تن از این افراد که رفتیم همشون اعتقاد به بستن خانواده من داشتن ایا این طلسم کردن واقعیت دارد اگر دارد راه چاره چیست من خانواده ام کم و بیش نماز و قران میخوانیم سوره های ناس و فلق و ایه الکرسی هم هرشب خوانده میشود اما تاثیری ندارد

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ در ۲:۴۱ ب٫ظ - پاسخ

   به نام خدا
   استغفار شبانه روزی هفتادمرتبه، دادن صدقه برای دفع بلا، صلوات، و هم چنین خواندن دعای مشهور در تعقیبات نماز مشترکه با عنوان «اعیذ نفسی و اهله و ولدی … » و بسیار مفید و مجرب است.
   خلیل منصوری

 10. نیما
  ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ در ۷:۰۰ ب٫ظ - پاسخ

  سلام استاد بنده دوستی دارم که حدودا دو ماه پیش خوابی میبینه که توی اون خواب طریقه پیشگویی رو بهش نشون میدن وبعد از بیدار شدن شروع میکنه به پیشگویی که همه ی دوستان و اشنایانش از پیشگویی کردن اون تعجب میکنن روش پیشگویی اش هم طوریه که ما بهش میگیم بگو اونم انگشت دستش روی شقیقه اش میذاره وتصویری رو میبینه که دقیقا سوال ما رو مشخص میکنه و میگه که سوال ما در چه موردی هست و بعد جوابش رو هم میده .قبلا یک تصویر مات و کم واضح میدید و ظرف دو ماه تصویر واضح تر و متحرک میبینه و نقص های کوچکی نیز دارد که با کمک شما استاد بزرگ نقص هاش رو برطرف کنید. در ضمن شما میتوانید ایتدا قدرت و توانایی او را مورد ارزیابی و راستی آزمایی کنید و سپس کمک و توضیحات لازم را به او بدهید. آیا برای شما استاد عزیز مقدور است که او را راهنمایی کنید ؟؟؟. با تشکر

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ در ۹:۴۹ ب٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   آیا شخص از آینده می گوید یا از وضعیت کنونی اشخاص یا از گذشته آنان؟ در آیات قرآنی بیان شده که از آینده می توان خبر داد مگر از چند چیز .. اما پرسش این است که او خودش می بیند یا موکل جنی به او خبر می دهد؟ ظاهرا شخص خودش می بیند و این توانایی برای برخی است که اهل یقین تقوایی شده باشند. در مراتب سه گانه تقوا، مرتبه عین الیقین است که مرتبه دوم است. به هر حال، مدعی زیاد است و نمی توان به هر ادعایی توجه یافت. البته کسانی که اهل تقوا باشند به این علوم شهودی و لدنی دست می یابند.

 11. سارا
  ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ در ۶:۳۱ ق٫ظ - پاسخ

  سلام آقا نیما میشه شماره ای بدین ازدوستتون من یه مشکل بزرگی دارم تو زندگیم میخام ببینم درآینده چ اتفاقی میفته ک اگه بده و صلاح نیس ازهمین الان ادامه ندم,تروخدا اگه راهی برای ارتباط بادوستتون هست بگین,ممنون میشم

 12. حجت
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ در ۱۰:۳۴ ق٫ظ - پاسخ

  آقا نیما میشه به من پیام بدین لطفا؟
  ایمیلم
  [email protected]

 13. لا یعلم الغیب الا هو
  ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ در ۳:۳۷ ب٫ظ - پاسخ

  با درود پسری هستم ۱۶ ساله تمام نماز های واجب و یومیه رو بجا میارم جن هارو هم به صورت سایه های سیاه و سفید میبینم میتونم هم چشم برزخیمو توی ۵ روز بازکنم ولی متاسفانه هر با خواستم چله بگیرم یکی میاد تو خواب مامانم بهش میگه خلاصه گفتم اگه میشه یه حرزی دعایی وردی چیزی بگین ازشون نترسم باور کنین دی گه چشمم اومده تو حلقم ایات عذاب هم دارم ولی میترسم بکشمشون بیان نابودم کنن با تشکر اگه میشه به ایمیلم جواب بدید با تشکر
  بارک الله فیکم و علیکم
  [email protected]

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ در ۱۰:۴۸ ق٫ظ - پاسخ

   به نام خدا
   بهترین حرز همان چهار قل است و خواندن سوره جن و آیه ۱۰۲ سوره بقره. اگر از این ها کاری نشد از هیچ چیزی دیگر کاری نمی توان انتظار داشت.

 14. زهرا
  ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ در ۲:۰۰ ق٫ظ - پاسخ

  باسلام
  من دختری ۲۱ساله هستم چندروز پیش با یه خانم اشنا شدم ک ادعا میکرد با جن در ارتباطه و از اینده و زمان مرگ انسان ها خبر داره البته میگفت مت خبر ندارم همزادم بهم میگه باخیره شدن تو چشم میتونه خب ر از گذشته و اینده و زمان مرگ بده بعد به من گفت مریض میشی و تو ۲۸سالگی میمیری خواستم بدونم خمچین چیزی حقیقت داره اصلا میشه اینجوری از زمان مرگ خبر دار شد؟

  • پویا
   ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ در ۲:۲۶ ق٫ظ - پاسخ

   سلام
   در جواب خانم زهرا فقط این را می دانم که ارتباط با اجنه گناهی بزرگ است ، چون باعث انحراف بیش از ۹۹ درصد مردم می شد.هر امری با مشیت و خواست خداست و خواست خدا نیز تا آخرین لحظه قابل تغییره.به همه دوستان توصیه می کنم که دور شوید از این مسائل .نگران نباشید

 15. Roy
  ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ در ۱۰:۵۳ ق٫ظ - پاسخ

  آقا نیما یا هر کسی دیگری که این کمنت را میخوانند. شما را قسم به هر چیزی که برای شما مهم است و ارزش داره لطفا کسی را به من معرفی کنید یا ادرسش را بدهید تا چیزی در باره مشکلم بگوید. من در افغانستان هستم ولی بخاطر این امر حاظرم هر جای که لازم باشد بروم. خدا خیرتان دهد. ایمل من [email protected] است.

 16. اسماعيل
  ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ در ۷:۴۶ ب٫ظ - پاسخ

  با سلام خدمت شما
  یه سوال داشتم ، چطوری میشه با اجنه ارتباط بر قرار کرد فقط برای ذهن خوانی اونم برای کارای حلال ، نه حرام
  میتونین راهنمایی کنین ک چطوری میتونم این کارو بکنم

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ در ۱۲:۰۹ ب٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   ارتباط با جنیان آثار سوء‌ دارد؛ زیرا معامله است و در هر معامله ای سود و زیان است. ممکن است از شما چیزی بخواهند. البته این در صورتی است که با جنیان مسلمان ارتباط برقرار کنید و اگر با شیاطین که دیگر حساب شما با کرام الکاتبین است.

  • پویا
   ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ در ۲:۳۱ ق٫ظ - پاسخ

   سلام هم وطن. من خودم مذهبی نیستم با جن هم سر و کله نزدم اما اعتقاد دارم.قرآن اصلا ارتباط را حرام کرده چون به دلایلی باعث انحراف شدید است .مثلا ممکن است در قبال خدمت انتظار توهین شدید به قرآن را داشته باشند.والسلام

 17. پویا
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ در ۴:۲۶ ق٫ظ - پاسخ

  با سلام خواهش میکنم به سوالم جواب بدید من یک کار خیری دارم و نیت کردم اگر موفق بشم به کارهای خیریه و کمک به نیازمندان تمام تلاش خودم را کنم میخواستم بدانم چطور با اجنه ارتباط برقرار کنم میخواستم برای یک موردی در آینده نزدیک خبر بگیرم تا بتونم به هدفی که میخوام برسم و اینطوری به نذر خودم عمل کنم لطفا کمک کنید اگر خودتان هم بتونید و در این مورد کمک بکنید در هر موردی که لازم باشه و بگویید حاضرم در آن امور کمک مالی بکنم اگر بشه لطفا شماره تلفن بدید تا تماس بگیرم من ایمل خودم را اینجا نوشم . در مورد یکی از کامنت های بالا آقای بنام نیما موردی مطرح کردند آقا نیما اگر ممکنه من بتونم با آن دوست شما تماس بگیرم لطفا به من ایمل بزنید.
  [email protected]

 18. پویا
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ در ۴:۵۸ ق٫ظ - پاسخ

  جناب منصوری من درخواستی از شما داشتم و سوالی کرده بودم ولی هنوز کامنت من در انتظار تایید است لطفا به من اطلاع دهید در صورت امکان تلفنی با شما صحبت کنم .
  با تشکر

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ در ۹:۳۴ ق٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم.
   تماس بگیرید. شماره تماس: ۰۹۱۲۴۵۱۵۱۷۱

 19. ارش
  ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ در ۹:۲۳ ب٫ظ - پاسخ

  سلام من ۱۶سالمه بعضی شبا که میخوابم خواب هایی میبینم و بعد از مدتی همه اون خوابا اتفاق میوفتن الانم جدیدا تو بیدار اینده رو میبینم طوری که انگار دارم فکر میکنم ولی تو اینده همونا اتفاق میوفته بعضیاشون خیلی دیر اتفاق میوفته بعضیاشونم تا چند روز اینده واقعا نمیدونم باید اینو به کی بگم که راهنماییم کنه که چرا اینطوریم

  • saebonic
   ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ در ۹:۳۵ ب٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   بهتر است که به کسی نگویید.

   • ارش
    ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ در ۳:۰۳ ب٫ظ - پاسخ

    سلام چرا نباید به کسی این موضوع رو بگم

    • saebonic
     ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ در ۴:۴۲ ب٫ظ - پاسخ

     بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن خواب به دیگران گاه زمینه حسادت را فراهم می آورد. برخی نیز شما را خرافی و خیال باف و مانند آن می انگارند. پس همان طوری که حضرت یعقوب(ع) فرمودند می گویم: لاتقصص رویاک؛ رویاها و خواب هایت را برای هر کسی تعریف نکن.
     در ضمن خواب ها دو دسته هستند که اگر خواب های نزولی باشند؛ بیانی از آینده است که می تواند دردسر ساز شود.

 20. نسیم
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ در ۵:۰۹ ب٫ظ - پاسخ

  سلام…وقتتون بخیر…ببخشید من یه مشکلی دارم ک قرار بود تو ابان ۹۵ حل بشه بعد افتاد دی بعد شد ماه بهمن بعدش اسفند و حالام میگن تو اردیبهشت…نمیدونم چه زمانی قراره حل بشه…این مشکل اصلا گریبان گیر خانوادمم شده…نمیدونم چیکار باید بکنم کل زندگیمو بهم ریخته…میشه کمکم کنین و بگین من چیکار میتونم بکنم؟

  • saebonic
   ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ در ۹:۳۸ ب٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   مشکل شما نوع نگاه و توقع است. تنها به خدا امید داشته باشید. آن چه می گویند تزیین امر باطل است. به نوع بازی با شما است.

 21. نوید
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ در ۹:۳۶ ب٫ظ - پاسخ

  سلام خسته نباشید آیا کسی جز خدا و امامان و معصومین از تاریخ و روز مرگ کسی خبر دارد چون یکی از اقوام ما رفته پیش یک دعا نویس گفته شما موکل دارید اسم موکلتون هم فلان باید بری یه جای خلوت عود روشن کنی بعد اسم موکلتو بگی بعد یه قلم و کدغذ بردار هرچی بخواهی برات انجام میده رو کاغذ بعد از کلی پرسیدن فامیلمون تاریخ مرگ یکی از عزیزانشو پرسیده گفته فلان روز و فلان ساعت اون شخص فوت میکنه از اون روز به بعد فامیلمون افسردگی گرفته منتظر اون روز مرگ فرا برسه میخواستم بدونم آیا این حرف درسته از نظر خدا و فقه و دین گناه نداره

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در ۷:۳۵ ق٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   هر کسی یک جن شیطانی با او است که می خواهد او را گمراه کند. پس گفتن این که موکل دارید مثل این که بگوید شما سر دارید و پا دارید و… اما این که موکل از مرگ شما اطلاع داشته باشد. دروغ است. خداوند می فرماید که این ها با آن که حضرت سلیمان(ع) یک هفته مرده بود ولی از مرگ او آگاه نبودند و هم چنان برای آن حضرت کارگری می کردند. مرگ را تنها خدا می داند و معصومان(ع) نیز به اذن الهی از غیب این امر آگاه می شوند.
   خلیل منصوری

 22. فری
  ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ در ۹:۳۱ ق٫ظ - پاسخ

  سلام استاد خسته نباشد من از سالعا پیش هر خوابی که میبینم تحقق پیدا میکنه البته درمورد مسایل مهم مثل تولد یه بچه با جنسیت واسم یا فوت شخصی یا ازدواج‌ کسی ولی مدتیه دچار یه اشوبی فکر شدم دخترم قبل از این که ازدواج کنه خواستگارش را در خواب دیدم وهمه خوانواده خواستگار رو دیدم وکی به خواستگاری میایند بعد اتفاق افتاد ولی خیلی زود نامزدی بهم خورد وبعد دوباره خواستگار بعدی را دیدم که فامیل خودم هست وماجراهای دیگر بعد از یه مدت کوتاه اتفاق افتاد وازدواج انجام شد ولی بعد از مدتی خواب خواستگار بعدی را دیدم در حالی که دخترم همسر داشت ومن حتی ادرس وتاریخ تولد ومشخصات زندگی دقیق خواستگار را که در خواب دیدم یادمه الان دخترم شوهر داره وبچه داره ولی اون خواب خیلی فکرمو درگیر کرده اگه میشه خواهش میکنم بنده را راهنمایی کنید

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ در ۱۰:۳۱ ق٫ظ - پاسخ

   به نام خدا
   چنان که گفته اید خواب های شما صادق است. شاید این نیز اتفاق بیافتد ولی در زمانی شاید خیلی دور. البته برای تغییر قدر الهی می توانید از دعا و صدقه و استغفار و مانند آن استفاده کنید. این ها اسباب الهی است که موجب تغییر قدر یعنی تقدیر می شود مگر آن که حکمت و مشیت کلی الهی بر تحقق آن باشد که در این صورت این اسباب و توسلات نیز تاثیری ندارد. برای دفع هر بلایی می توانید صدقه دهید و استغفار کنید. ان شاء‌الله این گونه تغییری در تقدیر از سوی خداوند حکیم رقم بخورد.

 23. فرهاد
  ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ در ۲:۴۳ ب٫ظ - پاسخ

  سلام من ۱۶ سالمه و تمام نشونه های جن عاشق رو دارم و از روزی که فهمیدم خیلی کنجکاو شدم . آیا میتونم باهاش ارتباط برقرار کنم؟ . اصلا به خانوادم بگم یا نه ؟ لطفا زود جواب بدید

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ در ۱۰:۴۰ ق٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   بسیار خطرناک است. نیروهای آنان تمام قدرت شما را می گیرد و شما را به جنون و تیمارستان می کشاند. دوری کنید و با خواندن معوذتین و ۵۰ آیه قرآن با صدای بلند خود را از شرور آنان در امنیت قرار دهید.
   خلیل منصوری

 24. nafas
  ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ در ۶:۰۲ ب٫ظ - پاسخ

  سلام من یه دایی دارم که با جن در ارتباط هست یه نفرو دوست دارم که خواستگارم هست و میگه باهاش ازدواج نکن چون بدبخت میشی میگه به من میگن من میفهمم حالا من چیکار کنم خیلی غصه میخورم خیلی ها به خاطر مشکلاتشون میان پیش داییم کارشون هم درست میشه تازه از کسی پولم نمیگیره تروخدا کمکم کنید راهنماییم کنید

  • اسماعیل
   ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ در ۰:۱۴ ق٫ظ - پاسخ

   لطفا به این ایدی تلگرام پیام بدین خیلی ضروریه خواهش میکنم Esiii137

   • خلیل منصوری
    ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در ۹:۳۲ ق٫ظ - پاسخ

    بسم الله الرحمن الرحیم
    مطلب خود را از در همین جا مطرح کنید . اگر خصوصی باشد منتشر نمی شود.

  • ثریا
   ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ در ۲:۰۵ ب٫ظ - پاسخ

   سلام خانم نفس. خوبین؟من احتیاج به کمک دارم. کسی طلسمم کرده میشه از داییتون برام راهنمایی بخوایین؟ ثریا هستم فرزند منور

 25. nafas
  ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ در ۶:۱۰ ب٫ظ - پاسخ

  من منتظر جوابتونم

 26. nafas
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ در ۱:۱۶ ب٫ظ - پاسخ

  دیدگاه شما در انتظار تایید مدیر سایت است.

  سلام من یه دایی دارم که با جن در ارتباط هست یه نفرو دوست دارم که خواستگارم هست و میگه باهاش ازدواج نکن چون بدبخت میشی میگه به من میگن من میفهمم حالا من چیکار کنم خیلی غصه میخورم خیلی ها به خاطر مشکلاتشون میان پیش داییم کارشون هم درست میشه تازه از کسی پولم نمیگیره تروخدا کمکم کنید راهنماییم کنید

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ در ۱۰:۴۴ ق٫ظ - پاسخ

   سلام . جنیان اطلاعاتی از آینده ندارند؛‌اگر هم آنان چیزی درباره آینده گفتند بر اساس رفتارهای کنونی آن فرد است. شاید فرد اهل گناه و فسق و فجور است آنان می گویند این زندگی شوم فرجام خواهد بود. به هر حال اگر مشکلی ندارد می توانید ازدواج کنید و باید توجه داشت که رفتار کنونی آدمی خود بیانگر وضعیت آینده او است. خلیل منصوبر

 27. فهيمه
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ در ۵:۱۲ ب٫ظ - پاسخ

  من حدود چند ماهی هست دنبال کسی میگردم که این جواب منو بده. چرا من میتونم ببینم گاهی وقتا زندگی بعضی ادمها رو چرا گاهی وقتا انگار روحم به ۱ منطقه دیگه میره و نگاه میکنه جایی که نباید ببینه . چرا حضور بعضی افراد احساس میکنم . تاحالا بهم هیچ اسیبی نرسیده ولی وقتی میخوام زندگی کسی ببینم بعدش تمام بدنم درد میگیره .دست خودم نیست چند جا رفتم ولی نتونستم به هیچ نتیجه برسم .اونا بهم دروغ میگفتم و وقتی دروغ اونا رو میگفتم از من ناراحت میشدن . ئنبال راه کمک میگردم

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ در ۱۰:۴۷ ق٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم.
   شاید نعمتی باشد از سوی خدا برای آزمایش شما. البته از قرآن بر می آید که شما دارای اسباب غیر عادی هستید و می توانید برای کارهای خیر استفاده کنید. البته نیازی نیست که انسان این مسایل را با دیگران در میان گذارد؛‌ زیرا بسیاری از مردم ظرفیت آن را ندارند و موجب می شود تا مانند پیامبران متهم شوید.

 28. seyed
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ در ۱۱:۰۹ ب٫ظ - پاسخ

  سلام من امسال کنکور۹۷تجربی دارم چگونه میتوانم رتبه وترازعالی کسب کنم

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ در ۱۰:۴۸ ق٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم. انتخاب خوبی است.

 29. فهيمه
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ در ۱۲:۱۵ ب٫ظ - پاسخ

  سلام
  من با مادرم رفتم پیشه ۱ خانم میگه تو موکل داری ولی من حضور کسی احساس نکردم
  و اینکه موقع نگاه کردن حضور اونا متوجه میشم و اجازه ورود به اونجای که اونا هستن ندارم

 30. مهرانگیز
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ در ۱:۳۷ ب٫ظ - پاسخ

  پدرم چند وقت پیش فوت کرد. به خوابم اومد و میگه برو از همسر سابقت حلالیت بگیر. تو خواب بهم گفت تو خواب همسر سابقم هم رفته ولی اون حلال نکرده و گفته هر روز با قرآن لعنش میکنه و شرط گذاشته تنها شرطش طلاق من با همسر فعلیم و ازدواج مجدد با ایشان هست. پدرم برادرم مادرم و خودم کارهایی کردیم که بهش ظلم شد و منجر به طلاق مون شد. صلاح چیه؟

 31. سبا
  ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ در ۳:۴۳ ب٫ظ - پاسخ

  سلام
  چند روز هست که دزد به خونمون زده و همه ی دار و ندارمون رو برده،میخواستم بپرسم کسی ایینه بین یا دعانویس سراغ نداره تا تو زمینه پیدا کردن دزد کمکم کنه؟؟
  تو رو خدا اگه کسی رو سراغ دارید بهم معرفی کنید
  اگه کسی رو میشناسید بهم ایمیل بزنید
  [email protected]

 32. پویا
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ در ۵:۰۶ ق٫ظ - پاسخ

  با سلام حضور استاد محترم امکان تماس با شما از طریق تلگرام وجود دارد البته منظور کانال مربوط به خودتان باشد غیر از کانال موجود در وب سایت . موردی بود که میخواستم از طریق تلگرام از شما سوال کنم .
  با تشکر فراوان

 33. فریبا
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ در ۵:۱۱ ب٫ظ - پاسخ

  سلام
  بنده چندماهی هست که نمازهام رو سروقت میخونم ایمانم خیلی پیشرفت کرده بود و چون فکر میکردم خدا از تنگنا به زودی درم میاره و بهم توجه داره دلم آروم بود تا اینکه دیروز یه دعانویس گفتن شما نجس هستی خونتون طلسم داره و تو حالا حالاها ازدواج نداری و خودتم جنبی درحالی که بنده صبح غسل کرده بودم (آخه من گاهی خودارضایی میکنم و البته خیلی هم شرمنده میشم و استغفار میکنمو از خدا میخام کمکم کنه)فک میکردم اونم دنبال همینه و آغوشش برام بازه…
  اما فهمیدم خدا نه تنها غسلم رو هیچ وقت نپذیرفته و تمام ایمانو آرامشم توهم خودم بوده بلکه رهام کرده و هیچ توجهی بهم نداره و اجازه میده تو تنهاییو مشکلات دستو پا بزنمو منتظر بمیرم تا بندازتم تو آتیش…
  حالم چیزی فراتر از بده
  منتظر جوابتون هستم

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ در ۱۱:۵۲ ق٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   راه توبه باز است. این که انسان چنین تفکری داشته باشد که استغفار و توبه بیهوده بوده غلط و نادرست است. غسل نیت درونی آدمی است که با اعمال بیرونی همراه است. بنابراین اگر واقعا نیت غسل داشته باشید عمل صحیح است ولی بحث قبولی یک امر دیگری است که در جای خود بیان شده است. خودارضایی گناه است و تبعات روان شناختی و اختلال روانی را به دنبال دارد. ازدواج کنید و از خدا کمک بخواهید. انسان هر گناهی کرده باشد با توبه پاک می شود.
   از خودتان نومید بشوید ولی هرگز از خدا و رحمت واسعه او نومید نشوید ؛‌زیرا شیطان انسان را به نومیدی می کشاند تا از خدا دور شده و آماده شکار شود. همیشه مانند گوسفندی با چوپان مهربان باشید و حتی اگر چوبی از سر تنبیه زد باز به دامان خدا بیاویزید و بگوید: اغوذ بک منک؛‌از خودت به خودت پناه می برم.
   خلیل منصوری

  • مهدی
   ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ در ۳:۲۰ ب٫ظ - پاسخ

   سلام دوست عزیز بزگترین گناه نا امیدی است پس هیچ گاه از در گاه خداوند باری تعالی نا امید نباش

 34. شرح وظایف کارآموزی
  ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ در ۲:۰۴ ب٫ظ - پاسخ

  […] ۱۸ ژوئن ۲۰۱۰ … این مساله در سوره جن این گونه گزارش شده است: وَأَنَّهُ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ یَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا( جن آیه ۶) و در ادامه جنیان ضمن دسته بندی خود به صالحان و ….. سلام خسته نباشید آیا کسی جز خدا و امامان و معصومین از تاریخ و روز مرگ کسی خبر دارد چون یکی از اقوام ما رفته پیش یک دعا نویس گفته شما موکل دارید اسم …http://www.samamos.com/?p=729 […]

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ در ۷:۴۴ ق٫ظ - پاسخ

   سلام. دروغ می گویند. جنیان اگر خبر داشتند مرگ خودشان را تاخیر می انداختند. در قرآن آمده روزها از مرگ سلیمان نبی (ع) می گذشت و آنان خبر نداشتند و هم چنان برای او بردگی و کارگری مفت و مجانی می کردند.

 35. z . gh
  ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ در ۲:۵۲ ب٫ظ - پاسخ

  سلام
  راستش من معتقدم اگه باور داشته باشیم بزرگ ترین قدرت ها تنها متعلق به خداست جن یا روح یا هر چیز دیگه ای نمیتونه ذهن ادمو بخونه و از آینده بگه جز این که جن خوبی باشه و خدا بهش اجازه داده باشه
  من یکی رو دوست دارم ولی نمیدونم که اونم منو دوست داره یا نه یا بهم می رسیم یا نه نمیدونم چجوری باید بفهمم اگه میشه کمکم کنین

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ در ۷:۴۵ ق٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   سلام علکیم. محبت هماره دو طرفه است مگر آن که محبت نباشد بلکه شهوت باشد. البته مودت که نوعی محبت است می تواند یک طرفه باشد.

 36. شقایق
  ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ در ۹:۴۲ ق٫ظ - پاسخ

  سلام..
  من یک سری از دوستام رفتن پیش فالگیر..بدون اینکه اونارو بشناسه تمام حقیقت رو راجب زندگی اونا گفته…میخوام بگم طبق نظر قران این جور چیزا رد شده
  ولی تمام اتفاقاتی که تو زندگی براشون افتاده رو گفته..
  میخواستم کمکم کنین تا بتونم درک کنم.
  ممنونم

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ در ۱۰:۱۹ ق٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   قرآن رد نکرده است؛‌ بلکه آینده گویی را رد کرده است؛‌ جنیان به سبب آن که در محیط ما زندگی می کنند و عمری طولانی دارند خیلی از اطلاعات زندگی را می ببیند نه این که فقط بدانند. اما همه این ها نسبت به گذشته است نه آینده . البته در باره اینده برخی از آن ها اطلاعاتی محدود نسبت به روز یا چند روز آینده دارند که البته آن را نیز مخلوط به دروغ به ما تحویل می دهند.
   خلیل منصوری

 37. رویا
  ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ در ۱۰:۵۴ ق٫ظ - پاسخ

  سلام خسته نباشید
  من چند روز پیش پیش یک دعا نویس رفتم ک ب گفته اطرافیانم کارش خیلی خوبه و احظار میزنه و موکل داره حتی میتونه هر کی که بخواد احظار کنه ک طرف خودش ببینه همه چیو سیدم هس
  واس همین من با دوستم رفتم پیشش از نزدیک ببینمش دوستم کار داشت
  منم گفتم تا اینجا اومدم بهش بگم ک فرد مناسبی واس ازدواج میخوام ایا میتونه ببینه ک هس واس من یا ن
  برگشت گف ک تو همزادتو اذیت کردی و اونم الان داره تورو اذیت میکنه دعا بدم ک باطلش کنی منم خیلی ترسیدم دعا رو گرفتم ازش
  بعد چند وقت دیگه باز رفتیم پیشش تا وضعیتمو ببینه
  ک بهم‌گف انشالله ک درست میشه
  سری اخر باز رفتم پیشش یکی از اقوامم ک اشنای این خانمه میشه اونجا بود منو معرفی کرد بهش و اونم شناخت
  بازم ازش پرسیدم ک ایا مشکل همزادم درست شده دیگ کاری ندارن؟
  گف نه ایتجوری ک نمیشه واس من سنگینه باید ۱۲ بار بیای هر سری ۱۵ هزار بگیرم ازت تا همزادتو ازت بکشم بیرون
  چون این مانع ازدواج تو میشه و مشکل ایحاد کرده واست
  من خیلی ترسیدم داشتم سکته میکردم
  ایا گفته های این خانم سید ک ادعا میکنه میبینه حقیقت داره؟
  ایا همزادم با من کار داره و واسم مشکل ایحاد میکنه مانع ازدواجم‌میشه؟
  خواهش میکنم کمکم کنید من واقعا باختم خودمو
  چکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • saebonic
   ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ در ۱۲:۳۹ ب٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   همه همزاد جنی دارند که مشغول فریب او خواهد بود همان طوری که همه فرشتگان نگهبان و حافظ دارند که حافظ او هستند و فرشتگانی که نویسندگان اعمال او هستند. بنابراین ترس از جن و همزاد یک ترس طبیعی برای اهل گناه است اما مومن که اهل قرآن و استعاذه به خدا و به او ‍امید بسته هرگز گرفتار نخواهد بود. این خانم فریب کار است. به جای آن که به او چیزی بدهید همان مبالغ را صدقه کنید. به جای دعا گرفتن دعا کنید.
   خلیل منصوری

 38. محمد فرزاد
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ در ۱:۲۸ ب٫ظ - پاسخ

  سلام . دو سال هست که فکرم درگیر مسایلی شده که درکش برام سخته مثلا چرا جهنم جاویده اگر خدا به عنوان خالق و مهربان ترین مهرباناست و میدونه که اگه ادمایی بیان تو این دنیا به هر حال به موازات بهشتی شدن عده ای عده ای هم هستن که قراره میلیارد ها سال شب روز بسوزن . چرا یک دختر تو خونواده ای به دنیا میاد که مادرش فاحشست و ذات و پرورش اون دختر تو تصمیمات بعد بلوغش تاثیر میزاره و ممکنه اونم راه مادرش رو پیش بگیره میدونم اختیار داره و باید برگرده اما هر جور حساب بشه تربیت کودکی بی شک موثره و احتمال ناپاک رفتن تو فقر و اون محیط خیلی بیشتر از فردیه که تو خانواده مذهبی دنیا اومده و یا همین بچه های کار که کنار چها راه ها کار میکنن و ممکنه به هزار راه کشیده بشن . یا انسانهای پاک و نماز خون که ادم ازشون کارایی میبینه مثله دستور قتل و ادام مثل تعدد افراطی ازدواج و چرا این ادما که سبب بد بینی مردم به دین میشن هیچ وقت منع نمیشن و چرا دنیا باید به سمتی بره که پر بشه از ستم و همه از ته دل درک نیاز به منجی بکنن تا منجی بیاد چرا اینده بشر باید به سیاهی پیش بره چرا ما هر روز به سمت روشنایی و نور نریم که نیاز به منجی نباشه این سوالا میاد تو ذهنم هس میکنم یه جنگ تو ذهنمه حس میکنم پشتم خالیه و دنیا منظم نیست اصلا دوست ندارم اینجور فک کنم دوست دارم ایمانم همیشه مایه ارامشم باشه

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ در ۱۱:۳۳ ق٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   انسان در هر شرایطی اختیار دارد و می تواند وضعیت خویش را تغییر دهد. اگر تلاش کرد و نشد آن وقت اعتراض جا دارد. عذاب نیز به سبب عدم تلاش است نه شکست در تلاش. دیگر آن که انتخاب دوزخ با خود انسان است. خودش دوزخ را می سازد. عقل دارد و می تواند از آتش دوزخ خود را دور سازد. دیگر آن که عذاب ابدی تنها برای کسانی است که با علم و عمد به گناه می پردازند نه جاهلانه یا مستضعفانه یا به سبب سهل انگاری و مانند آن ها.

 39. Mahi56
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ در ۰:۲۲ ق٫ظ - پاسخ

  سلام حالتان خوب است؟ ببخشید من فقط یک هفته فرصت دارم شوهرم تفاضای طلاق توافقی کرده است و من دوشیزه هستم و مدت دو سال است عقدم. مجبور شدم به خاطر تحقیر هایی که شدم تن به طلاق بدم شوهرم میگه منو نمیخواد. الان فقط یک هفته فرصت دارم میشه کمکم کنید ذ؟؟خیلی حالم بده.

 40. بینام
  ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ در ۴:۱۶ ب٫ظ - پاسخ

  سلام خسته نباشید من از ته قلبم کسیو دوس دارم و میخچام باهاس ازدواج کنم و خیلی براش عذاب کشیدم حدود دوسال پیش زن داداش این اقا که جن داشتن خیلی اطلاعات از من به ایشون داده بودن که من به ایشچن نگفته بودم حدود ۹۰درصد حرفاش درست بود ولی ترس من از اینه که این جنای زن داداشش که کتکشم میزدن بهش گفته بودن که این دخترو پسر بهم نمیرسن اگهم برسن بچه دار میشن و طلاق میگیرن و خود من هم چن جایی فال گرفتم گفتن که بهم نمیرسید اگهم برسید طلاق میگیرید الان تمام زندگیم شده عذاب نه میتونم ازش دل بکنم نه میتونم اروم شم موندم چکار کنم خیلی میترسم نکنه ازش طلاق بپیرم یا بهش نرسم تو رو خدا کمکم کنید راه درست چیه من باید چکار کنم ?

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ در ۲:۳۷ ب٫ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   جنیان از آینده اطلاعی ندارند؛‌ هر چه اطلاع دارند از وضعیت کنونی شما است؛ زیرا همه جا حضور دارند و شما آنان را نمی بینید. با توکل بر خدا اگر فرد مناسبی را یافتید با او ازدواج کنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید