ولایت عمومی و اختصاصی خداوند

۶

ولایت و حاکمیت خداوند همانند رحمت الهی که به رحمت رحمانی عام و رحمت رحیمی خاص تقسیم می‌شود، دو دسته است:
۱. ولایت عام: این ولایت فراگیر و عمومی است و شامل همه مردم می‌شود. خداوند در‌باره این ولایت خویش می‌فرماید: : فَاللَهُ هُوَ الْوَلِیُّ؛ پس خداوند همو تنها ولی مطلق است.(شوری، آیه ۹)
۲. ولایت خاص: این ولایت تنها نسبت به مومنان اعمال می‌شود و خداوند توجهی خاص نسبت به مومنان داشته و کارهایشان را انجام می‌دهد؛ زیرا آنان خداوند را وکیل خود قرار داده و با توکل، امورات خویش را به خداوند تفویض و واگذار کرده‌اند. خداوند در‌باره این ولایت می‌فرماید: اللهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ؛ خداوند ولیّ کسانی است که ایمان آورده‌اند.(بقره، آیه ۲۵۷) این ولایت خاص الهی آثاری دارد که از جمله آنها رهایی مومنان از ظلمات مادیت و محبت دنیا و نیز کفر و کفران و رساندن آنان به نور اسلام و ایمان و قرآن است که در همین آیه بیان شده است.

یک دیدگاه قرار دهید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.