نمایش مطالب " فرهنگی "

حقوق همسایگی در اسلام

حقوق همسایگی در اسلام

همسایگی که در عربی از آن به «جوار» یاد می‌شود، نوعی روابط اجتماعی میان خانوارهایی است که در یک منطقه جغرافیایی زندگی می‌کنند. از نظر آموزه‌های قرآن، عنوان همجواری و همسایگی با دیگران حقوق و تکالیف را برای دو طرف ...

ادامه مطلب

صدقه و تأثیرات شگفت‌انگیز آن

صدقه و تأثیرات شگفت‌انگیز آن

بررسی آثار و برکات صدقه از دیدگاه قرآن مشکلات اقتصادی یکی از مهم‌‌ترین چالش‌های هر اجتماع انسانی است؛ زیرا فقدان آسایش و رفاه اقتصادی به حوزه آرامش روانی نیز کشیده شده و امنیت روانی اجتماع را در معرض خطر قرار ...

ادامه مطلب

گفتمان‌های ضدقرآنی موجود در جامعه

گفتمان‌های ضدقرآنی موجود در جامعه

در جامعه اسلامی برخی از گفتمان‌های ضد قرآنی چنان بی‌منازعه حکومت می‌کنند که گویی هیچ شکی در صحت آن نیست؛ در حالی که نه تنها فاقد مبانی قرآنی است، بلکه به شدت ضد مبانی قرآنی و اصول حاکم بر فلسفه ...

ادامه مطلب

راهکارهایی برای امنیت اخلاقی جامعه

راهکارهایی برای امنیت اخلاقی جامعه

بی گمان بنیادهای جامعه بر اصولی شکل می‌گیرد که مخدوش شدن هر یک به معنای از دست رفتن فلسفه و مقاصد شکل گیری اجتماع  است. مهم‌ترین اصول اجتماع را می‌توان در عدالت در سایه اجرای قانون، همکاری در سایه احسان ...

ادامه مطلب

شر و ‌اشرار از نگاه قرآن

شر و ‌اشرار از نگاه قرآن

اراذل و اوباش در جامعه، نقش ‌اشرار آن را نیز بازی می‌کنند؛ به این معنا که گرایش به هنجارشکنی داشته و رفتاری زشت، بد، ناپسند و فساد‌آمیزی را در پیش می‌گیرند و با ناهنجاری‌ها به جنگ ارزش‌ها می‌روند که عدم ...

ادامه مطلب