نمایش مطالب " فرهنگی "

منت گذاری خدا و خلق

منت گذاری خدا و خلق

در حالی که در ادبیات و فرهنگ ایرانی اسلامی منت گذاری به عنوان امری ناپسند مطرح است، اما یکی از نام های الهی منان است. البته این بدان معنا نیست که فرهنگ ایرانی اسلامی بر خلاف فرهنگ قرآنی شکل گرفته ...

ادامه مطلب

نفرین، ابراز نفرت از بدی و بدکاران

نفرین، ابراز نفرت از بدی و بدکاران

نفرین در قالب دعا و نیایش نوعی درخواست برای نابودی بدکارانی است که به هیچ وجه حاضر نیستند از عملکرد بد خویش دست بردارند و به راه راست و جاده حقیقت و تقوا درآیند. در حقیقت وقتی انسان از هدایت ...

ادامه مطلب

علم‌آموزی؛ نیکوترین عبادت از نگاه امام باقر(ع)

علم‌آموزی؛ نیکوترین عبادت از نگاه امام باقر(ع)

علم و معرفت در آموزه‌های اسلامی در چنان جایگاهی بلند از اهمیت و ارزش قرار دارد که نمی‌توان سخن از انسان و انسانیت گفت و علم را به عنوان بخشی از حقیقت انسانی ندید؛ چرا که آنچه حقیقت انسان را ...

ادامه مطلب

سرزنش خود و دیگران و شرایط آن

سرزنش خود و دیگران و شرایط آن

مفهوم‌شناسی و انواع ملامت و سرزنش واژه ملامت از لوم عربی گرفته شده که در فارسی به سرزنش، نکوهش و سرکوفت تعبیر می‌شود و با واژه توبیخ که نوعی سرزنش همراه با بازخواست است از نظر معنایی نزدیک است.

ادامه مطلب

اشرافی‌گری خطر بزرگ اجتماعی

اشرافی‌گری خطر بزرگ اجتماعی

بررسی چیستی اشرافیت دنیاطلب و ویژگی‌ها و آثار آن از نگاه قرآن امروزه اشرافیت در فرهنگ ایرانی دارای بار منفی است‌‌؛ زیرا ناظر به طبقه اجتماعی است که از همه امکانات ثروتی و قدرتی بهره گرفته و روحیه و رویه ...

ادامه مطلب

نیاکان پرستی و نیاکان دوستی از دیدگان قرآن

نیاکان پرستی و نیاکان دوستی از دیدگان قرآن

ملی پرستی افراطی نمادی از نیاکان پرستی به جای حق پرستی است؛ به طوری که مدعیان عقلانیت و فرهنگ، به جای افکار و رفتار عقلانی و عقلایی، چنان گرفتار این پدیده می‌شوند که همه ابعاد زندگی آنان را موجی از ...

ادامه مطلب

جریان نفوذی و نفوذی‌ها از منظر قرآن

جریان نفوذی و نفوذی‌ها از منظر قرآن

نفوذ به معنای رخنه در تار و پود چیزی یا انسانی یا اجتماعی، نوعی حرکت و جریان آرام و آهسته است به گونه‌ای که از سوی آن چیز با کمترین واکنش یا اصلا هیچ واکنشی مواجه نشود، بلکه حتی آن ...

ادامه مطلب

حقوق همسایگی در اسلام

حقوق همسایگی در اسلام

همسایگی که در عربی از آن به «جوار» یاد می‌شود، نوعی روابط اجتماعی میان خانوارهایی است که در یک منطقه جغرافیایی زندگی می‌کنند. از نظر آموزه‌های قرآن، عنوان همجواری و همسایگی با دیگران حقوق و تکالیف را برای دو طرف ...

ادامه مطلب