نمایش مطالب " معارف قرآنی "

نفرین، ابراز نفرت از بدی و بدکاران

نفرین، ابراز نفرت از بدی و بدکاران

نفرین در قالب دعا و نیایش نوعی درخواست برای نابودی بدکارانی است که به هیچ وجه حاضر نیستند از عملکرد بد خویش دست بردارند و به راه راست و جاده حقیقت و تقوا درآیند. در حقیقت وقتی انسان از هدایت ...

ادامه مطلب

ویژگی‌های شیعه اهل بیت(ع)

ویژگی‌های شیعه اهل بیت(ع)

شیعه بودن زمانی تحقق می‌یابد که انسان بتواند امام و پیشوای خویش را در همه امور مشایعت کرده و گام در گام اوگذارد. بنابراین، کسی که در فلسفه و سبک زندگی خود از رهبر و پیشوای خویش پیروی نمی‌کند و ...

ادامه مطلب

بخل دربان بدکار نفس

بخل دربان بدکار نفس

از نظر قرآن، برخی از خلقیات انسانی در آستانه در قلب نشسته و اجازه نمی دهند تا دیگر خلقیات انسانی به استقبال امری و کاری بروند. یکی از این خلقیات که در آستانه در قلب نشسته است، بخل از نوع ...

ادامه مطلب

مترفین مفسدین اقتصادی در اجتماع

مترفین مفسدین اقتصادی در اجتماع

یکی از اصطلاحات اقتصادی قرآن، واژه اتراف است که ناظر به نوعی سبک زندگی برخاسته از بینش و فلسفه نادرست نسبت به هستی است. مترفان، زندگی در ناز و نعمت را در راستای اصالت لذت و تقدم ارزشی زندگی دنیوی ...

ادامه مطلب

روزی‌های خاص و شرایط بهره‌مندی از آن

روزی‌های خاص و شرایط بهره‌مندی از آن

رحمت واسع الهی، چنان گستره هستی را در برگرفته است که همه آفریده‌ها از مومن و کافر از روزی‌های الهی بهره‌مند می‌باشند. هر کسی که به رحمت رحمانی آفریده شده به سبب همان رحمت رحمانی از روزی خداوند می‌خورد. در ...

ادامه مطلب

حقیقت امام مبین

حقیقت امام مبین

براساس آموزه‌های قرآنی همه چیز به شکل دقیق و کامل همانند آمارگیری در کتابی احصاء شده است. خدا می‌فرماید: وَکُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ کِتَابًا؛ و ما همه چیز را به شکل کتاب احصاء برشمرده و ثبت کرده‌ایم.(نباء، آیه ۲۹) واژه احصاء ...

ادامه مطلب

کاشت در دنیا و برداشت در آخرت

کاشت در دنیا و برداشت در آخرت

در نگرش اسلامی به دنیا و نسبت آن با آخرت، فلسفه‌ای بیان می‌شود که دنیا را کشتزار آخرت می‌داند. در این نگرش فلسفی، دنیا دارای ارزشی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و این گونه نیست که اصالت آخرت، ...

ادامه مطلب