نمایش مطالب " معارف قرآنی "

بدعت‌گذاری از دیدگاه قرآن

بدعت‌گذاری از دیدگاه قرآن

بدعت، نوآوری بدون طرح و نقشه، از صفات الهی است؛ زیرا خداوند خود را بدیع و نوآوری می‌داند که بدون طرح و نقشه یا مواد‌خام به آفرینش دست می‌یازد؛ اما انسان‌ها در بیشتر موارد با طرح و برنامه و بهره ...

ادامه مطلب

«امنیت» و سازوکارهای تأمین آن

«امنیت» و سازوکارهای تأمین آن

امنیت مقوله‌ پیچیده‌ای است و تامین آن بسیار سخت‌تر از اندیشه در آن است.امنیت دارای اقسام دوگانه فردی و اجتماعی است و نمی‌توان ارتباط تنگاتنگ آن دو را نادیده گرفت؛ زیرا مثلا امنیت روانی فرد با امنیت روانی جمعی و ...

ادامه مطلب

تفاخر؛ غلبه تخیلات واهی

تفاخر؛ غلبه تخیلات واهی

بررسی علل و آثار فخرفروشی از دیدگاه قرآن یکی از رفتارهای نابهنجار اجتماعی، تفاخر و فخرفروشی با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات چشم پرکنی است که موجب تحقیر یا احساس تحقیر در دیگران است. نویسنده در مطلب حاضر علل و ...

ادامه مطلب

راه محبوب شدن نزد خدا

راه محبوب شدن نزد خدا

بررسی ارزش و اهمیت مهرورزی و خدمت به خلق از دیدگاه امام صادق(ع) هر مومنی دوست دارد به عنوان مهم‌ترین کمال و فضیلت انسانی، محبوب خدا شود؛ زیرا تقرب‌یابی به خدا یک آرمان مقدس به شمار می‌رود.در آیات و روایات، ...

ادامه مطلب

«آتش به اختیار»، مبانی و اصول آن از منظر آموزه‌های دینی

«آتش به اختیار»، مبانی و اصول آن از منظر آموزه‌های دینی

فرمان «آتش به اختیار» از سوی رهبر معظم انقلاب ، فرمانی راهبردی بر اساس مبانی و اصول عقلی و نقلی است. این خلاقیت فرهنگی و خلق مفاهیم جدید برای تبیین و توصیه اهداف فکری و فرهنگی از سوی رهبری، در ...

ادامه مطلب

پند و نصیحت؛ وظیفه اجتماعی

پند و نصیحت؛ وظیفه اجتماعی

نگاهی به اهمیت و آثار اندرزگویی و خیرخواهی از نگاه قرآن پند و اندرز، خیرخواهی و ارشاد دیگران به راهی است که صلاح طرف باشد. عقلانیت بشر مقتضی پندگویی و اندرزپذیری است. به این معنا که انسان می‌کوشد تا آنچه ...

ادامه مطلب

خودنمایی و تبرج بیماری اجتماعی

خودنمایی و تبرج بیماری اجتماعی

از نظر آموزه‌های قرآن، آراستن خود به آرایه‌های حقیقی به عنوان یک امر مثبت تلقی شده و مردمان بدان ترغیب می‌شوند؛ اما برخی از آرایه‌ها نه‌تنها آرایه نیستند، بلکه ضد آرایه به شمار می‌روند؛ چنانکه برخی از آرایه‌ها نسبت به ...

ادامه مطلب

انحصارطلبی و ویژه خواری؛ علل و آثار آن

انحصارطلبی و ویژه خواری؛ علل و آثار آن

انحصارطلبی به معنای مخصوص کردن امری به شخص یا گروه، دارای انواع متعدد و متنوع است که شامل حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن می‌شود. شاید انحصارطلبی در ثروت و قدرت مهم‌ترین جلوه‌های آن باشد؛ زیرا تاثیرات شگرفی ...

ادامه مطلب

نماز؛ وقت زیارت خدا

نماز؛ وقت زیارت خدا

نمازستون دین است. هر چه درباره نماز گفته شود کم است؛ زیرا اوج عبودیت و بندگی و معراج مومن و مایه تقرب هر متقی است. اگر هر عمل صالح عبادی موجب تقرب به خدا است، نماز به دلیل اذکار و ...

ادامه مطلب

ارزش اعمال صالح عالمانه

ارزش اعمال صالح عالمانه

در آیات و روایات بر علم و معرفت بسیار تاکید شده است تا جایی که بیان کرده‌اند هر عملی با علم همراه باشد ارزش بیشتر یافته و ثواب و پاداش آن فزونتر است. شاید بهترین شاهد مثال در این باره ...

ادامه مطلب