نمایش مطالب " علوم قرآنی "

نفرین، ابراز نفرت از بدی و بدکاران

نفرین، ابراز نفرت از بدی و بدکاران

نفرین در قالب دعا و نیایش نوعی درخواست برای نابودی بدکارانی است که به هیچ وجه حاضر نیستند از عملکرد بد خویش دست بردارند و به راه راست و جاده حقیقت و تقوا درآیند. در حقیقت وقتی انسان از هدایت ...

ادامه مطلب

سنت جاهلی چهارشنبه‌سوری

سنت جاهلی چهارشنبه‌سوری

سنت‌ها و آیین‌ها در جوامع بشری ریشه‌ها و خاستگاه متفاوتی دارد که از خاستگاه عقلانی تا خرافی را دربر می‌گیرد. اسلام به عنوان دین فطرت بر آن است تا راه کمال‌یابی انسان و جامعه بشری را در چارچوب عقل و ...

ادامه مطلب

قرآن و دروغی به نام تحریف

 یکی از افترائاتی که به کتاب وحیانی قرآن از سوی دشمنان آگاه و دوستان نادان زده می‌شود، مسئله تحریف قرآن است. هر یک از طوائف و فرقه‌های مذهبی برای اثبات حقانیت خود، دیگری را متهم به باور نادرست تحریف می‌کند. ...

ادامه مطلب

نارسایی تعبیرات عرفانی درباره وحی

بسم الله الرحمن الرحیم بر اساس آموزه های قرآنی علوم به اعتبار معلومات بسیار متنوع است. به این معنا معلوماتی که انسان از درون و برون کسب می کند بسیار متنوع است و نمی توان همه معلومات بشری را از ...

ادامه مطلب

کیفیت و مراتب نزول قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مسائل پیچیده در کلام اسلامی مساله کیفیت وحی به ویژه نزول قرآن است. برخی مدعی شده اند که چیزی که پیامبر همانند پیامبران دیگر داشته یک تجربه عرفانی و شهودی است که البته کمی ...

ادامه مطلب

مصادیقی از حکمت عملی در قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم حکمت از اصطلاحات قرآنی است. خداوند خود را حکیم دانسته و بر این نکته تاکید می کند که آفرینش و خلقت دارای هدف و فلسفه مشخصی است که حرکت کلی هستی بدان سمت است. البته این ...

ادامه مطلب

پژوهش های قرآنی و تدبر در آن

بررسی وضعیت پژوهش های قرآنی در ایران و جهان، به ما کمک می کند تا وضعیت کنونی را ارزیابی و راهبردهای خود را برای آینده تعیین و مشخص نماییم. امروز اسلام به عنوان یک گفتمان مطرح است، اما این گفتمان ...

ادامه مطلب

نواقص روش تفسیر قرآن به قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم نقدی بر رویکرد  اکتفا به قرآن و تفسیر برای فهم دین اسلام یکی از روش هایی که در تفسیر قرآن مورد استفاده قرار می گیرد، روش تفسیری قرآن به قرآن است. به نظر می رسد که این روش ...

ادامه مطلب

آموزه های قرآن در حوزه زندگی

قرآن کتاب هدایت قرآن کتاب هدایت است. این را می توان از همین آیات نخست سوره بقره دریافت که می فرماید: ذلک الکتاب لاریب هدی للمتقین؛ قرآن کتابی است که در آن گمانی راه نمی یابد و برای هدایت پرهیزگاران ...

ادامه مطلب