نمایش مطالب " روان شناسی "

ویژگی‌‌های جنگ نرم از نگاه قرآن

ویژگی‌‌های جنگ نرم از نگاه قرآن

جنگ نرم، جنگ عقول و قلوب است و هدف از آن سلطه‌روانی در افکار، اندیشه‌ها، رفتارها، گرایش‌ها و انگیزه‌های طرف مقابل است که می‌تواند دشمن یا هر بیگانه بی‌طرف باشد تا این گونه، دشمن مرعوب و بی‌طرف به عنوان موافق ...

ادامه مطلب

امانتداری، عامل اعتماد اجتماعی

امانتداری، عامل اعتماد اجتماعی

اعتماد مهم‌ترین سرمایه اجتماعی است. انسان با اعتماد به یکدیگر  است که احساس امنیت و آرامش می‌کند و آسایش را به دست می‌آورد. اعتماد اجتماعی نیز با اموری از جمله امانتداری تحقق می‌یابد و با خیانت از دست می‌رود. نویسنده ...

ادامه مطلب

درمان تلخی فراق دوستان

درمان تلخی فراق دوستان

دوستی پس از زوجیت همسران، برترین و بهترین نوع ارتباط اجتماعی انسان و مهمترین رابطه‌ای است که موجب آرامش و آسایش و تحقق سعادت بشری می‌شود. البته نسبت دوستی و زوجیت به گونه‌ای است که از جهتی فراگیرتر و دارای ...

ادامه مطلب

کینه‌توزی و راه درمان آن

کینه‌توزی و راه درمان آن

 کینه یکی از رذایل اخلاقی است. کینه‌توزی حالتی نفسانی است که به دنبال حسادت و خشم و مانند آن در نفس آدمی پدیدار می‌شود و به شکل یک عقده در آن باقی مانده و روح و جسم کینه‌توز را به ...

ادامه مطلب

چشم‌چرانی؛ هرز‌گی اجتماعی

چشم‌چرانی؛ هرز‌گی اجتماعی

چشم‌چرانی و نظربازی، رفتار نابهنجار و زشت اجتماعی است که نظرباز را در معرض خطر تعرضات جنسی و دیگر آسیب‌های اجتماعی و گناه و زنان را در موقعیت ناخوشایندی قرار می‌دهد به طوری که از حضور در  اجتماع احساس انزجار ...

ادامه مطلب

تفاخر؛ غلبه تخیلات واهی

تفاخر؛ غلبه تخیلات واهی

بررسی علل و آثار فخرفروشی از دیدگاه قرآن یکی از رفتارهای نابهنجار اجتماعی، تفاخر و فخرفروشی با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات چشم پرکنی است که موجب تحقیر یا احساس تحقیر در دیگران است. نویسنده در مطلب حاضر علل و ...

ادامه مطلب

خودنمایی و تبرج بیماری اجتماعی

خودنمایی و تبرج بیماری اجتماعی

از نظر آموزه‌های قرآن، آراستن خود به آرایه‌های حقیقی به عنوان یک امر مثبت تلقی شده و مردمان بدان ترغیب می‌شوند؛ اما برخی از آرایه‌ها نه‌تنها آرایه نیستند، بلکه ضد آرایه به شمار می‌روند؛ چنانکه برخی از آرایه‌ها نسبت به ...

ادامه مطلب

ارزش امنیت فردی و اجتماعی

ارزش امنیت فردی و اجتماعی

در مطلب حاضر نویسنده با اشاره به اهمیت امنیت فردی و اجتماعی و نگاه اسلام به این مقوله، درباره راهکارهای اولیه و اصلی تامین امنیت براساس آیات قرآن و روایات سخن گفته است.

ادامه مطلب

حب دنیا؛ سرچشمه گناهان

حب دنیا؛ سرچشمه گناهان

محبت یک ویژگی و خصوصیت است که خداوند متعال در وجود انسان قرار داده است. محبت می‎تواند انسان را به سوی بدی‎ها انحراف یا به سوی راه راست هدایت کند. این خصوصیت که در وجود انسان موجود است، سبب می‎شود ...

ادامه مطلب

امیرمؤمنان؛ شهید عاصیان

امیرمؤمنان؛ شهید عاصیان

تحلیلی از علل و چرایی شهادت امام علی(ع) بی گمان شناخت جریان‌های عصر نخست اسلامی می‌تواند عبرت‌آموز و چراغ راه آیندگان از جمله کسانی باشد که در اندیشه معاصریت حکومت اسلامی هستند و بر آنند تا نظام، دولت و امت ...

ادامه مطلب