نمایش مطالب " اقتصادی "

اصول اقتصاد اسلامی از منظر قرآن

اصول اقتصاد اسلامی از منظر قرآن

اصل در لغت به معنای ریشه، اساس و بنیاد چیزی است. بنابراین اصول هر علمی، آموزه یا فرضیه توصیفی بنیادین؛ یا قاعده و ضابطه رفتاری بنیادین؛ یا قانون طبیعی یا واقعیت عینی بنیادینی است که براساس آن، مسائل و موضوعات ...

ادامه مطلب

قناعت منبع کفایت و زیادت

قناعت منبع کفایت و زیادت

بررسی راهکار رسیدن به آسایش و آرامش در زندگی انسان در زندگی اجتماعی در شرایط و موقعیت‌هایی قرار‌می‌گیرد که باید خود را تعریف و بازتعریف کند، زیرا بدون تعریف خود نسبت به موقعیت نمی‌تواند کنش و واکنش درستی بروز دهد. ...

ادامه مطلب

روش‌های ۳‌ گانه در سبک زندگی سالم از نگاه امام حسن(ع)

روش‌های ۳‌ گانه در سبک زندگی سالم از نگاه امام حسن(ع)

شیعه باید فلسفه و سبک زندگی خود را از امامان معصوم(ع) بیاموزد و بدان پایبند باشد. اگر به آموزه‌های پیشوایان معصوم(ع) عمل شود، زندگی بسیار شیرین و آسان می‌شود و خوشبختی دنیا و آخرت تضمین می‌گردد. نویسنده در این مطلب ...

ادامه مطلب

انحصارطلبی و ویژه خواری؛ علل و آثار آن

انحصارطلبی و ویژه خواری؛ علل و آثار آن

انحصارطلبی به معنای مخصوص کردن امری به شخص یا گروه، دارای انواع متعدد و متنوع است که شامل حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن می‌شود. شاید انحصارطلبی در ثروت و قدرت مهم‌ترین جلوه‌های آن باشد؛ زیرا تاثیرات شگرفی ...

ادامه مطلب

ناسپاسی راهی به سوی خسران ابدی

ناسپاسی راهی به سوی خسران ابدی

بررسی زمینه‌ها و آثار کفران نعمت در قرآن کفر و کفران ارتباط تنگاتنگی با هم دارند؛ چرا که همه کافران اهل کفران هستند و قدر و اندازه نعمت‌های بسیار الهی از جمله نعمت وجود خویش را پاس نمی‌دارند و به ...

ادامه مطلب

چگونه به دیگران احسان کنیم؟

چگونه به دیگران احسان کنیم؟

نیکی و نیکوکاری ، امری پسندیده و ستودنی است. هیچ کس در ارزش و اهمیت آن تردیدی ندارد،‌ با این همه بسیاری از مردم گمان می‌کنند که نیکی کردن کاری دشوار است که از عهده آنها بر نمی‌آید. نویسنده در ...

ادامه مطلب

اطعام فقیران سفارش ویژه قرآن

اطعام فقیران سفارش ویژه قرآن

یکی از مستحبات و اعمال نیک انسانی، اطعام به فقیران است. هرچند که در اسلام و آموزه‌های قرآنی سخن از احسان و نیکوکاری و انفاق به فقیران و بینوایان به میان آمده که شامل انواع کمک و یاری نسبت به ...

ادامه مطلب

روزه ؛ کارگاه تربیت نفس

روزه ؛ کارگاه تربیت نفس

بی گمان هدف از اسلام و آموزه‌های دستوری شریعت، تغییر مثبت در نفس و اصلاح آن برای کسب مقام خلافت الهی است که در عبادت و بندگی خدا بروز می‌کند. این تغییر مثبت در آموزه‌های وحیانی قرآن دارای عناوین و ...

ادامه مطلب