نمایش مطالب " اقتصادی "

خودکفایی اقتصادی از منظر قرآن

خودکفایی اقتصادی از منظر قرآن

خودکفایی و استقلال جامع در همه حوزه‌ها، بر اساس آموزه‌های قرآنی، آئین مسلمانی است. تاکید قرآن بر این است که جامعه اسلامی در عرصه اقتصادی باید با اتخاذ روش‌هایی بر روی پاهای خود بایستد و به بیگانگان محتاج نباشد.

ادامه مطلب

رشوه؛ سوء استفاده مالی از قدرت

رشوه؛ سوء استفاده مالی از قدرت

بررسی نگاه قرآن درباره رشوه و رشوه‌خواری در مطلب حاضر نویسنده با بررسی و تحلیل گناه کبیره رشوه‌خواری، نگاه قرآن را درباره این منکر بزرگ تشریح کرده و به برخی از آثار رشوه‌گیری اشاره نموده است.

ادامه مطلب

رفاه و رفاه‌زدگی از نگاه قرآن

رفاه و رفاه‌زدگی از نگاه قرآن

از نظر قرآن، اقتصاد به شرطی می‌تواند ستون اصلی اجتماع باشد که فلسفه آفرینش را تامین کند؛ بنابراین، اگر این شرط با اقتصاد تامین نشود، اقتصاد نه تنها مایه حفظ و صیانت از اجتماع نیست، بلکه عامل بزرگترین و خطرناک‌ترین ...

ادامه مطلب

ربا عامل بحران اقتصادی

ربا عامل بحران اقتصادی

مروری بر آثار و پیامدهای رباخواری از نگاه قرآن از نظر آموزه‌های قرآنی، برخی از فعالیت‌های اقتصادی به جای آنکه موجب رشد و شکوفایی و برکت در امور اقتصادی باشد، به عنوان مانع بلکه حتی عامل فروپاشی و بحران در ...

ادامه مطلب

اصول اقتصاد اسلامی از منظر قرآن

اصول اقتصاد اسلامی از منظر قرآن

اصل در لغت به معنای ریشه، اساس و بنیاد چیزی است. بنابراین اصول هر علمی، آموزه یا فرضیه توصیفی بنیادین؛ یا قاعده و ضابطه رفتاری بنیادین؛ یا قانون طبیعی یا واقعیت عینی بنیادینی است که براساس آن، مسائل و موضوعات ...

ادامه مطلب

قناعت منبع کفایت و زیادت

قناعت منبع کفایت و زیادت

بررسی راهکار رسیدن به آسایش و آرامش در زندگی انسان در زندگی اجتماعی در شرایط و موقعیت‌هایی قرار‌می‌گیرد که باید خود را تعریف و بازتعریف کند، زیرا بدون تعریف خود نسبت به موقعیت نمی‌تواند کنش و واکنش درستی بروز دهد. ...

ادامه مطلب