نمایش مطالب " فلسفی "

جهل چیست؟ جاهل کیست؟

جهل چیست؟ جاهل کیست؟

جهل و نادانی در مقام نظر و عمل بزرگ‌ترین مصیبت بشر است؛ چرا که همه بدبختی‌های بشر در دنیا و آخرت ریشه در جهالت انسان دارد. البته با آموزش می‌توان علم را به آدمی آموخت ولی در یک مرتبه دیگر، ...

ادامه مطلب

بازتاب‌ رفتار انسان در زندگی و هستی

بازتاب‌ رفتار انسان در زندگی و هستی

 در مطلب حاضر نویسنده درباره قانون «کنش و واکنش» جاری در هستی و تأثیر اعمال و رفتار آدمی در زندگی خود و محیط پیرامون و هستی و نیز راه رهایی از خصائص نفس انسانی سخن گفته است.

ادامه مطلب

سنت‌های الهی حاکم بر جامعه

سنت‌های الهی حاکم بر جامعه

سنت‌های الهی حاکم بر جان، جهان و جامعه، سنت‌های تکوینی است که نظام هستی بر اساس آن سامان یافته است. اگر سنت جاذبه به عنوان یک قانون بر طبیعت مادی حاکم است، سنت و قوانینی بر جان و جامعه آدمی ...

ادامه مطلب

خوف و رجا؛ ‌عامل تعادل رفتاری

خوف و رجا؛ ‌عامل تعادل رفتاری

یکی از مباحث مهم در حوزه رفتاری ایجاد تعادل است. افرادی می‌توانند تعادل روانی داشته باشند که دارای شخصیتی متعادل باشند. از جمله عواملی که شخصیت متعادل را موجب می‌شود، نگرش انسان به مسائل اعتقادی از جمله مسئله خوف و ...

ادامه مطلب

ارزش اعمال صالح عالمانه

ارزش اعمال صالح عالمانه

در آیات و روایات بر علم و معرفت بسیار تاکید شده است تا جایی که بیان کرده‌اند هر عملی با علم همراه باشد ارزش بیشتر یافته و ثواب و پاداش آن فزونتر است. شاید بهترین شاهد مثال در این باره ...

ادامه مطلب

امیرمؤمنان؛ شهید عاصیان

امیرمؤمنان؛ شهید عاصیان

تحلیلی از علل و چرایی شهادت امام علی(ع) بی گمان شناخت جریان‌های عصر نخست اسلامی می‌تواند عبرت‌آموز و چراغ راه آیندگان از جمله کسانی باشد که در اندیشه معاصریت حکومت اسلامی هستند و بر آنند تا نظام، دولت و امت ...

ادامه مطلب

نقش ایمان به قدر در زندگی

نقش ایمان به قدر در زندگی

شب قدر زمان تعیین مقدرات یکساله است. از این رو در برخی از روایات از شب قدر به عنوان اول سال حقیقی یاد شده است؛ زیرا سرنوشت انسان تا سال دیگری در آن شب تعیین می‌شود. بر اساس آموزه‌های اسلام، ...

ادامه مطلب

اصول و قواعد مناظرات انتخاباتی از دیدگاه قرآن

اصول و قواعد مناظرات انتخاباتی از دیدگاه قرآن

هر کاری دارای اصول و قواعدی است که باید مراعات شود. انتخابات و نیز مناظرات انتخاباتی نیز از جمله کارهایی است که دارای اصول و قواعدی است. برخی از این قواعد از قواعد اخلاقی عام است که اختصاصی به مسلمان ...

ادامه مطلب

سنت پاداش و کیفر در دنیا

سنت پاداش و کیفر در دنیا

در مطلب حاضر نویسنده به یکی از سنتهای الهی حاکم بر جهان هستی یعنی سنت کنش و واکنش یا همان مکافات اعمال اشاره و این مقوله را بررسی کرده است که بر اساس سنت مکافات،

ادامه مطلب

بی خردی و نشانه های جهل

بی خردی و نشانه های جهل

بسم الله الرحمن الرحیم جهل در دو معنای مختلف در آیات و روایات به کار رفته است. یکی از معانی جهل، نادانی است که در برابر دانایی قرار دارد. انسان جاهل به معنای کسی است که دانشی نیاموخته و به ...

ادامه مطلب