نمایش مطالب " فلسفی "

توفیق شکر و استغفار

توفیق شکر و استغفار

یکی از نعمت‌های بزرگ الهی به بشر، توفیق است. اگر توفیق رفیق انسان نشود هرگز نمی‌تواند امید داشته باشد که به هدایت و کمال دست یابد و از خسران ابدی رها شود. تعلیم و تزکیه انسان نیز به توفیق الهی ...

ادامه مطلب

ویژگی های علم لدنی

ویژگی های علم لدنی

بسم الله الرحمن الرحیم علم لدنی به معنای علمی است که مستقیم و بدون واسطه از سوی خداوند به شخص داده می شود و از مصادیق علم شهودی و علم حضوری است؛ بنابراین واسطه ای حتی ذهنی ندارد و لفظ ...

ادامه مطلب

وحی در مقام قرب الفرائض

وحی در مقام قرب الفرائض

وحی دارای اقسامی است که در آیه ۵۱ سوره شوری بیان شده است؛ زیرا وحی گاهی به طور مستقیم و بی هیچ واسطه ای و گاه دیگر با ارسال فرستاده ای هم چون جبرئیل(ع) و گاه از پس حجابی چون ...

ادامه مطلب

مقصد و مقصود انسان

مقصد و مقصود انسان

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از پرسش هایی اساسی این است که هدف از آفرینش انسان چیست؟ اگر بپذیریم خداوندگاری حکیم و علیم و قدیر انسان را آفریده، باید بپذیریم که فلسفه و حکمت و هدفی در پس این آفرینش ...

ادامه مطلب

حیات طیبه حیات واقعی

حیات طیبه حیات واقعی

در آموزه‌های قرآنی حیات به معنای زندگی می‌تواند اقسامی داشته باشد. شناخت انواع زندگی به ما این امکان را می‌دهد تا هدف و مقصود خود را به درستی تعیین کنیم و در راه رسیدن به آن تلاش نماییم. از این ...

ادامه مطلب

انقطاع الی‌الله و راه تحقق آن

انقطاع الی‌الله و راه تحقق آن

یکی از برترین مقامات عرفانی در سیر و سلوک قرآنی، رسیدن به مقام انقطاع الی الله و بریدن از غیر است و وصول به معدن عظمت با انوار الهی است که حجاب‌های نوری را نیز کنار می‌زند و امکان رویت ...

ادامه مطلب

راه‌های افزایش محبوبیت

راه‌های افزایش محبوبیت

انسان موجودی اجتماعی است و برای نیازهای عاطفی و مادی و مانند آن نیازمند دیگران است. از این رو میان انسان‌ها ارتباط اجتماعی شکل می‌گیرد که یکی از آنها در قالب دوستی و رفاقت و صداقت است. نویسنده در مطلب ...

ادامه مطلب

چگونه می‌توان از انبیاء و اولیاء علم به ارث برد

چگونه می‌توان از انبیاء و اولیاء علم به ارث برد

علم ارثی در برابر علم درسی قرار دارد. این نوع از علم که گاه به آن علم‌الوراثه در برابر علم الدراسه گفته می‌شود، از اقسام علم شهودی و حضوری است. نویسنده براساس آموزه‌های قرآنی به چیستی علم‌الوراثه و علم‌الدراسه پرداخته ...

ادامه مطلب

چگونه به خدا تقرب بجوییم؟

چگونه به خدا تقرب بجوییم؟

براساس آموزه‌های قرآنی انسان باید کاری کند تا به خداوند تقرب بجوید. از آنجا که این تقرب، معنوی است نه مکانی، پس اسباب و وسایل تقرب نیز متفاوت خواهد بود و این‌گونه نیست که انسان با سیر و سفر و ...

ادامه مطلب

جنون، نشانه ها و درمان آن در قرآن

جنون، نشانه ها و درمان آن در قرآن

یکی از بیماری های روانی، جنون و دیوانگی است. مجنون کسی است که جن به اشکال گوناگون بر افکار و رفتارش مسلط شده است. البته برخی تنها جن را می بینند و از ایشان وحشت می کنند؛ برخی دیگر جن ...

ادامه مطلب