نمایش مطالب " اخلاقی – تربیتی "

منت گذاری خدا و خلق

منت گذاری خدا و خلق

در حالی که در ادبیات و فرهنگ ایرانی اسلامی منت گذاری به عنوان امری ناپسند مطرح است، اما یکی از نام های الهی منان است. البته این بدان معنا نیست که فرهنگ ایرانی اسلامی بر خلاف فرهنگ قرآنی شکل گرفته ...

ادامه مطلب

ویژگی‌های شیعه اهل بیت(ع)

ویژگی‌های شیعه اهل بیت(ع)

شیعه بودن زمانی تحقق می‌یابد که انسان بتواند امام و پیشوای خویش را در همه امور مشایعت کرده و گام در گام اوگذارد. بنابراین، کسی که در فلسفه و سبک زندگی خود از رهبر و پیشوای خویش پیروی نمی‌کند و ...

ادامه مطلب

بخل دربان بدکار نفس

بخل دربان بدکار نفس

از نظر قرآن، برخی از خلقیات انسانی در آستانه در قلب نشسته و اجازه نمی دهند تا دیگر خلقیات انسانی به استقبال امری و کاری بروند. یکی از این خلقیات که در آستانه در قلب نشسته است، بخل از نوع ...

ادامه مطلب

کاشت در دنیا و برداشت در آخرت

کاشت در دنیا و برداشت در آخرت

در نگرش اسلامی به دنیا و نسبت آن با آخرت، فلسفه‌ای بیان می‌شود که دنیا را کشتزار آخرت می‌داند. در این نگرش فلسفی، دنیا دارای ارزشی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و این گونه نیست که اصالت آخرت، ...

ادامه مطلب

صفات و ویژگی‌های مؤمنان در قرآن

صفات و ویژگی‌های مؤمنان در قرآن

داوری نسبت به اشخاص بسیار سخت و دشوار است؛ از این رو هر گونه داوری درباره افراد مجاز دانسته نشده است. پیچیدگی‌های انسان به ویژه در مسایل باطنی چون اعتقاد، موجب شده تا داوری نسبت به این حوزه نیز بسیار ...

ادامه مطلب

رذایل انسانی و راه درمان آنها

رذایل انسانی و راه درمان آنها

شناخت رذایل انسانی می‌تواند در درمان و از میان بردن آن مفید باشد. نویسنده با مراجعه به آموزه‌های قرآن دیدگاه آفریدگار انسان درباره رذایل انسانی و راه درمان و تبدیل آن به فضیلت را تبیین کرده و تشریح کرده است. ...

ادامه مطلب

سرزنش خود و دیگران و شرایط آن

سرزنش خود و دیگران و شرایط آن

مفهوم‌شناسی و انواع ملامت و سرزنش واژه ملامت از لوم عربی گرفته شده که در فارسی به سرزنش، نکوهش و سرکوفت تعبیر می‌شود و با واژه توبیخ که نوعی سرزنش همراه با بازخواست است از نظر معنایی نزدیک است.

ادامه مطلب