نمایش مطالب " مقالات "

روزه؛ عبادتی واجب و انعطاف‌پذیر

روزه؛ عبادتی واجب و انعطاف‌پذیر

روزه یکی از واجبات اسلامی است که در همه شرایع مطرح بوده  است. در روایات بر پنج چیز در فروعات اسلامی تاکید شده که روزه پس از نماز دومین آن است؛ البته به اعتباری ارزش روزه بیش‌ از نماز است؛ ...

ادامه مطلب

روزه ؛ کارگاه تربیت نفس

روزه ؛ کارگاه تربیت نفس

بی گمان هدف از اسلام و آموزه‌های دستوری شریعت، تغییر مثبت در نفس و اصلاح آن برای کسب مقام خلافت الهی است که در عبادت و بندگی خدا بروز می‌کند. این تغییر مثبت در آموزه‌های وحیانی قرآن دارای عناوین و ...

ادامه مطلب

حیات طیبه؛ رهاورد قناعت

حیات طیبه؛ رهاورد قناعت

بررسی زمینه‌ها و آثار قناعت در زندگی از نگاه قرآن قناعت به معنای مصرف به اندازه نیاز، یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در حوزه اقتصاد اسلامی است. از آنجا که اقتصاد در لغت به معنای میانه روی در مصرف است، به ...

ادامه مطلب

روزه؛ عبادتی با آثار متنوع

روزه؛ عبادتی با آثار متنوع

برخی از اعمال صالح دارای ابعاد متعدد و متنوعی است و این گونه نوعی برتری نسبت به دیگر اعمال صالح پیدا می‌کنند. از جمله این اعمال صالح می‌توان به روزه اشاره کرد که تمرینی سخت و دشوار با آثار متعدد ...

ادامه مطلب

لجاجت و زیان‌های آن

لجاجت و زیان‌های آن

 لجاجت به معنای پافشاری و اصرار کردن بر سخن یا رفتاری، نوعی ستیزه‌جویی است. انسان لجوج کسی است که به دور از عقل و منطق بر سخنی یا رفتاری اصرار می‌ورزد و این گونه در دامن خرافات و تعصب می‌افتد ...

ادامه مطلب

آبرو؛ ناموس اخلاقی جامعه

آبرو؛ ناموس اخلاقی جامعه

بررسی اهمیت حفظ آبرو و حیثیت خود و دیگران از دیدگاه آموزه‌های اسلامی آموزه‌های اسلامی به اخلاق در سطح عالی آن یعنی مکارم اخلاقی بویژه اخلاق اجتماعی توجه داشته و حتی در فقه اجتماعی، آموزه‌های دستوری و احکام بسیاری را ...

ادامه مطلب

آرایه‌های ارزشی و ضد ارزشی

آرایه‌های ارزشی و ضد ارزشی

آرایش به معنای آراستن فی‌نفسه عمل ارزشی است مگر آنکه عوامل بیرونی موجب شود تا یک امر خوب و ارزشی به عنوان ضد ارزش مطرح شود. به طور طبیعی انسان بازتابی از صفات الهی از جمله صفت جمال است و ...

ادامه مطلب

تکلیف‌گرایی یا نتیجه‌گرایی از دیدگاه قرآن

تکلیف‌گرایی یا نتیجه‌گرایی از دیدگاه قرآن

بر اساس آموزه‌های قرآنی منطق عمل یک مسلمان، تسلیم بودن و توجه به انجام تکلیف و وظیفه است و نتیجه فرع بر آن است. در چنین منطقی هدف، اجرای تعهدات و وظایف است، خواه به نتیجه برسد و خواه در ...

ادامه مطلب

احسان؛ عامل انسجام و صمیمیت اجتماعی

احسان؛ عامل انسجام و صمیمیت اجتماعی

برخی از رفتارهای اجتماعی، موجب انسجام اجتماعی و تالیف قلوب مردم می‌شود. از جمله این رفتارها می‌توان به احسان به معنای عفو و گذشت از خطا و یاری رسانی به دیگران برای عبور از مشکلات اشاره کرد. البته اگر در ...

ادامه مطلب

از خدا فراموشی تا خود فراموشی

از خدا فراموشی تا خود فراموشی

بررسی علل و آثار نسیان و غفلت نسیان یا همان فراموشی آن است که انسان چیزی را می‌دانست ولی به علل و عواملی آن را از خاطر برده است. از این رو نیازمند تذکر است. اما غفلت فراموشی نیست، بلکه ...

ادامه مطلب