نمایش مطالب " مقالات "

سنت جاهلی چهارشنبه‌سوری

سنت جاهلی چهارشنبه‌سوری

سنت‌ها و آیین‌ها در جوامع بشری ریشه‌ها و خاستگاه متفاوتی دارد که از خاستگاه عقلانی تا خرافی را دربر می‌گیرد. اسلام به عنوان دین فطرت بر آن است تا راه کمال‌یابی انسان و جامعه بشری را در چارچوب عقل و ...

ادامه مطلب

عفت و حیا؛ حافظ امنیت اخلاقی جامعه

عفت و حیا؛ حافظ امنیت اخلاقی جامعه

چیستی عفت و حیا راغب اصفهانی قرآن‌شناس اندیشمند و بنام، در کتاب ارزشمند مفردات الفاظ قرآن کریم در تبیین مفهومی واژه عفت در کاربردهای قرآنی و اسلامی می‌نویسد: عفت، حالتی از حالت‌های نفس انسانی است که با وجود آن، شهوت ...

ادامه مطلب

رضایت والدین ؛ کلید‌ عزت و کرامت

رضایت والدین ؛ کلید‌ عزت و کرامت

عقوق والدین، بزرگترین بدبختی بشر انسان در زندگی مادی و دنیوی به علل و عوامل درونی و بیرونی چون هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی،‌ همواره دچار غفلت از حقایق هستی است و راه حق و حقیقت را گم می‌کند و ...

ادامه مطلب

عواقب زیانبار بی‌حجابی

عواقب زیانبار بی‌حجابی

  انسان موجودی اخلاقی است و همین ویژگی اخلاقی است که انسان را از دیگر آفریده‌های الهی متمایزمی کند. در روایات بسیاری به جلوه‌های اساسی اخلاق یعنی دینداری، حیا و عفت‌اشاره شده است؛ زیرا دینداری از نظر آموزه‌های قرآن، چیزی ...

ادامه مطلب

محبوب‌های دنیا از نظر حضرت فاطمه(س)

محبوب‌های دنیا از نظر حضرت فاطمه(س)

 جایگاه دنیا از نظر قرآن از نظر قرآن کریم، دنیا با اینکه «اسفل سافلین» در نظام هستی است(تین، آیه ۵)؛ اما مهم‌ترین، بلکه تنها جایگاه سازنده انسان است. دنیا به عنوان برترین و مهم‌ترین ظرف سازندگی بشر مطرح است تا ...

ادامه مطلب

اراده یا استقلال انسان؟

اراده یا استقلال انسان؟

 بر اساس آموزه‌های قرآنی انسان موجودی دارای فقر ذاتی و هویتی است و تنها با افاضات الهی است که هستی می‌یابد و بهره‌مند از مواهب دیگر می‌شود؛ پس هیچ موجودی از جمله انسان دارای غنای ذاتی نیست و غنای ذاتی ...

ادامه مطلب

بی‌عفتی و زمینه‌های آن از نظر قرآن

بی‌عفتی و زمینه‌های آن از نظر قرآن

بی‌عفتی به معنای رفتاری وقیحانه، یکی از ناهنجاری‌ بارز اجتماعی است که می‌تواند آسیب جدی به همه بخش‌های اجتماع وارد ساخته و آن را از حرکت به سوی اهداف و مقاصد عالی بازدارد. از این رو خداوند در آیاتی چند ...

ادامه مطلب

راز ستایش و نکوهش انسان در قرآن

راز ستایش و نکوهش انسان در قرآن

در آیات قرآن گاه از انسان چنان ستایش و تعریف و تمجید می‌شود که گویی انسان عرش‌الله است و همه هستی بر دوش او نهاده شده  است؛ و گاه دیگر چنان نکوهش می‌کند که گویی پست‌تر از انسان وجود ندارد. خداوند ...

ادامه مطلب

امنیت؛ تبلور رحمت خداوندی

امنیت؛ تبلور رحمت خداوندی

بررسی اهمیت امنیت اجتماعی از نگاه قرآن در مطلب حاضر نویسنده با تشریح اهمیت و ضرورت امنیت اجتماعی و دیدگاه قرآن درباره آن، بر ضرورت توجه به نقش مردم در ایجاد چنین امنیتی در روابط اجتماعی شهروندان تأکید کرده است.

ادامه مطلب

اهمیت امنیت در اسلام

اهمیت امنیت در اسلام

در مطلب پیش‌رو جایگاه و اهمیت امنیت از دیدگاه آموزه‌های دینی بطور اجمال بررسی و تشریح شده است. امنیت به سبب ارزش و جایگاه عظیم آن در زندگی هر انسانی، عظیم‌ترین نعمت الهی دانسته شده است. آثار و برکاتی که ...

ادامه مطلب