نمایش مطالب " حقوقی "

حقوق انسان‌ها در قرآن

حقوق انسان‌ها در قرآن

حقوق امتیازاتی است که از سوی خدا یا عرف یا قانونگذار برای فرد یا گروه و جامعه‌ای وضع می‌شود، به گونه‌ای که قابل سلب جز از سوی وضع‌کننده آن نیست. در حقیقت حقوق همان امر ثابتی است که جز از ...

ادامه مطلب

حکومت امانت الهی

حکومت امانت الهی

نگاهی به شرایط امانتداری برای حاکمان و کارگزاران حکومتی از نظر قرآن، حکومت در دست حاکمان و کارگزاران نظام سیاسی ولایی، امانتی الهی است و هرگونه تصرفی برخلاف شرایط امانتداری، خیانت محسوب می‌شود و مجازات دنیوی و اخروی را درپی ...

ادامه مطلب

التزام قولی و عملی به تعهدات

التزام قولی و عملی به تعهدات

بسم الله الرحمن الرحیم اجتماع بر پای اخلاقی و حقوقی از جمله صداقت، امانت، عدالت، وفای به عهد، عقد و قول و قرارها سامان می یابد و همگان از این طریق با اعتماد متقابل به یک دیگر در مسیر سعادت ...

ادامه مطلب

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها – 6

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها – 6

 در بخشهای پیشین از مقاله حاضر، موضوعاتی چون فقه و اخلاق رسانه‌ای، وجوب کفائی فعالیت‌های رسانه‌ای، ویژگی‌ها و اهداف رسانه اسلامی، حقوق رسانه‌ها در فقه و نظام اسلامی، جرایم و گناهان رسانه‌ای، شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی و کیفر سنگین آن، تهمت ...

ادامه مطلب

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها – 5

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها – 5

شایعه‌پراکنی و کیفر سنگین آن در شماره‌های قبل مباحثی درباره نسبت فقه رسانه با اخلاق رسانه‌ای، علل وجوب کفایی فعالیت‌های رسانه‌ای، ویژگی‌ها و اهداف رسانه اسلامی، حقوق رسانه‌ها در فقه و نظام اسلامی و جرایم و  گناهان رسانه‌ای بیان شد ...

ادامه مطلب

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها – 4

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها – 4

جرایم و گناهان رسانه‌ای  در بخش های پیشین مباحثی از قبیل چیستی فقه و منابع و مبانی آن، دلایل وجوب کفائی فعالیت‌های رسانه‌ای و ویژگی‌ها و اهداف رسانه اسلامی مورد بحث قرار گرفت. در این بخش ادامه مطلب را از ...

ادامه مطلب

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها -2

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها -2

فعالیت‌های رسانه‌ای واجب کفایی در نخستین بخش این مطلب، مقدماتی پیرامون چیستی فقه، منابع  و مبانی فقه و اجتهاد و جایگاه رسانه در فقه مورد بررسی قرار گرفت اینک ادامه مقاله از نظر خوانندگان عزیز می‌گذرد.

ادامه مطلب

سیره و سبک زندگی امام مهدی(عج)

سیره و سبک زندگی امام مهدی(عج)

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت مهدی(عج) آخرین پیشوای معصومی که هنوز در میان ماست، با آن که کم تر دیده شده، ولی همان چند سال نخستی که برخی از افراد با ایشان دیدار داشتند، خصوصیات و ویژگی هایی را از ...

ادامه مطلب

گذشت؛ لذت زندگی

گذشت؛ لذت زندگی

بررسی آثار و ارزش عفو و بخشش در قرآن و روایات عفو به معنای گذشت از خطا، اشتباه و گناه و نیز خودداری از مجازات بر آن است. در فرهنگ قرآنی- اسلامی به معنای باقیمانده مال از نفقه و خرجی ...

ادامه مطلب

سوءاستفاده از بیت‌المال محاربه با خدا

ضرورت حفظ و صیانت از اموال عمومی از نگاه قرآن و امام علی(ع) بیت‌المال شامل مجموعه‌ای از اموال عمومی است که در اختیار نظام اسلامی قرار گرفته تا در مصارف عامه هزینه شود. کارگزاران بیت‌المال باید به عنوان امانتداران، تمام ...

ادامه مطلب