نمایش مطالب " سیاسی "

اصلاحات اجتماعی از دیدگاه قرآن

اصلاحات اجتماعی از دیدگاه قرآن

اصلاح یک رفتار علیه فساد و افساد است؛ زیرا جهان مادی بگونه‌ای است که تضاد قوا در آن موجب تغییر مثبت و منفی می‌شود و تغییرات منفی نیازمند اصلاح است؛ بنابراین، اصلاح یک نیاز دائمی در حیات دنیایی است و ...

ادامه مطلب

التزام قولی و عملی به تعهدات

التزام قولی و عملی به تعهدات

بسم الله الرحمن الرحیم اجتماع بر پای اخلاقی و حقوقی از جمله صداقت، امانت، عدالت، وفای به عهد، عقد و قول و قرارها سامان می یابد و همگان از این طریق با اعتماد متقابل به یک دیگر در مسیر سعادت ...

ادامه مطلب

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها – ۵

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها – ۵

شایعه‌پراکنی و کیفر سنگین آن در شماره‌های قبل مباحثی درباره نسبت فقه رسانه با اخلاق رسانه‌ای، علل وجوب کفایی فعالیت‌های رسانه‌ای، ویژگی‌ها و اهداف رسانه اسلامی، حقوق رسانه‌ها در فقه و نظام اسلامی و جرایم و  گناهان رسانه‌ای بیان شد ...

ادامه مطلب

سیره و سبک زندگی امام مهدی(عج)

سیره و سبک زندگی امام مهدی(عج)

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت مهدی(عج) آخرین پیشوای معصومی که هنوز در میان ماست، با آن که کم تر دیده شده، ولی همان چند سال نخستی که برخی از افراد با ایشان دیدار داشتند، خصوصیات و ویژگی هایی را از ...

ادامه مطلب

عزت و ابعاد آن از نگاه قرآن

عزت و ابعاد آن از نگاه قرآن

عزت حالتی است که مانع مغلوب شدن فرد یا جامعه می‌شود و عزیز به معنای قاهر غیر مقهور و غالب غیر مغلوب است؛ به طوری که شخص همواره در بلندایی قرار می‌گیرد که سلطه و چیرگی امکان‌پذیر نیست و هرگز ...

ادامه مطلب

سبک زندگی امام علی نقی الهادی(ع)

سبک زندگی امام علی نقی الهادی(ع)

بسم الله الرحمن الرحیم کم تر از امام علی نقی (ع) و امام حسن عسکری(ع) مطلبی گفته و نوشته می شود. البته شرایط زمانی آنان و حبس و بازداشت خانگی در منطقه نظامی و پادگان نظامیان عباسیان، به طور طبیعی ...

ادامه مطلب

امیرالمومنین (ع) ؛ وزیر پیامبر (ص)

امیرالمومنین (ع) ؛ وزیر پیامبر (ص)

بررسی شرایط وزارت در دین و دنیا وزارت یکی از مناصب سیاسی و دنیوی است. وزیر در حقیقت معاونی است که بار گرانی که بر دوش امیر و حاکم است بر می‌دارد و خود آن را تحمل می‌کند. براساس آموزه‌های ...

ادامه مطلب

اخباری‌گری تهدید امروز برای حوزه‌ها

بررسی نقش حوزه‌های علمیه در حفظ و صیانت از گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان جهانی انقلاب اسلامی بر اساس مبانی‌ای سامان یافته که شناخت و تقویت هر یک می‌تواند در جهت حفظ و مانایی و پایایی این گفتمان بسیار مفید باشد. ...

ادامه مطلب

قدرت و اقتدار در آموزه‌های قرآنی

یکی از مسائل مهم در حوزه علوم سیاسی و اجتماعی، مسئله قدرت است. قدرت یا اقتدار به دولت و نهادهای دولتی و وابستگان به آن، این امکان را می‌دهد تا محدودیت‌هایی را نسبت به آزادی افراد جامعه و ملت برقرار ...

ادامه مطلب

روش شناسی مبانی گفتمان انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم گفتمان جهانی انقلاب اسلامی بر اساس مبانی سامان یافته که شناخت و تقویت هر یک می تواند در جهت حفظ و مانایی و پایایی این گفتمان بسیار مفید باشد. هر یک از این مبانی، دارای الگوواره ...

ادامه مطلب