نمایش مطالب " سیاسی "

فرهنگ پیشواز نمایشی از تکریم و احترام

فرهنگ پیشواز نمایشی از تکریم و احترام

بررسی دیدگاه قرآن درباره سنت استقبال و بدرقه یکی از سنت‌ها و آئین‌های ارزشی که در بسیاری از جوامع بشری انجام می‌گیرد، فرهنگ پیشواز و استقبال به ویژه از تازه وارد است. این هنجار ارزشی، ریشه در خرد و فطرت ...

ادامه مطلب

روش‌های بازدارندگی قرآن برای مقابله با تهدیدهای دشمنان

روش‌های بازدارندگی قرآن برای مقابله با تهدیدهای دشمنان

سیاست خارجی نظام ولایی، دارای اصولی تغییرناپذیر و ثابتی است که از جمله آنها اصل تهدید و ارعاب دشمن است که از آن به اصل بازدارندگی نیز تعبیر می‌شود. اصل بازدارندگی یا تهدید از آن رو در سیاست خارجی بسیار ...

ادامه مطلب

مدیریت بحران درنگاه قرآن

مدیریت بحران درنگاه قرآن

قرآن کریم به مسئله مدیریت بحران در زندگی بارها اشاره کرده است. بنابراین، اختصاصی به یک حوزه از حوزه‌ها ندارد، چنان‌که مطالب آن نیز به بعدی از ابعاد نپرداخته است. نویسنده در مطلب حاضر گوشه‌ای از مسائل و مطالب مطرح ...

ادامه مطلب

حکومت امانت الهی

حکومت امانت الهی

نگاهی به شرایط امانتداری برای حاکمان و کارگزاران حکومتی از نظر قرآن، حکومت در دست حاکمان و کارگزاران نظام سیاسی ولایی، امانتی الهی است و هرگونه تصرفی برخلاف شرایط امانتداری، خیانت محسوب می‌شود و مجازات دنیوی و اخروی را درپی ...

ادامه مطلب

اصلاحات اجتماعی از دیدگاه قرآن

اصلاحات اجتماعی از دیدگاه قرآن

اصلاح یک رفتار علیه فساد و افساد است؛ زیرا جهان مادی بگونه‌ای است که تضاد قوا در آن موجب تغییر مثبت و منفی می‌شود و تغییرات منفی نیازمند اصلاح است؛ بنابراین، اصلاح یک نیاز دائمی در حیات دنیایی است و ...

ادامه مطلب

التزام قولی و عملی به تعهدات

التزام قولی و عملی به تعهدات

بسم الله الرحمن الرحیم اجتماع بر پای اخلاقی و حقوقی از جمله صداقت، امانت، عدالت، وفای به عهد، عقد و قول و قرارها سامان می یابد و همگان از این طریق با اعتماد متقابل به یک دیگر در مسیر سعادت ...

ادامه مطلب

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها – ۵

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها – ۵

شایعه‌پراکنی و کیفر سنگین آن در شماره‌های قبل مباحثی درباره نسبت فقه رسانه با اخلاق رسانه‌ای، علل وجوب کفایی فعالیت‌های رسانه‌ای، ویژگی‌ها و اهداف رسانه اسلامی، حقوق رسانه‌ها در فقه و نظام اسلامی و جرایم و  گناهان رسانه‌ای بیان شد ...

ادامه مطلب

سیره و سبک زندگی امام مهدی(عج)

سیره و سبک زندگی امام مهدی(عج)

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت مهدی(عج) آخرین پیشوای معصومی که هنوز در میان ماست، با آن که کم تر دیده شده، ولی همان چند سال نخستی که برخی از افراد با ایشان دیدار داشتند، خصوصیات و ویژگی هایی را از ...

ادامه مطلب

عزت و ابعاد آن از نگاه قرآن

عزت و ابعاد آن از نگاه قرآن

عزت حالتی است که مانع مغلوب شدن فرد یا جامعه می‌شود و عزیز به معنای قاهر غیر مقهور و غالب غیر مغلوب است؛ به طوری که شخص همواره در بلندایی قرار می‌گیرد که سلطه و چیرگی امکان‌پذیر نیست و هرگز ...

ادامه مطلب

سبک زندگی امام علی نقی الهادی(ع)

سبک زندگی امام علی نقی الهادی(ع)

بسم الله الرحمن الرحیم کم تر از امام علی نقی (ع) و امام حسن عسکری(ع) مطلبی گفته و نوشته می شود. البته شرایط زمانی آنان و حبس و بازداشت خانگی در منطقه نظامی و پادگان نظامیان عباسیان، به طور طبیعی ...

ادامه مطلب