نمایش مطالب " اجتماعی "

سنت‌های الهی حاکم بر جامعه

سنت‌های الهی حاکم بر جان، جهان و جامعه، سنت‌های تکوینی است که نظام هستی بر اساس آن سامان یافته است. اگر سنت جاذبه به عنوان یک قانون بر طبیعت مادی حاکم است، سنت و قوانینی بر جان و جامعه آدمی ...

ادامه مطلب

ناهنجاری‌های کلامی و رفتاری از نگاه قرآن

ناهنجاری‌های کلامی و رفتاری از نگاه قرآن

 رفتارهای نابهنجار اجتماعی موجب خدشه در روابط سالم میان افراد می‌شود. از این رو، لازم است تا جلوی رفتارهای ناهنجار گرفته و به اصلاح رفتار اقدام شود. در آموزه‌های وحیانی قرآن، به مسئله ناهنجارهای کلامی و رفتاری توجهی خاص شده ...

ادامه مطلب

ویژگی‌‌های جنگ نرم از نگاه قرآن

ویژگی‌‌های جنگ نرم از نگاه قرآن

جنگ نرم، جنگ عقول و قلوب است و هدف از آن سلطه‌روانی در افکار، اندیشه‌ها، رفتارها، گرایش‌ها و انگیزه‌های طرف مقابل است که می‌تواند دشمن یا هر بیگانه بی‌طرف باشد تا این گونه، دشمن مرعوب و بی‌طرف به عنوان موافق ...

ادامه مطلب

امانتداری، عامل اعتماد اجتماعی

امانتداری، عامل اعتماد اجتماعی

اعتماد مهم‌ترین سرمایه اجتماعی است. انسان با اعتماد به یکدیگر  است که احساس امنیت و آرامش می‌کند و آسایش را به دست می‌آورد. اعتماد اجتماعی نیز با اموری از جمله امانتداری تحقق می‌یابد و با خیانت از دست می‌رود. نویسنده ...

ادامه مطلب

درمان تلخی فراق دوستان

درمان تلخی فراق دوستان

دوستی پس از زوجیت همسران، برترین و بهترین نوع ارتباط اجتماعی انسان و مهمترین رابطه‌ای است که موجب آرامش و آسایش و تحقق سعادت بشری می‌شود. البته نسبت دوستی و زوجیت به گونه‌ای است که از جهتی فراگیرتر و دارای ...

ادامه مطلب

غیرت سیاسی از نگاه قرآن ۲

غیرت سیاسی از نگاه قرآن ۲

غیرت؛ جایگاه و انواع آن از دیدگاه آموزه‌های دینی ۲ در نخستین بخش از مطلب حاضر، به بررسی ریشه‌های غیرت و دو نوع ارزشی و مثبت و غیرارزشی و منفی آن از نظرگاه قرآن پرداختیم. در ادامه نگاه آموزه‌های اسلامی ...

ادامه مطلب

غیرت؛ جایگاه و انواع آن از دیدگاه آموزه‌های دینی ۱

غیرت؛ جایگاه و انواع آن از دیدگاه آموزه‌های دینی ۱

غیرت به معنای دیگرزدایی از حریم حرمت‌ها، یکی از اصطلاحات قرآنی و اسلامی است. بی‌گمان، شعار «قولوا لااله الا الله تفلحوا؛ بگویید: غیر از الله خدایی نیست، تا رستگار شوید» نشان می‌دهد که خداوند بسیار غیور است و کسی را ...

ادامه مطلب

کینه‌توزی و راه درمان آن

کینه‌توزی و راه درمان آن

 کینه یکی از رذایل اخلاقی است. کینه‌توزی حالتی نفسانی است که به دنبال حسادت و خشم و مانند آن در نفس آدمی پدیدار می‌شود و به شکل یک عقده در آن باقی مانده و روح و جسم کینه‌توز را به ...

ادامه مطلب

تمسخر افراد و اقوام از منظر آموزه‌های دینی

تمسخر افراد و اقوام از منظر آموزه‌های دینی

 یکی از هنجارهای بسیار مهم اجتماعی، احترام به دیگران است که شامل احترام به شخص و شخصیت، عقاید و اندیشه‌ها، رفتار و کردارها، نژاد و فرهنگ‌ها است؛ زیرا با احترام و حرمت نگه داشتن این امور است که انسجام  اجتماعی ...

ادامه مطلب

علل بی‌آبرویی در قیامت از نگاه قرآن

علل بی‌آبرویی در قیامت از نگاه قرآن

بی‌گمان قیامت، خاص‌ترین لحظه زندگی انسان‌هاست؛ چرا که در آنجا هرکسی آنچه را از خود برای خود ساخته مشاهده می‌کند. از این‌رو، دادگاهی است که شاهد اصلی آن، تجسم اعمال است. بنابراین دیگر نیازی است تا زبان سخن بگوید؛ چرا ...

ادامه مطلب