کتاب فقه و رسانه: بایدها و نبایدها

فقه رسانه بر اساس دیدگاه اسلام، به قوانین حاکم بر فعالیت های رسانه ای نظارت می کند و ابزار رسانه نیز در ردیف متعلق حاکم بررسی می شود. از مهمترین و اصلی ترین اهداف این نوشتار، تبیین فعالیت های رسانه ای و بیان باید و نبایدها، شاید و نشایدها و ضرورت و اهمیت فقه رسانه از منظر اسلام است؛ زیرا در جهان معاصر، رسانه مانند هر ابزار و فعالیت دیگر، دو چهره مثبت و منفی دارد و در دو قالب دفاعی و هجومی به کار می رود.

در این اثر نگارنده با بهره گیری از آیات قرآن کریم، به لزوم و نقش تبلیغ در عرصه جهانی می پردازد و با ذکر انواع رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری، نقش هر یک را در انتقال و گسترش فرهنگ عدالت خواهی، ستم ستیزی و نشر تعلیم و تربیت بیان می کند.

عنوان: فقه و رسانه: بایدها و نبایدها

نویسنده: خلیل منصوری

ناشر: نشرهمای غدیر
تاریخ نشر: سال ۱۳۹۵
تعداد صفحه: ۶۵۶ صفحه
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۵۲۰-۱۰-۸
شماره کتابشناسی ملی: ۷۴۰۶۵۹۷
قطع کتاب: وزیری

 

خرید کتاب فقه و رسانه: بایدها و نبایدها