پوست کنی از درخت حقیقت

درخت

از نظر آموزه‌های قرآنی برخی از مسلمانان در همه شرایع اسلامی از دین اسلام ارتزاق می کنند و به یک معنا دین ابزاری برای زندگی دنیوی آنان است. آنان به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی نیست ‌؛ زیرا تلاش و کوشش آنان جز این را نمی رساند.
در این میان برخی از علما و مراجع تقلید ایشان از احبار و حتی راهبان مدعی ترک دنیا و آخرت گرا با تزویر دنبال زر و زور هستند. اینان با پوست کنی از درخت حقیقت نه تنها به جمع آوری و کنز ثروت می پردازند، بلکه با این خویش درخت حقیقت را خشکانیده و به اسلام حقیقی و ایمان مردم ضربه می زنند.
خدا در قرآن کریم می فرماید : وَتَرَىٰ کَثِیرًا مِّنْهُمْ یُسَارِعُونَ فِی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ؛ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺣﺮﺍم ﺧﻮﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻧﺪ .(مائده، آیه ٢۶)
در ادامه می فرماید : لَوْلَا یَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَصْنَعُونَ؛ ﭼﺮﺍ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﻟﻬﻲ ﻣَﺴﻠﻚ ﻭ ﻛﺎﻣﻠﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﻳﻬﻮﺩ ، ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻟﻮﺩ ﻭ ﺣﺮﺍم ﺧﻮﺍﺭﻱ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ؟ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﺷﺖ ﺍﺳﺖ ﺳﻜﻮﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .(همان، آیه ٣۶)
در جای دیگری می فرماید : سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن یَضُرُّوکَ شَیْئًا وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ؛ ﺁﻧﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷِﻨﻮﺍﻱ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺭﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍم؛ ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻧﺰﺩ ﺗﻮ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻛﻦ ، ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻲ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻛﻨﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺗﺎﺏ . ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺗﺎﺑﻲ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻴﭻ ﺯﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ؛ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻛﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻛﻦ ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺧﺪﺍ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﭘﻴﺸﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ .(همان، آیه ٢۴)
باید توجه داشت که واژه سحت به معنای پوست کنی از درخت یا حیوانات است. از نظر قرآن کسانی که از درخت دین برای دنیا بهره برداری می کنند و از این راه ارتزاق دارند همانند شتری هستند که گیاه تازه بهاری را به گونه ای می خورند که پوست آن کنده شده و توانایی رشد و نمو و بقای خود را از دست می دهند. از نظر قرآن چنین حرام خواری با تزویر و سوءاستفاده از دین سحت است.
البته این افراد روزی نتیجه اعمال خود را می بینند و خدا نیز پوست ایشان را می کند. خدا می فرماید : قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَیْلَکُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ کَذِبًا فَیُسْحِتَکُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ؛ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻭ ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎﻥ ﮔﻔﺖ : ﻭﺍﻱ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ، ﺑﺮ ﺧﺪﺍ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﺒﻨﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺖ ﻫﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﺍﻭﻳﻨﺪ ﻭﺍﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰﺍﺕ ﺍﻓﺴﻮﻥ ﻭﺟﺎﺩﻭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺬﺍﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺭﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﺗﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ، ﻭ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺴﺖ ، ﻣﺤﺮﻭم ﻭ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺷﺪ .(طه، آیه ١۶)
پس خدا با این اهل تزویر دنیا گرا به ظاهر آخرت گرا همان بلا را در دنیا و آخرت بر سرشان می آورد که بر سر دین اسلام و دین داری در آورده اند و پوست آنان را می کند.
باید یادآوری کرد که به لقمه آتشین حرام از این رو سحت می گویند که ریشه وجودی فرد را می سوزاند و پوست بدنش را می کند.