ویژگی‌های بردگان جنگ نرم از نظـر قـرآن

  بردگان جنگ نرم، کسانی هستند که ذهن و قلب، اندیشه و انگیزه، علم و عمل، فکر و اراده آنان در اختیار دیگرانی است که زمام امورشان را در دست دارند و هرچه بخواهند و اراده کنند، این بردگان با دل و جان و رضایتمندی تمام برای آنان فراهم می‌آورند و بدان افتخار می‌کنند.
از نظر قرآن، استکبار جهانی و شیطان بزرگ برای رسیدن به مقاصد پلید و شوم خویش که نابودی بشریت است، با بهره‌گیری از عوامل درونی هواهای نفسانی  و برونی وسوسه‌های شیطانی، به‌گونه‌ای عمل می‌کند تا بردگانی را پرورش دهد که در خدمت اهداف و مقاصد ایشان باشد. در نوشتار حاضر ویژگی‌ها و شاخصه‌های بردگان یا مزدوران مستکبران بر اساس آیات قرآن تشریح و معرفی شده است.
بردگان بی‌مزد یا جاسوسان مزدور؟!
شیاطین استکبار جهانی برای دستیابی به مقاصد خویش تلاش می‌کنند تا از میان امت اسلام کسانی را همراه و همسو و همکار خویش کنند. از نظر آموزه‌های قرآن، دشمنان و بیگانگان برای تامین اهداف خود از دو شیوه بهره می‌گیرند که شامل پرورش جاسوسان مزدور و بردگان بی‌مزد و مواجب است. البته تلاش استکبار جهانی این است که بردگانی بی‌مزد پرورش دهد؛ زیرا این بردگان با تمام جسم و جان در خدمت اهداف آنان هستند و نه تنها مزدی نمی‌خواهند، بلکه خود حتی سرمایه لازم برای تحقق برنامه‌های شیطانی استکبار را تامین می‌کنند. از آنجا که این بردگان سلطه فرهنگی و فکری دشمنان و بیگانان، باوری به خدا و قیامت و حساب و کتاب اخروی ندارند، برای تامین منابع اهداف و برنامه‌های شیطانی استکبار جهانی و دشمنان امت اسلام، حتی از بیت‌المال اختلاس می‌کنند و اموال عمومی ‌را برای آن هزینه می‌نمایند.
با نگاهی به سیاست‌های راهبردی آمریکا، در راستای سلطه فرهنگی بر جوامع بشری، می‌توان موارد بسیاری را به‌عنوان مصادیق عینی شناسایی کرد که بردگان جنگ نرم چگونه با خیانت به ملت خویش در خدمت دشمنان بودند و از بیت‌المال و اموال عمومی‌ برای مستکبران جهانی هزینه می‌کردند و می‌کنند. اگر جلال احمد در کتاب خدمت و خیانت روشنفکران به گوشه‌هایی از این خیانت‌های بردگان جنگ نرم‌ اشاره کرده است، اما امروز می‌توانید مصادیق بسیاری را پیدا کنید که در همین ایران اسلامی در خدمت مستکبران جهانی و خیانت به نظام اسلامی و امت اسلام هستند.
اهداف آمریکایی از سلطه فرهنگی، سلطه بر ذهن و قلب و اندیشه و انگیزه آنان است. این سلطه موجب می‌شود تا افراد نه به‌عنوان مزدوران مواجب‌بگیر، بلکه مجذوبان در خدمت اهداف شیطانی استکبار جهانی باشند. در تحقق سلطه  فرهنگ آمریکایی، همه نظام سیاسی آمریکا با هم همکاری تنگاتنگی دارند. بنیادهای به ظاهر مستقلی چون فورد، کارنگی، راکفلر، آزادی و مانند آنها همه در خدمت سیاست‌های خارجی آمریکا و سلطه فرهنگی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا است.
آمریکایی‌ها سیاست راهبردی خویش را «سلطه فرهنگی» و جذب بردگان جنگ نرم قرار داده‌اند، هر چند که گاه از تاکتیک  و سازوکار «جاسوسی» بهره می‌گیرند، ولی هدف اصلی همان بردگانی است که در خدمت سیاست‌ها و اهداف آمریکایی باشد. بنیادهای  آمریکایی در همین راستا عمل می‌کنند.
در کتاب «کنترل فرهنگ» نمونه‌های بسیاری برای چگونگی و چرایی سلطه فرهنگی سبک زندگی آمریکایی بیان شده است.
بر اساس گزارش‌های این کتاب، بردگان جنگ نرم از میان نخبگان جوامع دست چین و انتخاب می‌شوند تا خود خواسته مأمور اجرای اصول آمریکایی و اهداف آنها باشند و بنیادهای به ظاهر فرهنگی و مستقل مأموریت دارند تا این نخبگان را شناسایی و پرورش دهند و آنان را به کشورهای خودشان اعزام کنند تا در کشورهای خویش مناصب رسمی‌و مهم تصمیم‌گیری و موقعیت‌های معتبر اجتماعی و دارای نفوذ و قدرت را در دست بگیرند و مقاصد آمریکایی را تامین و برآورده سازند.(کنترل فرهنگ؛ نقش بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر در سیاست خارجی، ‌ترجمه مجید الماسی، ص ۹۰)
اعطای بورسیه و کمک هزینه تحصیلی و تحقیقی، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بنیادها در خارج آمریکا را شکل می‌دهند و تلاش می‌شود تا دیدگاه‌های آمریکایی در آنان تقویت شده و نخبگان در خدمت آنان قرار گیرند.
سلطه فرهنگی بر جوامع نه با زور اسلحه بلکه از طریق نخبگان دست چین شده که باورهای آمریکایی را باور دارند و در خدمت بی‌چون و چرای آن هستند، مهم‌ترین هدف بنیادهای آمریکایی است.‌ تربیت گروه‌های همفکر در شبکه جهانی که هنجارهای آمریکایی را پذیرفته و به‌عنوان رهبران و روشنفکران جوامع در خدمت اهداف و باورهای آمریکایی هستند، مهم‌ترین اهداف بنیادهای آمریکایی به ظاهر مستقل است. شبکه جهانی از این نخبگان غربزده، به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که توده‌های مردم در جوامع، آنان را انسانی با رویکرد جهانی و شخصیت عالمی ‌تصور می‌کنند و خواسته و ناخواسته از ایشان پیروی می‌کنند.
شاخصه‌های بردگان جنگ نرم
بردگان جنگ نرم دارای ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی هستند که آنان را به سمت و سوی بردگی دیگران سوق می‌دهد. این شاخصه‌ها در حقیقت عواملی است که موجب می‌شود تا بردگانی چنین رام و مطیع پرورش یابند و در خدمت مقاصد شیطانی استکبار جهانی باشند. از نظر قرآن، مهم‌ترین شاخصه‌های بردگان نرم عبارتند از:
۱. سفاهت و سبک مغزی: بردگان در جنگ نرم، از میان کسانی هستند که فاقد تعقل و بهره‌گیری از عقل خدادادی باشند. سفاهت و بی‌خردی برخاسته از سبک‌مغزی آنان موجب می‌شود تا به دور از هرگونه تعقل و اندیشه صحیح نتوانند داده‌های بیرونی را با داشته‌های فطری و تکوینی درونی خویش در قالب تعقل و تفکر ساماندهی کنند و نتایج منطقی و عقلی به دست آورند. به سخن دیگر، به سبب همین سبک‌مغزی و سفاهت فاقد اندیشه صحیح هستند و تحلیل و تبیین درستی از مسائل و حقایق هستی و امور ندارند و نمی‌توانند توصیه‌های مناسب و صحیح نیز داشته باشند. از همین رو هرگز به فلسفه الهی ایمان نمی‌آورند و بینش و نگرش خویش را بر اساس آن سامان نمی‌دهند تا سبک زندگی مبتنی بر آن را داشته باشند. پس به جای فلسفه و سبک زندگی الهی و عقلانی، دنبال فلسفه و سبک زندگی بیگانگان می‌روند و ذهن و قلبشان در خدمت مستکبران و شیاطین جهانی قرار می‌گیرد و بردگان بی‌جیره و مواجب آنان می‌شوند.(بقره، آیات ۷ تا ۱۳؛ توبه، آیات ۸۶ و ۸۷)
۲. فقدان اندیشه: بردگان جنگ نرم از میان کسانی انتخاب می‌شوند که فاقد اندیشه و تفکر هستند. این بردگان کسانی هستند که همه امور را بر اساس امور ظنی و گمانه‌ها می‌سنجند و از تحقیق علمی ‌و دستیابی به قطع و یقین پرهیز می‌کنند؛ زیرا یا اصولا فاقد این سطح ادراکی هستند یا آن را دفن کرده‌اند. از نظر قرآن، بردگان جنگ نرم مردمی‌ سبک‌مغز و سطحی‌نگر هستند و در امور به تفقه و ژرف‌اندیشی نمی‌پردازند.(حشر، آیات ۱۱ و ۱۳) از همین رو در فلسفه و سبک زندگی به سطحی نمی‌رسند که فلسفه و سبک راستین را بشناسند و بدان عمل کنند. بر این اساس، اندیشه‌ها و نیز رفتارشان در حوزه عمل فردی و اجتماعی فاقد پشتوانه‌های علمی ‌و عملی حقیقی است؛ چنانکه نسبت به قوانین و علل و چرایی آن پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند که بیانگر بی‌تعقلی و بی‌سوادی علمی ‌آنان است. هر اندیشه صحیح و قانون سازنده و مفیدی به‌جای آنکه موجب گرایش آنان باشد، موجب دوری آنان می‌شود و در برابر اندیشه‌ها و قوانین عاقلانه و عالمانه واکنش منفی نشان می‌دهند که برخاسته از فقدان ژرف‌نگری آنان است.(توبه، آیات ۱۲۴ تا ۱۲۷)
۳. بدگمانی: از دیگر ویژگی‌های بردگان جنگ نرم، بدگمانی و سوء‌ظن آنان نسبت به حقایقی است که برتر و بالاتر از سطح تعقلی و تفکری آنان است.همین بدگمانی در سطوح مخلتف علمی ‌و عملی آنان دیده می‌شود؛ چنانکه نسبت به خدا و صفاتش با دیده شک می‌نگرند و همان اندیشه‌ها و بینش‌های کافران و مشرکان را می‌پذیرند و با آنان هم‌سویی و هم‌فکری دارند.(فتح، آیات ۱ تا ۶)
از همین رو با اینکه به ظاهر جزو امت اسلام هستند، ولی از نظر ذهنی و قلبی با بیگانگان و مشرکان همراه و همسو هستند.(همان) بر همین اساس، قدرت تشخیص ندارند و در هنگامه فتنه‌ها و آشوب‌ها به سبب بدگمانی نسبت به خدا و مومنان، با بیگانگان همراه و همسو می‌شوند و با آنها همکاری می‌کنند. این‌گونه است که همواره در گرداب‌های بد زمانه گرفتار هستند و از آن نجات و رهایی ندارند و شک علمی ‌و ‌تردید عملی آنان را رها نمی‌کند.(همان)
۴. تکبر روانی و استکبار رفتاری: فقدان تعقل و تفکر و ژرف‌نگری در حوزه اندیشه و گرایش به گمانه‌ها به‌جای قطع و یقین در این بخش، موجب می‌شود تا دچار نوعی خودبرتربینی و تکبر شوند؛ زیرا نمی‌توانند جایگاه انسانی خویش را درست تبیین و تحلیل کنند و توصیه‌ای بر اساس آن جایگاه حقیقی از خود ارائه دهند. این‌گونه است که بر اساس ظن و گمان، خود را در جایگاه خدا قرار می‌دهند و کبر را که از صفات خاص الهی است به خود می‌چسبانند. بر همین اساس، به‌جای اینکه بر اساس قوانین تکوینی و تشریعی الهی سبک زندگی خویش را سامان دهند، با تکبر و خودبرتربینی، خود را در جایگاه خدا قرار داده و تقنین و قانونگذاری را حق خویش می‌دانند. پس در رفتار اجتماعی با دیگران، نه تنها مطیع حق و قوانین آن نیستند، بلکه مستکبرانه خود را محق می‌دانند که قانونگذاری کرده و دیگران را مجبور به اطاعت از خویش کنند. در حقیقت یکی از عواملی که موجب می‌شود تا بردگان جنگ نرم، از پذیرش حق از جمله قوانین الهی خودداری کنند و متکبرانه و مستکبرانه به مخالفت با خدا و رسول‌الله(ص) و قوانین رهبری بپردازند و در خدمت شیطان و اهداف استکباری آن باشند، همین خودبرتربینی در دل و قلب آنها است.(بقره، آیات ۷ تا ۱۳ و ۲۰۴ و ۲۰۶؛ منافقون، آیات ۱ تا ۵)
۵. انعطاف‌ناپذیری: بردگان جنگ نرم، به سبب همان سفاهت و فقدان اندیشه ژرف‌نگری، مردمانی انعطاف‌ناپذیر در برابر حق هستند و همچون چوب خشک تکیه داده شده به دیوار هیچ‌گونه انعطافی در برابر حق نشان نمی‌دهند.(منافقون، آیات ۱ تا ۴)
۶. زیاده‌خواهی: بردگان جنگ نرم از این مشکل رنج می‌برند که به حق خویش راضی نیستند، بلکه بر اساس ظنون و تکبر و فقدان اندیشه تعقلی، زیاده‌خواه هستند و طمع به چیزی دارند که مستحق آن نیستند یا حرص به بیش از استحقاق خود دارند. همین زیاده‌خواهی در حوزه‌های مخلتف جنسی و غیرجنسی موجب می‌شود تا به عدالت و حق گرایش نداشته باشند و برای دستیابی به زیاده‌خواهی‌های خویش  دست به هر کاری بزنند و دست دوستی به سمت بیگانگان دراز کنند و با آنان همسو و همراه و همکار شوند.(نساء، آیات ۱۴۱ و ۱۴۲؛ حدید، آیات ۱۳ و ۱۴؛ توبه، آیات ۵۸ تا ۶۰؛ احزاب، آیه ۳۲)
۷. هنجارشکنی و ‌ترویج زشتی‌ها: بردگان جنگ نرم، به سبب زیاده‌خواهی‌ها گرایش به ظلم دارند و از عدالت و حق پرهیز می‌کنند. از همین رو از معروف به منکر رو می‌آورند و به ترویج زشتی‌ها و هنجارشکنی می‌پردازند تا این‌گونه حرص و طمع خویش را پاسخ دهند و هواهای نفسانی خویش را بر آورده سازند.
۸. ‌فسق: بردگان جنگ نرم، انسان‌های فاسق هستند که هیچ ارزشی را قائل نیستند و پاس نمی‌دارند. فاسق کسی است که به ظاهر اهل خیر و خوبی است و تظاهر به آن می‌کند، ولی با سادگی می‌توان دریافت که تظاهرش برای هنجارشکنی است؛ زیرا فاسق همانند خرمایی است که به ظاهر پوستی دارد، ولی پوستش از گوشتش جدا شده است و نمی‌تواند سلامت و امنیت خرما را تضمین کند. بردگان جنگ نرم نیز این گونه هستند و تظاهر آنان مثلا به حقوق بشر و ارزش‌های انسانی جز غلافی نازک نیست که به سادگی کنار می‌رود و حقیقت پلیدشان آشکار می‌شود. این گونه است که به سادگی در محیط‌های اجتماعی هنجارشکنی می‌کنند و در همان حال، مدعی حق و حقیقت و ارزش‌های انسانی و اخلاقی هستند.(توبه، آیات ۵۳ و ۶۷ و ۶۸ و ۷۳ و ۷۷ و ۸۰ و ۸۴ و ۹۶؛ منافقون، آیه ۶؛ بقره، آیات ۷ تا ۱۳)
۹. بدزبانی: حق‌ناپذیری و سفاهت و بی‌خردی بردگان جنگ نرم، موجب می‌شود که هیچ‌گونه اصول اخلاقی را مراعات نکنند و هنجارشکنی در رفتار و کلام داشته باشند. از همین رو بدزبان و بدگو و بی‌ادب هستند و حتی نسبت به رهبری و مومنان با بدترین تعابیر مواجه می‌شوند و به مقابله می‌پردازند. از نظر قرآن اینان در برابر رهبر جامعه برخورد کینه توزانه و گفتارهای ناصواب دارند و در خدمت استکبار جهانی و شیطانی هستند.(احزاب، آیات ۱۸ و ۱۹؛ توبه، آیات ۷۳ و ۷۴؛ محمد، آیات ۲۹ و ۳۰)
۱۰. نیرنگ‌بازی: بردگان جنگ نرم، انسان‌های فریب‌خورده‌ای هستند که نیرنگ بازی و فریبکاری را برای رسیدن به اهدافشان به کار می‌گیرند. در حقیقت خود شاگردان شیطان و اهل شیطنت هستند. خدعه‌گری آنان برای آن است تا مردم از حق دور بمانند و آن را نشناسند و بدان گرایش نیابند. در حقیقت این بردگان می‌کوشند تا دیگران را نیز برده شیطان و استکبار جهانی کنند.(بقره، آیات ۸ و ۹)
۱۱. کتمان‌گری: بردگان جنگ نرم آنچه در دل باور دارند، آشکار نمی‌کنند و نمی‌توان به سادگی اهداف شوم و پلیدشان را دریافت؛ زیرا اهداف و مقاصد خویش را کتمان می‌کنند و با تظاهر می‌کوشند تا خود را جزیی از امت قرار دهند تا بتوانند اهداف خویش را تحقق بخشند.(آل عمران، آیه ۱۶۷؛ توبه، آیات ۶۴ و ۱۰۱)
۱۲.  طغیانگری: بردگان جنگ نرم، به سبب همان حق‌گریزی و زیاده‌خواهی هرگز بر محور عدالت و قانون نمی‌گردند، بلکه نسبت به آن طغیان می‌ورزند. البته در این میان فقدان ژرف‌نگری و ظن‌گرایی موجب می‌شود تا هرگز نتوانند در یک حالت سکون و اطمینان قرار گیرند و به آرامش برسند. از همین رو سرگردان هستند و حیرت و سرگردانی، آنان را به هر سوی می‌کشاند و در خدمت اهداف استکباری شیطان قرار می‌گیرند.(بقره، آیات ۷ تا ۱۵)
۱۳.  گمراه‌گری: بردگان جنگ نرم، به سبب این صفات و ویژگی‌های پیش گفته خود گمراه هستند و تلاش می‌کنند تا دیگران را نیز به گمراهی بکشانند و در خدمت اهداف شیطانی استکبار جهانی در آورند و راه خدا و حق را بر مردمان ببندند.(مجادله، آیه ۱۶؛ منافقون، آیات ۱ تا ۶)
۱۴. نهی از معروف: بردگان جنگ نرم، هیچ اعتقادی به نیکی و ارزش‌های اجتماعی و الهی ندارند، بلکه تلاش می‌کنند تا هنجارشکن باشند و ارزش‌ها را نابود سازند و ضد ارزش‌ها را جایگزین آن کنند. بر همین اساس از هر معروف اجتماعی و قانون مفید و سازنده برای سعادت و سلامت مردم و اجتماع بازمی‌دارند و دیگران را به هنجارشکنی امر می‌کنند و دعوت به شورش و حضور در مسیری می‌کنند که تامین‌کننده اهداف پلید شیطانی استکبار جهانی است.(توبه، آیه ۶۷)
۱۵.  نصیحت‌گریزی و موعظه ناپذیری: بردگان جنگ نرم خود را برتر و بلکه عاقل و دیگران را سفیه می‌دانند(بقره، آیات ۷ تا ۱۵) و بر همین اساس از هر گونه حق و نصحیت در امور مشخص یا موعظه در امور کلی و فراگیر پرهیز کرده و به مبارزه و مقابله با آن می‌پردازند و این گونه حق ناپذیری و عدم انعطاف خویش را در برابر حق نشان می‌دهند و حاضر نمی‌شوند تا مسیر حق را بشناسند و در آن گام بردارند.(همان؛ توبه، آیات ۶۸ و ۶۹ و۷۰؛ منافقون، آیات ۱ و ۵)
۱۶.  رشوه‌خواری و اختلاس: بردگان جنگ نرم، برای حقوق دیگران ارزش و احترامی قائل نیستند و نسبت به قوانین هنجارشکن هستند و هیچ احترامی برای قانون و عدالت روا نمی‌دارند. از همین رو رشوه خواری و اختلاس را حق خویش می‌شمارند و هنگامی که در مناصب قدرت قرار گیرند به جمع ثروت می‌اندیشند و بیت‌المال و اموال مردم حتی شخصی را به غارت می‌برند و آن را طمعه خویش می‌دانند. پس حرام خواری از ویژگی‌های این جماعت است.(محمد، آیات ۲۰ و ۲۲؛ مائده، آیات ۴۱ و ۴۲) البته بخشی از این اموال را در خدمت اهداف استکبار جهانی هزینه می‌کنند و از بیت‌المال برای دشمن ردیف بودجه می‌سازند و برای تحقق اهداف آنان به کار می‌گیرند.
۱۷. سهم‌خواری: بردگان جنگ نرم، همه چیز را برای خودشان می‌خواهند و برای مردم از بیت‌المال و انفال سهمی قائل نیستند. از همین رو به جای اینکه قوامین بالقسط و مقسط باشند، قاسط هستند و سهم دیگران را می‌خورند و برای اهداف شیطانی هزینه می‌کنند و به عبارت دیگر انحصارطلب هستند.(مائده، آیات ۴۱ و ۴۲)
۱۸.  سوءاستفاده از مشکلات و باورها: بردگان جنگ نرم همواره در کمین امت اسلام و مومنان هستند تا با استفاده از مشکلات آنان و کمبودها مانند شرایط جنگی و یا تحریمی، آشوب و هرج و مرج در امت می‌افکنند و اهداف استکباری را تحقق می‌بخشند.(توبه، آیات ۴۶ و ۴۷ و ۶۱) بردگان جنگ نرم، عقل و قلبشان در گرو باورهای شیطانی است و نسبت به ارزش‌ها و باورهای اسلامی واکنش منفی دارند و اگر به آن به تظاهر گرایشی نشان می‌دهند برای سوء استفاده است تا انحرافاتی را در امت و جامعه اسلامی ایجاد کنند و اهداف شوم شیطانی مستکبران جهانی را برآورده سازند.(توبه، آیات ۵۶ و ۵۷ و ۹۶ و ۱۰۷؛ مجادله، آیات ۱۴ و ۱۸؛ منافقون، آیات ۱ و ۶)
۱۹. ‌شایعه‌سازی: بردگان جنگ نرم در خدمت اهداف شیطانی مستکبران جهانی و همسو و همکار با آنان هستند.(مائده، آیه ۴۱؛ آل عمران، آیات ۱۷۳ و ۱۷۵؛ نساء، آیه ۸۳؛ احزاب، آیه ۶۰) از همین رو تلاش می‌کنند تا با شایعه‌سازی بخشی از امت اسلام را همراه و همسو خویش کنند. در این میان سست ایمان‌ها از مسلمانان نیز با این بردگان همراهی و همسویی می‌کنند و در خدمت اهداف آنان قرار می‌گیرند.(نور، آیات ۱۱ و ۱۲)
۲۰.  آسیب‌رسانی به امت  اسلام: بردگان جنگ نرم همه تلاش خود را مصروف این معنا می‌کنند که به امت اسلام آسیب برسانند و آرمان‌های آنان تحقق نیابد. برای همین در هر امری سنگ اندازی می‌کنند و در مسائل نظامی و اقتصادی و فرهنگی و امنیتی و مانند آنها چنان وارد می‌شوند تا کاری پیش نرود و شکست  وناکامی برای مردم و امت اسلام رقم بخورد.(توبه، آیه ۱۰۷)
۲۱.  ترویج فرهنگ کافران: بردگان جنگ نرم در محیط اسلامی زندگی می‌کنند ولی دل و جان و قلب و روحشان با دشمنان و مستکبران جهانی است و تلاش می‌کنند فرهنگ آنان را ترویج و جایگزین فلسفه و سبک زندگی اسلامی‌کنند.(توبه، آیه ۱۰۷؛ بقره، آیات ۷ تا ۱۵)
۲۲.‌ تفرقه افکنی:  بردگان جنگ نرم از هر گونه وحدت و اتحاد امت اسلام هراسان هستند و تلاش می‌کنند تا با‌اشکال گوناگون میان امت تفرقه ایجاد شود و آنان در هر امری ناکام باشند.(توبه، آیه ۱۰۷)
۲۳.‌ انحطاط انسانی: اینان، انسان‌هایی هستند که از انسانیت ساقط شده و در ورطه حیوانیت افتاده‌اند. سقوط و انحطاط آنان به حدی است که هیچ ارزش اخلاقی و انسانی را باور ندارند و جز برای خیانت و هنجارشکنی و قانون‌شکنی کاری نمی‌کنند.(توبه، آیات ۴۵ و ۴۹ و ۶۸ و ۶۹)
۲۴.‌ اهانت به رهبر جامعه: از دیگر ویژگی‌های بردگان جنگ نرم، نادیده گرفتن حقوق رهبر و امام است، به طوری که به سادگی به رهبر جامعه اهانت می‌کنند و مثلا مماشات و تسامح رهبری را به عنوان ساده‌لوحی و خوش باوری قلمداد می‌کنند.(توبه، آیه ۶۱) خود را عزیز و رهبری را ذلیل در میان مردم معرفی می‌کنند.(منافقون، آیه ۸) بنابراین، اهانت به اهل ایمان برای چنین افرادی آسان است و به سادگی مومنان را سفیه و خود را عاقل معرفی می‌کنند.(بقره، آیات ۸ تا ۱۳)
۲۵. توجیه‌گری کارهای زشت: بردگان جنگ نرم، در خدمت اهداف شیطانی مستکبران جهانی هستند و کارهای زشت خویش را نه تنها خوب و خیر می‌دانند، بلکه کارهای زشت و هنجارشکنی خویش را توجیه می‌کنند تا این گونه خدعه ورزند و مردم را فریب داده و خود را همراه و همسو با آنان نشان دهند و همسویی با دشمنان را نهان نگه دارند.(توبه، آیات ۶۴ و ۶۵؛ نساء، آیات ۶۱ و ۶۲)
۲۶.ادعای روشنفکری: بردگان جنگ نرم، خود را روشنفکر و دیگران را تاریک‌فکر و سفیه و نادان و بی‌خرد می‌دانند و با چنین نگرشی سعی می‌کنند تا فلسفه و سبک زندگی مومنانه را تغییر دهند.(بقره، آیات ۷ تا ۱۳)
۲۷.  اصلاحات دروغین: بردگان جنگ نرم دنبال اصلاحات و تغییراتی از جنس فساد هستند و افساد خویش را اصلاح‌گری می‌دانند. از همین رو هنجارشکنی و قانون‌شکنی را به عنوان یک اصلاحات و تغییر مثبت تشویق و ترویج می‌کنند و از معروف و ارزش‌های اجتماعی نهی کرده و به فسق و فجور دامن می‌زنند.(بقره، آیات ۸ تا ۱۲ و ۲۰۴ و ۲۰۵ )
۲۸. اذیت و آزاررسانی: بردگان جنگ نرم از هیچ‌گونه تلاشی برای اذیت و آزار رهبر جامعه و مومنان کوتاهی نمی‌کنند و همت خویش را مصروف این معنا می‌کنند تا به هر شکلی شده مومنان در رنج و عذاب باشند.(توبه، آیه ۶۱؛ احزاب، آیات ۱۹ و ۴۸؛ احزاب، آیه ۴۸؛ مزمل، آیات ۹ و ۱۰)
در آیات قرآن ویژگی‌ها و صفات دیگری برای بردگان جنگ نرم بیان شده که همه اینها از عواملی است که این گروه از امت اسلام را به سمت و سوی دشمنان بویژه استکبار جهانی و شیطانی سوق می‌دهد و همراهی و همسویی و همکاری آنان را به دنبال می‌آورد. اینان به طوری در خدمت دشمن و خیانت به امت گام برمی‌دارند که خود دشمن گاه از سطح بالای بردگی و همکاری آنان شگفت‌زده می‌شود.
بردگان جنگ نرم، دل و جانشان با دشمنان و مستکبران است هر چند که ممکن است با امت، هم‌کاسه باشند، ولی تابعیت فکری و فرهنگی آنان را دارند و هرگاه شرایط آماده‌ باشد این تابعیت را در شکل فیزیکی نیز به نمایش می‌گذارند و به سرعت به سمت آنان رفته و پناهندگی آنان را خواهان می‌شوند.(مائده، آیات ۴۱ و ۴۲)