ویژگی‌های شیطانی نظام آمریکا

 برای تحلیل درست از واقعیت‌های موجود رابطه میان آمریکا و ایران باید از ابزارهای گوناگون شناختی بهره برد. بهترین راه درک حقایق، تحلیل حقیقت ماهیت نظام آمریکایی نه در قول و قانون اساسی آن، بلکه در عملکرد دست کم یک سده اخیر این نظام سیاسی در جهان بویژه در رابطه با ایران اسلامی است.
شناخت ماهیت واقعی و حقیقی نظام آمریکایی در عملکردها به ما کمک می‌کند تا آن را بر شاخص‌های قرآنی عرضه داشته و سپس با معیار قرآنی، سطحی یا غیر سطحی بودن این دشمنی، تحلیل شده سپس توصیه‌های مناسب با این شناخت علمی ارائه شود.
مراجعه به قرآن به عنوان معیار شاخص‌های تحلیلی برای آن است که خدا به عنوان علیم به کلیات و جزئیات با احاطه کامل، شاخص‌هایی را ارائه داده تا بر اساس آن دشمن شناسی انجام شود و انسان‌ها دشمنان خویش را بشناسند و بر اساس آن تعاملات خویش را ساماندهی کنند. آنچه در ادامه می‌آید بررسی ویژگی‌های شیطانی آمریکاست که باعث خصومت آن با ایران اسلامی شده است.

ماهیت نظام آمریکایی بر اساس عملکردها
نظام سیاسی آمریکا که بر اساس لیبرال دمکراسی شکل گرفته است، حتی اگر برای ملت آمریکا ثمربخش بوده و اهداف آن را برآورده کرده و از مشروعیت بلکه مقبولیت سیاسی در داخل بهره‌مند باشد و به عنوان بهشت رویایی برای آمریکاییان قلمداد شود، اما به عنوان یک نظام سیاسی در عرصه جهانی، جز تباهی و فساد و افساد فی‌الارض در میان جهانیان نقش مثبتی را ایفا نکرده است؛ زیرا تنها در یک سده اخیر، بلکه تنها در نیمه دوم قرن بیستم، ایالات متحده آمریکا حدود ۱۰۰ کودتای نظامی و براندازی حکومت‌ها را طراحی و رهبری کرده و ده‌ها بار به طور مستقیم به ‌اشغال نظامی کشورها دست زده و یا آنها را تهدید به مداخله نظامی کرده است.
مداخله آشکار از طریق پیاده کردن نظامیان، تهدید و یا توسل به کودتای نظامی و اقدام به براندازی به منظور سرنگون کردن دولت‌های ملی و مردمی که حاضر نیستند به برنامه‌ها و خواسته‌های یکجانبه‌گرایانه تن در دهند و جایگزین کردن آنها توسط دولت‌های مجری منافع سرمایه‌داری، از جمله روش‌هایی است که ایالات متحده آمریکا، در یک قرن اخیر و بویژه از اوایل دهه ۵۰ میلادی جهت اجرا و پیشبرد منافع خود در کشورهای جهان و خصوصاً جهان سوم به کار برده است. دراین باره منابع بسیاری را می‌توان در یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی از طریق جست‌وجوگرها به دست آورد که در آن فهرست بلند بالایی از ‌اشغالگری، غارت ثروت، نسل‌کشی، تخریب محیط زیست، نابودی زیرساخت‌های کشورهایی مانند عراق و افغانستان و مانند آنها وجود دارد.
(نگاه کنید: فهرست بیش از ۱۰۰ جنایت و دخالت آمریکا در کمتر از یک قرن؛ مهدی علیخانی، خبرگزاری تسنیم، https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/08/10/180095)
شکی نیست که آمریکای امروزی یک دولت شیطانی با خوی استکباری، تجاوزگری و مداخله‌گری است. از این رو عنوان «شیطان بزرگ» چنانکه امام خمینی(ره) بیان کرده، مستحق چنین نظامی است که جهانخوارگی، ظلم و ستم بر مردمان جهان و استثمار و بهره‌کشی و غارت ثروت‌ها بلکه نابودی فرهنگ‌ها، اخلاق، هنجارهای انسانی- ارزشی از طریق تولیدات هالیوودی و ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در ذات و ماهیت آن نهادینه شده است.
ماهیت حقیقی و واقعی نظام سیاسی آمریکا، در جهان معاصر بر عنصر مداخله‌گری مستکبرانه و ظالمانه شکل گرفته است و سنگ بنای مداخله سیاسی آمریکا در جهان پس از جنگ جهانی دوم بنیانگذاری و نهادینه  شده است؛ زیرا با تأسیس سازمان ملل متحد بعد ازجنگ جهانی دوم، آمریکا با به دست آوردن حق وتو در این سازمان برتری و زمینه مداخله آشکار در امور جهانی را ایجاد کرد. بازوهای زیادی را برای تجاوزگری ایجاد کرده که از آن جمله آنها پیمان‌های نظامی همچون پیمان آتلانتیک شمالی (NATO)  ناتو است.
آمریکا پس از فروپاشی شوروی سابق سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه را آغاز کرده و به همه پیمان‌های بین‌المللی پشت کرده یا آن را ابزاری برای سلطه استکباری قرار داده است و حتی تحریم‌های یک‌جانبه علیه دشمنان بلکه حتی دوستانش را بر خلاف قواعد بین‌المللی پذیرفته شده، و صرفا به سبب اقتدار نظامی یا مالی و سلطه پولی دلار اعمال کرده است.
بررسی‌های علمی – پژوهشی که از سوی نهادهای معتبر علمی در سرتاسر جهان انجام شده نشان می‌دهد که به عنوان نمونه از انتهای قرن نوزدهم، روسای جمهور آمریکا انگیزه و هدف واقعی خود از ورود به جنگ خارجی را هرگز به ملت خود اعلام نکردند. کشتار عظیم، فقر و از دست رفتن آزادی مردمان جهان حتی مردمان آمریکا، حاصل اعتماد بیجا به ادعاهای غیرواقعی رهبران کاخ سفید بود که قبل از ورود به جنگ، آنها را مطرح می‌ساختند.
تحولات سده اخیر رفتار آمریکایی، وجه مشترک از نظام سیاسی آمریکا و ماهیت حقیقی آن را نشان می‌دهد که شامل توسعه‌طلبی، رقابت و برتری‌جویی ایالات متحده و یک جانبه گرایی بوده است. از اینرو، کلیه ائتلاف‌ها و اتحادهای منعقد شده میان آمریکا و دیگر کشورهای جهان همواره در راستای تحقق سلطه بی‌چون و چرای آمریکا بر نظام‌های سیاسی و حذف استقلال واقعی ملت‌ها و دولت‌ها بوده است. آمریکا وقتی از خروج دولت – ملتی از نظام سیاسی جهانی سخن می‌گوید، مراد همان خروج از سلطه آمریکایی است. این بدان معناست که آمریکا جز خودش هیچ ملتی را به رسمیت و استقلال نمی‌شناسد و خوی استکباری و شیطانی او حد و پایانی ندارد. با نگاهی دقیق به عملکرد دولت‌های آمریکایی بویژه در پایان قرن بیستم و آغاز هزاره سوم میلادی نشان می‌دهد که آنان جز منافع تراست‌ها و کارتل‌های آمریکایی برای هیچ کسی ارزش و بهایی قائل نمی‌شوند و حقوق بشر ادعایی تنها ابزاری برای گسترش ظلم و ستم و غارت منابع انسانی و مادی ملت‌ها است. از همین رو حتی  وضعیت در خود آمریکا برای شهروندان عادی نیز بر خلاف ادعای رویایی آمریکایی و بهشت زمینی، مثبت و سازنده نیست تا جایی که قیام‌هایی چون قیام یک درصدی‌ها علیه ۹۹ درصدی‌ها و قیام‌های اخیر سیاه پوستان علیه تبعیض نژادی نهادینه شده، خود گواه خوی استکباری نظام سیاسی آمریکا است.
ویژگی‌های شیطانی آمریکا
با نگاهی گذرا به عملکرد دولت آمریکا و نظام سیاسی آن می‌توان به این نکته دست یافت که ماهیت نظام آمریکایی، شیطانی است؛ زیرا بر اساس آموزه‌های قرآن، خاستگاه عمل هر کسی، شاکله شخصیتی اوست: کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ.(اسراء، آیه ۸۴)
این بدان معناست که اگر بخواهیم ماهیت کسی یا نظامی را به دست آوریم بهترین راه شناخت، مراجعه به عملکردهای اوست؛ زیرا عملکردها، بیانگر شاکله اصلی شخصیت عامل آن است؛ چرا که «از کوزه همان برون تراود که در اوست.»
عملکرد نظام سیاسی آمریکا با توجه به گزارش‌ها و فهرست‌های بسیار بلند و بالایی که وجود دارد، بیانگر آن است که نظام سیاسی آمریکا، نظام شیطانی و دارای ویژگی ها و صفات آن است.
خدا در قرآن از شیاطین جنی و انسی سخن به میان آورده است(انعام، آیه ۱۱۲) که البته همگی در یک سطح نیستند، بلکه سطح شیطنت آنان همانند سطوح ایمان، دارای درجات و مراتب بسیاری است. برخی از شیاطین جنی و انسی در سطح عالی از شیطنت هستند؛ یعنی در سطحی چون ابلیس و فرعون و برخی دیگر تحت ولایت آنان به شیطنت می پردازند.
شیاطین جنی و انسی همواره در برابر پیامبران قرار می‌گیرند و رفتارهایی دارند که شاخص‌های رفتاری آنان است. از جمله این شیطنت‌ها می‌توان به آراستن سخنان و رفتارهای باطل و زشت و نشان دادن زشتی به زیبایی و شر به نیکی و ضد ارزشی به ارزشی، مجادله‌گری، فریبکاری و مانند آنها اشاره کرد.(انعام، آیات ۱۱۲ و ۱۲۱)
البته از نظر قرآن کسانی که در سطح عالی شیطنت و رهبری شیاطین جنی و انسی قرار می‌گیرند، به عنوان ائمه‌الکفر، سردمدار بسیاری از خباثت‌ها و زشتی‌ها و شرور هستند. بنابراین، نظام سیاسی آمریکا به سبب ویژگی‌های پیش گفته و عمکردهایش همان شیطان بزرگی است که به اصطلاح قرآنی ائمه الکفر است.
از مهم‌ترین ویژگی نظام شیطانی آمریکا می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱. اسلام‌ستیزی: آمریکا به عنوان یک نظام شیطانی، اسلام ستیز است و در برابر دین حق قرار می‌گیرد، هر چند که ممکن است که دین‌ستیز نباشد؛ زیرا نظام شیطانی آمریکا نیز در یک قالب دینی تعریف می شود و این گونه نیست که دینی نداشته باشد. ابلیس و فرعون دو نماد پیشوایان کفر، این گونه هستند؛ زیرا هر دو آنان مدعی دینی هستند که خودشان ساخته و آن را «اهدی» و بر هدایت‌کننده‌تر می‌دانند. از نظر آموزه‌های قرآن، دین حقیقی الهی تنها دین اسلام است که در قالب شرایع گوناگون به بشر عرضه شده است.(آل عمران، آیات ۱۹ و ۸۵؛ مائده، آیه ۴۸؛ شوری، آیه ۱۳) شیاطین در برابر این دین، به دین ساختگی رو می‌آورند و با تحریف اسلام در طول تاریخ، دینی را ارائه می‌دهند که تامین‌کننده خواسته‌های نفسانی آنان و مردمان باشد. بنابراین، آنان با دین اسلام که دین الهی و حقیقی است توسط دین‌های ساختگی‌ستیز می‌کنند. بر این اساس یکی از مهم‌ترین موضع‌گیری‌های نظام سیاسی شیطانی آمریکا را می‌بایست در تقابل با اسلام حقیقی و ناب جست‌وجو کرد. آنان به عناوین مختلف دین اسلام را به سخریه و استهزا می‌گیرند و قوانین و احکام آن را خلاف عقل و عقلا نشان می‌دهند تا این‌گونه بتوانند سلطه خویش را در قالب دین ساختگی تحکیم بخشند.(توبه، آیه ۱۲) بر این اساس تا زمانی که ماهیت دولت آمریکایی‌، شیطانی و اسلام‌ستیز است نمی‌توان با آن کنار آمد و تعامل مثبت و سازنده ای داشت؛ زیرا اگر امت اسلام و ایران اسلامی نیز حاضر به تقابل نباشد، خوی شیطنت آمریکایی نمی‌گذارد تا از اسلام‌ستیزی دست بردارد و به تعامل سازنده رو آورد. بر این اساس، سخن گفتن از اصلاح روابط ایران اسلامی با آمریکا تنها سرابی بیش نیست؛ زیرا ماهیت نظام سیاسی شیطانی آن، اسلام‌ستیزی است. البته در یک صورت می‌توان امیدوار به روابط مثبت و سازنده با آمریکای شیطانی اسلام ستیز بود؛ و آن زمانی است که از مواضع اسلامی کوتاه بیاییم و آیین و ملت خویش را به آیین شیطانی تغییر دهیم؛ چنانکه خدا بصراحت می‌فرماید: و هرگز یهودیان و مسیحیان از تو راضى نمى‌‏شوند مگر آنکه از کیش آنان پیروى کنى. بگو در حقیقت تنها هدایت‏ خداست که هدایت واقعى است و چنانچه پس از آن علمى که تو را حاصل شد، باز از خواسته‌های آنان پیروى کنى، در برابر خدا سرور و یاورى نخواهى داشت. (بقره، آیه ۱۲۰) در جایی دیگر نیز می‌فرماید: اگر آنان بر شما دست‏ یابند سنگسارتان مى‌کنند یا شما را به کیش خود باز مى‌گردانند و در آن صورت هرگز روى رستگارى نخواهید دید. (کهف، آیه ۲۰) پس سیاست شیطانی آمریکا برآن است تا نسل‌کشی کند یا تغییر آیین و ملت از سوی ایران اسلامی انجام گیرد تا این گونه، دشمنی به دوستی در قالب سلطه آمریکایی تبدیل شود.
۲. پیمان‌شکنی: از نظر آموزه‌های قرآن، پیشوایان کفر و از جمله شیطان بزرگ و نظام سیاسی آمریکایی به عنوان تمثل امروزین نظام شیطانی، هرگز به پیمان وفادار نخواهند بود(توبه، آیه ۱۲)؛ زیرا شیاطین به هیچ اصول اخلاقی‌– انسانی پایبند نیستند و آنچه اصول آنان را می‌سازد منافع آنان است. بر این اساس، نمی‌توان امیدوار بود که نظام شیطانی آمریکا به قراردادها و پیمان‌های با دشمنان پای‌بند باشد؛ زیرا آنان حتی به دوستان خویش نیز وفا نمی‌کنند و بلکه با ترساندن دوستان‌، سلطه خویش را بر آنان حفظ می‌کنند.(آل عمران، آیه ۱۷۵) با نگاهی گذرا به عمکرد دولت شیطانی آمریکا می‌توان این معیار قرآنی را در آنان به آسانی یافت که آنان پیمان شکن هستند.
۳. جنگ‌طلبی: خدا در قرآن نظام‌های استکباری شیطانی را به عنوان جنگ افروزان و آغازگران جنگ معرفی می‌کند.(توبه، آیات ۱۲ و ۱۳) سیاست‌ها و عمکرد یک سده اخیر دولت شیطانی آمریکا نشان می‌دهد که چنین ویژگی در آن نهادینه شده است. بنابراین، حتی اگر ایران اسلامی بخواهد از جنگ با آمریکا اجتناب کند و سیاست تنش زدایی را در پیش گیرد، دشمن آمریکایی به سبب خوی شیطانی – استکباری‌اش هرگز دست از جنگ بر نمی‌دارد و آغازگر جنگ علیه ایران اسلامی خواهد بود. بنابراین، لازم است تا نظام اسلامی ایران خود را برای هر‌گونه تهدید آماده کند و با تجهیزات و نفرات آماده در دل دولت استکباری – شیطانی آمریکا ترس و رعب افکند.(انفال، آیه ۶۰)
۴. آراستن باطل به حق: از دیگر ویژگی‌های نظام شیطانی استکباری آمریکا، تزیین‌گری و آراستن باطل به حق است؛ تعبیر قرآن «زخرف القول» است؛ ولی این قول ناظر به اعتقادات و عمکرد دولت شیطانی نیز می‌باشد؛ زیرا آنان از همه ابزارها برای فریبکاری و پیشبرد اهداف شیطانی خویش استفاده می کنند. اگر در اسلام، هدف وسیله را توجیه نمی کند و نمی‌توان برای کسب دستاوردهای حق از روش‌ها و ابزارهای باطل استفاده کرد، دشمنان شیطانی از جمله آمریکا از همه ابزارهای حق و باطل برای دستیابی به اهداف شیطانی خویش استفاده می‌کند.(انعام، آیه ۱۱۲) بنابراین نمی‌توان به سخنان و گفتارها و حتی قانون اساسی آمریکایی استناد کرد؛ زیرا سخنان باطلی است که در زرورقی از حق بسته شده است. خداوند در آیه ۱۱۲  انعام بیان می‌کند که دشمنان و دوستان داخلی آنان می‌کوشند تا حقایق جامعه را دگرگون جلوه دهند و وضعیت را بحرانی و شرایط را اضطراری نشان دهند تا با جنگ روانی، موفقیت خود را تضمین کنند و سخنان یاوه و نیز شعارهایی چون صلح‌خواهی و حقوق شهروندی و حقوق بشر و آزادی و مانند آنها ابزاری برای دشمن است. از این رو خداوند با تعبیر «زخرف القول» که همان سخنان و شعارهای پوچ و توخالی آراسته و زیباست، بر آن است تا نشان دهد که دشمن از ابزارهای فرهنگی و جنگ نرم و روانی به خوبی سود می‌برد تا غرور و فریب خویش را پیش برد. (همان) بنابراین می‌توان به واسطه کسانی که هماهنگ با دشمنان شعارهای فریبنده سر می‌دهند و سازهای آنان را می‌نوازند دشمن داخلی را شناخت و با احتیاط با آنان برخورد کرد.
۵. غرور و فریبکاری: فریبکاری و حیله‌گری خوی شیطانی و استکباری دولت آمریکایی است؛ بنابراین نمی‌توان به سخنان آنان اعتماد کرد؛ زیرا هدف آنان فریبکاری است تا بتوانند اهداف شوم و پلید خویش را در میان امت ایران اسلامی تحقق بخشند و سلطه استکباری خود را ایجاد کنند.(انعام، آیه ۱۱۲) البته خدا در قرآن بخشیدن این امکانات را به شیاطین جنی و انسی برای آن می داند تا از طریق ابتلاء و آزمون، مومنان واقعی از مدعیان ایمان بازشناخته شوند؛ زیرا خدا بصراحت بیان می کند: و چنین مقرر شده است تا دلهاى کسانى که به آخرت ایمان نمى ‏آورند، به آن سخن باطل و فریب بگراید و آن را بپسندد و تا اینکه آنچه را باید به دست بیاورند، به دست آورند. (انعام، آیه ۱۱۳) با زیر نظر گرفتن رفتار کسانی که احتمال همکاری با دشمن از آنان می‌رود، می‌توان نقشه راه دشمن را از روش فریبکاری و تزیین‌گری به دست آورد. خدا در قرآن می‌فرماید که دشمنان به افراد هم‌پیمان داخلی خویش که از جریان نفوذ و نفاق هستند، اطلاعات و فرمان‌های رمزنگاری شده‌ای را می فرستند. به عبارت دیگر دشمنان شیطانی بیرونی با دوستان داخلی خود روابط مرموز و نهانی دارند و به یکدیگر پیام می‌فرستند و به اشکال گوناگون حتی رمز و به تعبیر قرآن وحی (انعام، آیه ۱۱۲) با هم ارتباط برقرار می‌کنند. این مسئله در جهان امروز به شکل فرستادن پیامک‌ها و فیلم و مانند آن صورت می‌گیرد. فیلم‌هایی که دوستان دشمن می‌سازند، پیامی از داخل کشور و وضعیت آن به دشمن است. آنان به دشمنان، نقاط ضعف جامعه را می‌گویند و مثلا نشان می‌دهند که خانواده در این جامعه، متزلزل یا در شرایط تزلزل قرار دارد و بهره‌گیری از این معضل اجتماعی می‌تواند شرایط را به نفع دشمنان تغییر دهد. تهیه فیلم  و گزارش برای دشمنان از وضعیت‌های مختلف جامعه بویژه اقتصادی و نظامی و فرهنگی، نوعی ادبیات رمزگونه است که در میان دشمنان و نیز دوستان داخلی دشمن با دشمنان رد و بدل می‌شود. (همان)
آنچه بیان شد بخشی از خصوصیات شیطانی دولت و نظام سیاسی آمریکاست و همین ویژگی‌ها خود عامل دشمنی آمریکا با کشورهای آزاده‌ای چون ایران اسلامی است، از این رو هر گونه توصیه برای مذاکره یا کوتاه آمدن از مواضع به معنای پذیرش سلطه شیطانی آمریکا و ذلت و خواری ابدی است؛ زیرا آمریکای استبکاری– شیطانی جز به نابودی امت ایران اسلامی یا تغییر ماهیت نظام سیاسی ایران اسلامی راضی نخواهد شد؛ زیرا خصومت میان حق و باطل‌، اسلام و کفر، ولایت‌الله و ولایت شیطان دائمی است. سخنان و رویکرد نظام شیطانی – استکباری آمریکا در نیم قرن اخیر با ایران اسلامی خود گواه روشن و صادقی بر کینه‌توزی نظام استکباری آمریکا با مردم ایران و آیین اسلامی آن است.
البته نوچه‌های آمریکایی و روزنامه های زنجیره‌ای و شبکه‌های نفوذ و نفاق در ایران اسلامی همواره در راستای اهداف شیطانی آمریکای مستکبر کار کرده و خیانت‌های بسیاری را مرتکب شده اند تا ملت را به زانو درآورند که الحمدلله تاکنون موفق نشده و ان‌شاء‌الله در آینده نیز دشمن به سبب هوشیاری و ولایت‌پذیری و ولایت‌محوری مردم ایران اسلامی ناکام خواهد ماند.