نفی یاری جستن از کدخدا

نماز در جبهه

قرآن در قالب نماز به مسلمان و مومن، فلسفه و سبک زندگی قرآنی را ارائه می‌دهد. از آنجا که انسان در دنیا با افکار و عقاید گوناگونی از سوی دوست و دشمن احاطه می‌شود، اگر قدرت تشخیص نداشته باشد در دام افکار پلید، ناروا و نادرست می‌افتد.
خداوند به انسان‌ها هشدار می‌دهد که دشمنان بویژه شیاطین جنی و انسی در اطراف انسان طواف می‌کنند تا راهی به درون قلب آدمی بیابند.(اعراف، آیه ۲۰۱) برای رهایی از این دسته از دشمنان باید انسان همواره متذکر خداوند باشد تا خداوند به او بصیرت بخشد.(همان)
با توجه به اینکه دشمنان در کمین انسان هستند تا رخنه و راه نفوذی بیابند، باید انسان همواره هوشیار و بیدار باشد و با استعاذه و پناه بردن به پناهگاه الهی، خود را از تیرهای سمی دشمن در امان نگه دارد.
هر چه فشار دشمن از جایی بیشتر باشد نشان می‌دهد که آن مکان، بستری برای نفوذ است و انسان باید مواظب و مراقب باشد تا از آنجا ضربه نخورد و در دام دشمن نیفتد.
البته به میزان فشاری که دشمن بر انسان وارد می‌کند، خداوند فضایی را برای انسان فراهم می‌آورد تا بتواند حملات و ضربات دشمن را دفع کند و اجازه نفوذ و رخنه ندهد.
اینکه در شبانه‌روز از انسان خواسته شده تا برخی از جملات و عبارات را به عنوان اصول اعتقادی تکرار کند، برای این است که انسان از این منطقه بیش‌تر در معرض حمله و خطر است. از جمله مناطق خطر و رخنه و نفوذ دشمن، مسئله عبادت و استعانت است. انسان موجودی پرستشگر و ستایشگر است. از این رو، دشمن با شناخت کاملی که از انسان دارد و ضعف‌ها و نقاط ضعف را می‌شناسد، از همین پرستشگری وارد می‌شود و خود یا خدایانی را به عنوان معبود معرفی می‌کند. اینجاست که خداوند هرروز به انسان این عقیده را تلقین می‌کند که تنها خداوند را باید بپرستد: ایاک نعبد؛ فقط تو را می‌پرستیم.
انسان در مقام عمل وقتی به دنیا و دارالاسباب می‌نگرد می‌بیند هر چیزی به سببی‌نیاز دارد و بی‌سبب نمی‌توان مسببی را به دست آورد یا ایجاد کرد. این گونه است که اسباب، خود دامی برای آدمی می‌شود و انسان به کسانی دل می‌بندد که سبب ناقص هستند یا اصلا سبب نیستند. استعانت و یاری جویی به این اسباب مانند پزشک  ودارو و مانند آنها موجب می‌شود تا خدا کنار گذاشته شود و دست استعانت و یاری به این افراد و‌اشخاص دراز کند.
خداوند به انسان هشدار می‌دهد که تنها باید خدا را برای استعانت بخواند و بشناسد و از او استعانت بجوید: ایاک نستعین؛ فقط از تو یاری می‌جوییم.
این هشدارها از آنجا صادر می‌شود که هر دم انسان در دام کسانی می‌افتد که یا مستقلا کاره‌ای نیستند یا اصلا کاره‌ای نیستند. کسانی را انسان به عنوان خدا می‌گیرد که کدخدا هم نیستند و یا اگر کدخدا هستند، بی‌اذن و اجازه و مشیت و حکمت او کاری را نمی‌تواند انجام دهد.
درجامعه امروز ما برخی برای حل مشکلات اقتصادی به جای آنکه به خدا تکیه کنند به کدخدا رو آورده و از او استعانت می‌جویند که البته هیچ مشکلی حل نمی‌شود و روز به روز بر مشکلات افزوده می‌گردد. اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد سالم اسلامی تنها راهی است که می‌تواند انسان را رها کند و کشور را از مشکلات اقتصادی و بحران نجات دهد.
از نظر قرآن کسانی به کدخدا دل می‌بندند که یا اعتقادی به ایاک نعبد و ایاک نستعین ندارند یا اگر دارند در مقام عزم و عمل سست بنیاد هستند و در مقام عمل تردید دارند.