ناامیدسازی با فشار اقتصادی

تحریم

قرآن کریم یکی از مهم ترین ابزارهای فشار بر امت و ملتی را فشار اقتصادی دانسته است؛ زیرا اقتصاد ستون اصلی خیمه اجتماع است (نساء، آیه ۵) و نابودی آن به معنای نابودی فلسفه وجودی اجتماع و علت غایی آن است؛ زیرا مردم اجتماع را برای تحقق آرامش و آسایش ایجاد می کنند و بی اقتصاد و آسایش دیگر معنایی برای بقای اجتماع نمی ماند و مشروعیت و مقبولیت خود را از دست داده و مردم از آن خارج شده و یا دست به تغییر آن می زنند تا اجتماعی با اهداف سعادت ایجاد کنند یا در اجتماعی دیگری به اهداف خود جامه عمل بپوشانند.
یکی از حربه های دشمن، بهره گیری از فشار اقتصادی است. از همین رو، تحریم اقتصادی در اشکال گوناگون در دستور کار قرار گرفته است. مردم از ترس ایجاد محدودیت و از میان رفتن آسایش و رفاه یا کاهش و حتی احتمال کاهش آن، به گونه ای عمل می کنند تا گرفتار تحریم و فشار های اقتصادی نشوند. (توبه، آیه ۲۸)
خدا درباره یکی از راهبردهای دشمن در راستای فشار اقتصادی به سیاست تحریم اشاره می کند و می فرماید : هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ یَنفَضُّوا ؛ ﻓﻘﻂ ﺁن منافقین هستند ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ : ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺰﺩ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍﻳﻨﺪ ، ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻣﻜﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ.(منافقون، آیه ۷)
در این آیه به صراحت از علت غایی و هدف اصلی دشمن از تحریم در قالب ترک انفاق و حمایت مالی از امت اسلام و مسلمانان سخن به میان آمده است که همان نا امید سازی و ترک امت اسلام و پراکنده شدن از دور رهبری است. همین سیاستی که امروز از سوی منافقین داخلی و نفوذی های دشمن در عرصه سیاست اقتصادی پی گیری و دنبال می شود. آنان با ترک انفاق و کاهش بودجه حمایت از اقشار مستضعف و آسیب پذیر جامعه و حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت ها و کاهش سرمایه گذاری در بخش عمرانی و کاهش فعالیت های اقتصادی و به تبع کاهش کار و درآمد امت و با افزایش واردات و ایجاد وابستگی بر آن هستند تا ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته و امت را از دور رهبری و حمایت از ولایت فقیه پراکنده ساخته و به اهداف شوم خود دست یابند و تغییرات بنیادین را ایجاد کنند.
البته قرآن به امت اسلامی هشدار می‌دهد که خزاین الهی در دست خدا است و اگر مردم ایمان داشته و با ولایت الهی همراه باشند از امداد الهی بهره مند شده و برکات خدا شامل آنان می‌شود و دشمن به هدف خود نمی رسد. (نگاه کنید : اعراف آیه ۹۶)
اصولاً از نظر آموزه‌های قرآنی مالی که در اختیار بشر است مال الله است. (نور، آیه ۳۳) از این رو، می فرماید شما از مال الله که در اختیار شما قرار داده شده استفاده کنید و به دیگران نیز انفاق کنید تا مال شما برکت یابد و چند برابر شود. (بقره، آیه ۲۶۵‌‌ و ۲۴۵؛ حدید، آیه ۱۱)
پس امت باید با توکل به خدا از فشار تحریم بگذرد و بداند با مال الله و کار است که می تواند از مشکلات اقتصادی عبور کند. خدا درباره این اصل مهم می فرماید : لِیَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ أَفَلَا یَشْکُرُونَ؛ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻣﻴﻮﻩ ﺁﻥ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮﻩ ، ﻛﺸﻤﺶ ، ﺷﺮﺑﺖ ﻭ.. ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ ، ﺁﻳﺎ ﺳﭙﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﻱ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻨﺪ ؟(یس، آیه ۳۵)