موجودات و شهرهای آسمانی

وقتی انسان به آسمان پرستاره نگاه می کند یکی از پرسش هایش این است که آیا سیاره ای چون زمین وجود دارد؟ در آن سیارات موجوداتی هوشمند و مانند انسان زندگی می کند؟ آیا آنان دارای شهرسازی و تمدن هستند؟

در این بارها فیلم های بسیاری را هالیود و دیگر مراکز فیلم های علمی تخیلی ساخته اند و شما در سینما و تلویزیون بارها این فیلم ها مشاهده کرده اید.

در منابع اسلامی ما نیز همین پرسش ها مطرح بوده است و برخی از معصومان بنا بر برخی از احادیث و روایات به این پرسش ها پاسخ داده اند. از جمله روایتی است که در تفسیر قمی و چهاردهم بحار و مجمع البحرین طریحی از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که آن جناب فرمودند: «هذه النجوم التی فی السماء مدائن مثل المدائن الذی فی الأرض مربوطه بعمود النور؛ این ستارگان شهرهائی در آسمانند مانند شهرهای زمین شما، به هم پیوسته با ستونی از نور.» (بحارالانوار ، جلد ۱۴ ، صفحه ۱۱۲ )

این که در کرات دیگر آسمانی موجوداتی هستند از همین شهرهای که امام (ع) به آن اشاره دارد می توان دریافت؛ زیرا شهرها به طور طبیعی شهرنشین هایی دارد، چنان که می بایست در این شهرها موجوداتی هوشمند باشند که به آبادانی آن پرداخته و در آن جا تمدن هایی را ایجاد کرده اند.

هم چنین آن حضرت(ع) به همین آسمان نزدیک اشاره می کند که بر اساس آیات قرآنی از هفت آسمان (بقره، آیه ۲۹؛ اسراء، آیه ۴۴؛ مومنون، آیه ۸۶؛ فصلت ، آیه ۱۲؛ طلاق ، آیه ۱۲؛ ملک ، آیه ۳) تنها این آسمان دنیا و نزدیک است که دارای ستاره و نجوم است.(فصلت ، آیه ۱۲)؛ چنان که در برخی ازآیات آمده است که همانند هفت آسمان هفت زمین داریم(طلاق، ایه ۱۲) که البته ممکن است گفته شود که به جهت تعبیر به مثلهن در آیه به معنای هفت زمینی مانند هفت آسمان است که در این صورت شاید در آن زمین های دیگر که در آسمان های دیگر قرار دارد نجوم و ستاره ای نباشد.

اما شکی نیست که در همین آسمان دنیا که آسمان اول از هفتم نسبت به ماست، شاید جاهای باشد که مانند زمین نباشد، ولی موجودات هوشمند داشته باشد که در شرایط دیگری غیر از شرایط زمینی زیست کنند؛ چنان که جنیان که موجودات هوشمند هستند و پس از انسان از هوشمند ترین موجودات دنیوی به حساب می آیند، در شرایط گوناگونی بتوانند زیست کنند. به این معنا که آنان هم می توانند در شرایط زمینی زیست کنند و هم در شرایط غیر آن ؛ از این روست که می توانند به سیارات و کرات دیگر سفر کنند، هر چند که نمی توانند از آسمان اول بگذرند و به آسمان های دیگر برای جاسوسی بروند.(صافات، آیات ۹ و ۱۰ ) این ها که از انرژی و آتش خالص و سوزان آفریده شده اند(اعراف، آیه ۱۲؛ رحمن، آیه ۱۵؛ حجر، آیه ۲۷) در درجه «وهم» از چهار مرتبه ادراکی(خیال، تخیل ، وهم و عقل) هستند، ولی از نظر قدرت قدرتمندتر از انسان هستند.(نمل، آیه ۱۹؛ سباء، آیه ۱۳) اینان در میان انسان زندگی می کنند و شهرها و آبادی دارند ولی دیده نمی شوند(اعراف، آیه ۲۷) ولی در کرات دیگر شاید به نوعی دیگر زندگی کنند و شهرهایشان در آن جا نیز آباد باشد.

به هر حال، این که در کرات دیگر شهرهای باشد که انسان هایی هوشمند چون ما زندگی کنند محتمل است چنان که حضور جنیان در آن کرات نیز محتمل است. شاید این شهرها را موجوداتی دیگر غیر از انسان و جن ساخته باشد که آن نیز محتمل است و این که در قرآن نیامده چون محل ابتلاء و پرسش نبوده است چنان که در قرآن تنها داستان پیامبران خاورمیانه آمده است و به انسان نسبت به جهان تنها علم اندک و قلیلی داده شده است. پس احتمال وجود حیات و زندگی و موجودات هوشمند در همین دنیا و کرات دیگر محتمل است.