لزوم نابودسازی سردمداران پیمان‌شکن

کفار

از نظر قرآن، برخی از امور است که عقل انسانی، خوب و بد آنها را تشخیص می‌دهد و نیازی به عاملی دیگر برای شناختشان نیست؛ حتی عقل انسانی نه تنها خوب و بد امور را تشخیص می‌دهد، بلکه در شکل عقل عملی به خوب گرایش دارد و از بد‌گریزان است. از اموری که عقل در مقام اندیشه و انگیزه یعنی علم و عمل به عنوان حق و امر ارزشی آن را می‌پذیرد و بدان گرایش دارد، اموری چون عدالت، صداقت، امانت و وفا است؛ در مقابل، اموری مانند ظلم، خیانت، دروغ، پیمان‌شکنی و مانند آنها را ضد ارزشی تلقی کرده و آن را بر نمی‌تابد.

به سخن دیگر، عقل انسانی کاشف از حسن و قبح چیزها است به طوری که حتی اگر نقل وحیانی معتبر هم نبود، عقل به تنهایی این امور را کشف کرده و عاقل بر اساس آن رفتار می‌کند. اگر این اصول اساسی که عقل کشف می‌کند، مورد اعتبار از سوی شخص یا افراد اجتماعی نباشد، نمی‌توان با افراد آن اجتماع زندگی کرد؛ زیرا بنیاد اجتماع بر اساس همین اصولی است که در قالب مصادیق حسن و قبح عقلی مطرح است.

اگر انسان با افرادی یا مردمی مواجه است که هیچ‌گونه پایبندی به اصول عقلی و حسن و قبح عقلی نشان نمی‌دهد باید با چنین افرادی مبارزه کرد به طوری که گاه لازم است این مبارزه در راستای حذف آنان از روی زمین باشد؛ زیرا اینان نه تنها خود فاسد هستند بلکه به عنوان مفسدان در زمین، بنیادهای اجتماع انسانی را در معرض خطر قرار می‌دهند. از این رو خدا می‌فرماید: فَقاتِلُوا اَئِمَّهًْ الْکُفْرِ اِنَّهُمْ لا اَیْمانَ لَهُمْ؛ پیشوایان کفر را بکشید؛ چرا که آنان پایبند سوگند و پیمان خودشان نیستند. (توبه، آیه ۱۲)

بنابراین با ترامپ به عنوان پیشوای کفری که به هیچ اصول عقلانی پای‌بند نیست و ابتدایی‌ترین اصول انسانی را زیر پا می‌گذارد جز از راه مقاتله و نابودسازی نمی‌توان کنار آمد. پس باید به قصد کشتن چنین پیشوایان و امامانی بسیج شد و اجازه نداد چنین افرادی نبض اجتماع را به دست گیرند.