لزوم انفاق بر همگان

انفاق

از نظر آموزه‌های قرآنی انفاق تنها بر ثروتمند واجب نیست، بلکه حتی بر دست تنگ نیز لازم است تا از مال الله و نعمت خداداد(نور، آیه ۳۳) به دیگران از نیازمندان انفاق کند؛ زیرا در هر مالی از کم و زیادش حق و حقوقی برای نیازمندان است. (ذاریات، آیه ۱۹؛ معارج، آیات ۲۴ و ۲۵)

خدا فقیر نیز برای از فقر در حد توان از مال خدادادی که در اختیار دارد انفاق کند. خدا می فرماید : لِیُنفِقْ ذُو سَعَهٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا؛ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﻱ انفاق و ﻫﺰﻳﻨﻪ کند ، ﻭ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺭﺯﻕ ﻭ ﺭﻭﺯﻱ ﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﻄﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﻫﺪ و انفاق نماید. ﺧﺪﺍ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭﺯﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﻄﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ . ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺨﺘﻲ ﻭ ﺗﻨﮕﻨﺎ ، ﻓﺮﺍﺧﻲ ﻭ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ .(طلاق، آیه ۷)