قلب ابزار تعقل

قلب

از نظر آموزه‌های قرآنی قلب آدمی تنها قوه احساس بشر نیست، بلکه قوه تعقل بشر نیز است به طوری که ژرفای امور و حقایق ملکی و ملکوتی را به دست می آورد.
خدا می فرماید : أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰکِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ؛ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﮔﺮﺩﺵ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﻝ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻭ ﺑﻴﻨﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ و تعقل کنند ﻳﺎ ﮔﻮﺵ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺍﻧﺪﺭﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ؟ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻫﺎ ﻛﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﻝ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ ، ﻛﻮﺭ ﺍﺳﺖ !(حج ، آیه ۴۶)