قرآن؛ نسخه شفابخش

انسان دردها و بیماری‌های متعدد و متنوع بدنی و روانی دارد که می‌بایست آنها را درمان کند تا زندگی سالم و نیکی داشته باشد.
از جمله بیماری‌های روانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. بیماری اعتقادی چون شرک و کفر و نفاق‌: خدا در باره این بیماری می‌فرماید که این افراد با آنکه به ظاهر دارای ابزارها و قوای ادراکی و گرایشی چون شنوایی و بینایی و قلب هستند، اما این ابزارها و قوا به سبب گناه ناکارآمد شده است.(بقره، آیات ۷ و ۱۸ و ۱۷۱؛ احزاب، آیه ۱۲)
۲. بیماری اخلاقی چون طمع: خدا در باره این افراد می‌فرماید که اینان ممکن است مسلمان هم باشند، ولی دل‌های بیماری دارند که با شنیدن صدای نازک و خوش زنی طمع می‌کنند که با آنان رابطه داشته باشند.(احزاب، آیه ۳۲)
۳. بیماری سیاسی چون تابعیت دشمنان: خدا می‌فرماید برخی از مسلمانان با آنکه جزو امت اسلام هستند، ولی گرفتار بیماری سیاسی هستند و نمی‌خواهند رابطه خویش را با دشمنان تیره سازند؛ زیرا می‌ترسند که روزی سلطه آنان برگردد و آنان گرفتار خسران شوند.(مائده، آیه ۵۲)
قرآن با قول مطلق می‌فرماید‌: ما قرآنی می‌فرستیم که در آن شفاء و رحمت برای مومنان است.(اسراء، آیه ۸۲) پس هر کسی هر بیماری جسمی و روحی دارد می‌تواند با قرآن آن را درمان کرده و شفا دهد بلکه از فضل الهی بهره‌مند شده و در جایگاه رحمت قرار گیرد و از رحمت الهی نیز بهره‌مند شود.
از نظر قرآن، کسی که کافر است در حقیقت مرده است هر چند که در ظاهر زنده است؛ چنان‌که مومن، انسانی زنده است.(یس، آیه ۷۰)
خدا در قرآن بیان می‌کند که اگر کسی گرفتار بیماری مردگی است، تنها قرآن است که می‌تواند او را شفا دهد و درمان کند. پس اگر کسی می‌خواهد از بیماری مردگی بیرون آید به اسلام و پیامبر(ص) پاسخ مثبت دهد تا قرآن او زنده و احیاء کند.(انفال، آیه ۲۴)