فتنه و مصادیق آن در قرآن

فتنه از مهم ترین موضوعاتی است که در فرهنگ سیاسی اسلام مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است. چنان قرآن نیز از فتنه هایی بشر هر زمانی با آن مواجه می شوند سخن به میان آورده و نیز پیامبر(ص) و امیرمومنان از فتنه ها سخن گفته اند. در این مطلب نویسنده بر آن است تا ضمن بیان مفهوم قرآنی فتنه، برخی از مصادیق قرآنی آن را بر اساس قرآن بیان کند. با  هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.
مفهوم شناسی فتنه
فتنه در معانی چندی به کار رفته است که از جمله آنها بلایا، شکنجه و آشوب و اخلال در نظم اجتماعی است. قرآن به مسئله فتنه از جهات مختلفی پرداخته است؛ زیرا ارتباط تنگاتنگی با مسئله امنیت و آرامش فردی و اجتماعی شخص و جامعه دارد و می‌تواند تأثیرات شگرفی در امر فلسفه آفرینش به جا گذارد؛ چون هدف آفرینش، تعالی انسان و تقرب به خداوند است که فتنه می‌تواند مانع این حرکت کمالی شود.
فتنه در اصل به معنای قراردادن طلا و زر در آتش برای به دست آوردن خالصی آن است. از این رو می‌توان گفت با فتنه سره از ناسره، حق از باطل، خوب از بد و زشت از زیبا شناخته و جدا می‌شود.
این واژه در فرهنگ قرآنی در معانی چندی به کار رفته است که از آن جمله می‌توان به معنای امتحان، آزمون، عذاب و شکنجه، سوختن با آتش، بلیه، سختی، اضلال (مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص۶۲۳) شرک، بازداشتن از دین (مجمع البیان، علامه طبرسی، ج۱ و ۲، صص۵۱۱ و ۵۱۳)، آشوب و اخلال در امور دین (تفسیر التحریر و التنویر، طاهر بن عاشور، ج۴، جزء۶، ص۲۷۶)‌اشاره کرد.
این در حالی است که برخی از محققان دانش زبان شناسی بر این باورند که اصل در ماده فتن، چیزی است که موجب اختلاف و هرج و مرج همراه با اضطراب می‌شود و اموال، اولاد و کفر در قرآن از مصادیق بارز آن است. (التحقیق، مصطفوی، ج۹، صص۲۳ تا ۲۵ ذیل واژه فتن)
براین اساس می‌توان گفت که فتنه در فرهنگ قرآنی به هر چیزی که موجب آشوب و اخلال در نظم شخصی و عمومی‌شود و موجبات اضطراب و تشویش را فراهم آورد و امنیت و آرامش را سلب کند، گفته می‌شود. از این رو شکنجه و عذاب، یا بلایای طبیعی، آشوب های اجتماعی، جنگ و شورش و مانند آن به عنوان فتنه در قرآن معرفی شده است؛ زیرا هر یک از این علل و عوامل موجب می‌شود تا امنیت و آرامش از شخص و جامعه سلب شود. این که کفر و شرک فتنه معرفی می‌شود از آن روست که آرامش و امنیت را از شخص سلب می‌کند و او در آخرت نیز گرفتار فقدان آرامش و آسایش شده و ترس و خوف دایمی ‌را به جان می‌خرد. فرزندان یا اموال نیز چنین وضعیتی را برای شخص به ارمغان می‌آورند و آرامش را از او سلب می‌کنند. فتنه در فرهنگ قرآنی، با همه گستردگی معنایی‌اش ناظر به اموری است که آرامش و امنیت را از انسان سلب کرده و اخلال در نظم عمومی‌و نظام احسن ایجاد می‌کند و زندگی را از حالت عادی و طبیعی‌اش بیرون می‌برد. از این رو آشوب‌ها و اغتشاشات اجتماعی را می‌توان یکی از مهم‌ترین مصادیق فتنه دانست؛ زیرا آشوب و اغتشاش، نظم اجتماعی را از میان می‌برد و آرامش و امنیت را از جامعه سلب می‌کند و بحران‌های متعدد را درپی می‌آورد.
مصادیق فتنه
برای این که تصویر روشن و درستی از فتنه در فرهنگ قرآنی داشته باشیم به سراغ آیاتی می‌رویم که به مصادیق فتنه توجه می‌دهد؛ زیرا از این طریق می‌توان دریافت که غیر از عوامل طبیعی که نظم را مختل می‌سازد و آرامش را از آدمی‌سلب می‌کند، چه علل و عوامل دیگری می‌تواند موجبات سلب آرامش و امنیت شود و نظم را به هم ریزد؟ البته همواره بر این نکته تأکید می‌شود که عوامل طبیعی نیز ارتباط تنگاتنگی با رفتارها و کنش های انسانی دارد؛ زیرا فعالیت آدمی‌است که موجبات اخلال در نظم طبیعت را فراهم می‌آورد، و امنیت و آرامش را از او سلب می‌کند؛ از این رو خداوند از فساد و تباهی در نظم طبیعت و محیط زیست خشکی و دریایی زمین به سبب کنش های انسانی خبر می‌دهد و آدمی‌ را مسبب اصلی بسیاری از حوادث و رخدادهای به ظاهر طبیعی زمین برمی‌شمارد.
۱- ستمگران: خداوند در آیه ۲۵ سوره انفال از ستمگران به عنوان فتنه انگیزان اصلی جامعه یاد می‌کند. اینان کسانی هستند که به حقوق خود بسنده نمی‌کنند و با تجاوز به حقوق دیگران می‌کوشند تا نظم طبیعی جهان و جامعه را که بر پایه عدالت استوار است به هم ریزند. در حقیقت ظلم و ستمی‌که از سوی ستمگران اعمال می‌شود، خود مصادقی از فتنه است؛ زیرا هم نظم طبیعی که بر محور عدالت است را از میان می‌برند و هم آرامش و امنیت را از دیگری و یا جامعه سلب می‌کنند.
با نگاهی به تاریخ و گزارش‌های تاریخی قرآن می‌توان به آسانی دریافت که چگونه ستم ستمگران، فتنه اصلی در جوامع بشری بوده است و آنان را از پیشرفت و تکامل و تعالی در حوزه‌های فرهنگی و تمدنی بازداشته است و اجازه نداده تا همه انسان‌ها به کمال و تعالی دست یابند. جوامع به سبب ستم ستمگران هرگز روی عدالت به خود ندیده و از امنیت و آرامش سودی نبرده است.
۲- منحرفان و هنجارشکنان: دسته دومی‌که خداوند از آنان به عنوان فتنه انگیزان سخن به میان می‌آورد، کسانی هستند که ما آنان را به نام منحرفان و هنجارشکنان می‌شناسیم. این عده با ایجاد فتنه و فساد در جامعه، امنیت و آرامش را از آن سلب کرده و در نظم عمومی‌و اجتماعی جامعه اختلال ایجاد می‌کنند. انحرافات ایشان که باهنجارشکنی و بهره‌گیری از قوانین متشابه صورت می‌گیرد، به آنان این امکان را می‌بخشد تا عرف و عادت پسندیده را زیر پاگذاشته و با هنجارشکنی امنیت اخلاقی و هنجاری جامعه را با بحران مواجه سازند.
خداوند در آیه ۷ سوره آل عمران این افراد را کسانی معرفی می‌کند که همواره دنبال متشابهات هستند و از آن پیروی می‌کنند. این در حالی است که حقایق و اصول محکم و متقن در اختیار آنان است، ولی آنان با چشم‌پوشی نسبت به این اصول، در پی متشابهات و اموری می‌روند که شک و تردید در صحت و سقم آن وجود دارد؛ چرا که در این آب گل‌آلود بهتر می‌توانند ماهی مراد بگیرند و در صورت حرکت در مسیر قوانین شفاف و روشن دست های ایشان رو می‌شود. به عنوان نمونه در جامعه امروز عده ای با آن که اصول شفاف قانون اساسی وجود دارد در پی قوانین متشابه و غیرشفاف می‌روند و با هیاهو و غوغاسالاری می‌کوشند تا زمینه برای آشوب و هرج و مرج قانونی را فراهم آورند و جامعه را در سطح بحران قرار دهند تا بتوانند از این وضعیت بحرانی برای منافع خویش بهره گیرند. این دسته هرگز به اصول شفاف و روشن توجهی نمی‌کنند و چون بیمار دل هستند و در دل‌هایشان زنگار کینه و کدورت است و از سلامت شخصیت و روحی و روانی برخوردار نمی‌باشند، تنها دنبال مصادیق غیرروشن قانونی می‌روند، این گونه است که هنجارشکنی به عمل طبیعی آنان تبدیل می‌شود و از جاده قانون و سلامت بیرون می‌روند و منحرف می‌شوند.
خداوند در این آیه تبیین می‌کند که بددلی و بیماردلی ایشان موجب می‌شود تا همواره در جایی قرار گیرند که فتنه و اخلال در نظم و فقدان آرامش است و برای رسیدن به این هدف از تاویل نادرست قوانین نیز خودداری نمی‌کنند. آنان برداشت‌های نادرست خود از قوانین را به عنوان تاویل و تفسیر درست مطرح می‌سازند و به موارد مشکوک شبهات و متشابهات، توجه ویژه‌ای دارند؛ زیرا در این فضا می‌توانند زیست کنند. اینان میکروب‌ها و ویروس‌های اجتماعی هستند که در فضای متشابهات و تاویلات نادرست رشد می‌کنند و تکثیر می‌شوند.
۳- کافران: بی گمان کافران به سبب عدم پذیرش فلسفه و هدف آفرینش و انکار نظم کلی هستی، یکی از مهم‌ترین دشمنان نظم واقعی در هستی و جامعه می‌باشند. اینان همواره در جست وجوی آن هستند که نظم اجتماعی را به هم ریزند و در مسیر بهره برداری خود از آن سود برند. البته این گونه نیست که همه کافران، ظالم به دیگری و یا جامعه باشند ولی بی گمان ایشان ظالم به خود و جان خویش هستند و در حق خود کوتاهی و ظلم روا می‌دارند. از این رو نمی‌توانند در مسیر درست تعالی و کمال حرکت کنند و با هر چیزی که بر خلاف اعتقادات و باورهای آنان است به مخالفت برمی‌خیزند و اجازه نمی‌دهند تا حقیقت بر ایشان روشن شود.
خداوند در آیه ۹۱ سوره بقره فتنه‌ای را که از سوی کافران ایجاد و دامن زده می‌شود به عنوان بدتر از کشتار و قتل و در آیه ۲۱۷ همین سوره به عنوان بزرگ‌تر از قتل و کشتار معرفی می‌کند. دو واژه ‌اشد و اکبر من القتل به این معناست که فتنه به سبب بازتاب‌ها و پیامدهای خطرناک آن در جامعه می‌تواند بدتر از کشتن شخص باشد؛ زیرا با اختلال در امنیت و نظم عمومی‌جامعه، امکان رشد و تعالی جمعی از جامعه گرفته می‌شود و جامعه در شرایط فقدان امنیت نمی‌تواند در مسیر شکوفایی و تعالی و رشد قرار گیرد. از این رو خداوند در این آیات فتنه‌انگیزی کافران را بدتر از قتل دانسته است.
کافران با بستن راه‌ها، جلوگیری از آزادی‌های بیانی و مبادلاتی و فرهنگی، راندن شهروندان از شهر و دیار خودشان، و رفتارهایی از این دست، فتنه گری کرده و جامعه را از حالت امنیت و آرامش و تعادل بیرون می‌بردند. چنین رفتاری از نظر قرآن بدتر از کشتاری است که برخی مرتکب می‌شوند، زیرا با کشتن شخص و یا کشتار جمعی، نظم عمومی‌در کوتاه مدت به هم می‌ریزد و آرامش سلب می‌شود، در حالی که جلوگیری از آزادی های اجتماعی، بستن راه آمد و شد مردم، جلوگیری از انجام اعمال عبادی از سوی مومنان و مانند آن، بحران عمومی‌و فراگیری را پدید می‌آورد که جامعه نمی‌تواند در آن احساس آرامش کرده و به سوی شکوفایی و توسعه حرکت نماید.
۴- منافقان و ستون پنجم کافران: بی گمان منافقان که از ترس قدرت و اقتدار دولت اسلامی، تابعیت امت را پذیرفته و به عنوان شهروند، خود را معرفی می‌کنند تا از منافع شهروندی دولت اسلامی‌سود برند، از دشمنانی هستند که از نظر قرآن از کافران بدتر هستند. از این رو خداوند در تهدیدی آشکار آنان را کسانی می‌شمارد که در پایین ترین و پست ترین درجه از درجات و مراتب دوزخی جای می‌گیرند.
منافقان به سبب حضور در جامعه و اطلاع کامل و کافی از نقاط ضعف و قوت نیروهای خودی به شکل ستون پنجم دشمن عمل کرده و افزون بر ایجاد شایعات بی اساس و جنگ روانی، به جاسوسی علیه نیروهای خودی و امت اسلام می‌پردازند. خداوند منافقان جاسوس را به سبب آن که عامل بسیاری از اختلافات و آشوب‌ها و درگیری‌ها میان امت اسلام می‌باشند، سرزنش می‌کند و آنان را فتنه گرانی معرفی می‌کند که با حضور در صفوف نیروهای خودی و رزمندگان اسلام از پشت به دولت و امت ضربه می‌زنند.
خداوند از مومنان می‌خواهد که منافقان شناخته شده را در صفوف خود به ویژه مراکز حساس کشوری و لشکری جا ندهند و نگذارند آنان از امور پنهان آنها آگاه شده و به دشمنان کافر خبر دهند. اصولا حضور ایشان هرچند که به ظاهر مفید است ولی در عمل بسیار زیانبار است. اگر تخصص و توانایی دارند به سبب تعهد ایشان به کفر و کافران، هیچ بهره‌ای از این تخصص و توانایی ایشان، به امت و ملت و دولت اسلامی‌نمی‌رسد. بنابراین لازم است تا این فتنه گران منافق را از صفوف لشکری و کشوری خودی بیرون رانده و به ایشان اجازه بهره‌مندی از فرصت های به دست آمده در مکان‌ها و جاهای مهم داده نشود. (توبه آیات ۴۷ و ۴۸)
علامه طبرسی و ابن کثیر بر این باورند که این آیات درباره منافقانی است که در میان مسلمانان حضور داشته و به جاسوسی علیه ایشان و به نفع دشمنان می‌پرداختند. (مجمع البیان، ج ۵ و ۶، ص ۵۵).
۵. متخلفان: از دیگر مصادیق فتنه انگیزان می‌توان به متخلفان از دستورهای خداوند و رسول‌اشاره کرد. کسانی که برخلاف دستور صریح رهبر جامعه عمل می‌کنند و به خود اجازه می‌دهند تا راه دیگری را درپیش گیرند از کسانی هستند که خداوند آنان را به سبب این رفتار فتنه انگیزشان سرزنش می‌کند؛ زیرا تخلف از فرمان رهبر مسلمین به معنای ایجاد اخلال در نظم عمومی‌جامعه و فتنه فراگیری است که دیگران را نیز به سوی تخلف از قانون و رهبری سوق می‌دهد. این گونه است که خداوند در آیات ۲۴ و ۲۵ سوره انفال هرگونه تخلف از فرمان رهبری را تخلف از فرمان الهی دانسته که موجبات فتنه در جامعه و آشوب و فقدان امنیت و آرامش آن می‌شود.
بنابراین برهمگان است که درحوزه فرمان های اجتماعی رهبری چون جهاد و مشارکت فعال سیاسی و مانند آن، از رهبری اطاعت کرده و هیچ گونه تخلف و سرپیچی نداشته باشند؛ زیرا این گونه رفتار موجب بحران در اطاعت از ولایت شده و به عنوان اخلال درنظم عمومی‌و فقدان امنیت، فتنه انگیزی تلقی می‌شود. هرگونه تخلف از احکامی‌که فصل الخطاب است می‌تواند به معنای فتنه انگیزی بوده و مجازات خاص آن را به دنبال داشته باشد.
۶. جاسوسان: از دیگر مصادیقی که قرآن برای فتنه انگیزان برمی‌شمارد، جاسوسان هستند. این گروه به سبب آن که اطلاعاتی از مراکز حساس کشوری و امت و رهبری و نظام در اختیار دشمن قرار می‌دهند، زمینه بسیاری از بحران های اجتماعی را فراهم می‌آورند. از این رو از ایشان به عنوان فتنه‌انگیزان در آیات ۴۷ و ۴۸ سوره توبه سخن به میان آمده است.
۷. اعتمادکنندگان به خبر فاسق: امروز چون دیروز، دشمنان از جنگ روانی به خوبی سود می‌برند. نقش رسانه‌ها به ویژه فضای مجاری در دنیای امروز بیش از آن که اطلاع‌رسانی باشد، ابزارهای جنگ روانی است. بنگاه خبرپراکنی بی‌بی‌سی و مانند آن در دنیای امروز از مصادیق مخبران فاسقی هستند که دیروز جامعه اسلامی‌عصر نبوی را تهدید می‌کردند و امروز جامعه اسلامی‌را تهدید می‌کنند. فاسقان به سبب خصلتشان، همواره باطل خویش را در لفافه حقیقت می‌پیچند و با تکنیک‌های متعدد جنگ روانی مخاطبین خود را در مسیر اهداف شوم خود سوق می‌دهند.