عوامل و آثار کفران نعمت الهی

اسراف

بسم الله الرحمن الرحیم

کفر اعتقادی با کفران عملی همراه است؛ چنان که ایمان اعتقادی با شکر عملی همراه است؛ از همین روست که می توان مومن را شاکر و کافر را ناسپاس دانست؛ اما پرسش این است که چرا برخی از مومنان، کفران نعمت می کنند و ناسپاسی روا می دارند؟ آیا باید در ایمان آنان شک کرد و آنان را در ایمانشان تکذیب کرد و دروغ دانست؟ یا این که برای ایمان مراتبی را بر شمرد که شاکران در مرتبه غایی و عالی ایمان قرار دارند و کفران کنندگان در مراتب پایین یا میانی هستند؟ چه عواملی موجب کفران نعمت های الهی می شود؟ و کفران نعمت های الهی چه آثاری در نعمت یا زندگی انسان به جا می گذارد؟ نویسنده در این مطلب بر آن است تا به این پرسش ها بر اساس آموزه های وحیانی قرآن پاسخ دهد. با هم این مطلب را از می گذرانیم.

نسبت کفر و کفران

واژه «کفر» به معنای پوشاندن است. بر همین اساس، به کشاورزی که دانه ها را در زیر خاک نهان می کند و با خاک می پوشاند، کافر می گویند؛ هم چنین به زره ای که تن رزمندگان با آن پوشیده می شود، کافر گفته می شود. بنابراین می توان گفت کافر در دین اسلام، کسی است که چیزی را می پوشاند که نمی بایست پوشانده شود. با نگاهی به آموزه های وحیانی قرآن دانسته می شود که کافران اعتقادی، کسانی هستند که حقایق را می پوشانند؛ در حالی که مومنان نه تنها آن را نمی پوشانند، بلکه با آشکارسازی آن ها، بر اساس آن عمل و رفتار کرده و سبک زندگی خویش را بدان سامان می دهند تا این گونه در امنیت قرار گیرند و از آثار و تبعات بی توجهی به حقایق در امان مانند که از جمله آن ها تبعات بی توجه به خدا و قیامت و معاد و حسابرسی آن است که عامل ورود انسان در عذاب دنیوی و آتش دوزخ اخروی است.

از آن جایی که کافر اعتقادی، حقایق هستی را می پوشاند، به طور طبیعی، نسبت به نعمت های خدادادی نیز چنین رفتاری را در پیش می گیرد؛ پس چون منکر خدا و هدفمندی آفرینش است، به طور طبیعی برای نعمت هایی که در اختیارش است، نیز هدفی قایل نیست و از نعمت های الهی برای اهداف آفرینش بهره نمی گیرد و هر چیزی را در جای مناسب آن استفاده نمی کند و این گونه با استفاده نادرست از نعمت هایی چون قدرت و ثروت، بر خلاف اهداف آفرینش گام بر می دارد و قدرت و ثروت را برای باطل و تباهی اهداف الهی به کار می گیرد. این گونه است که کفران نعمت برآیند طبیعی کفر اعتقادی است؛ در حالی که مومن به سبب باور خدای حکیم، و هدفمندی آفرینش و از جمله نعمت های الهی بر آن است تا ضمن شناخت اهداف کلی خلقت و آفرینش، شناختی نسبت به نعمت های الهی پیدا کرده و هر چیزی را در جا و مسیری به کار گیرد که تامین کننده اهداف آن چیز و اهداف آفرینش باشد. این گونه است که شکر عملی بازتاب و برآیند طبیعی ایمان است.

نیاز انسان به شکر و عدم نیاز خدا به شکر

از نظر قرآن، خدا نیازی به شکر زبانی انسان ندارد، بلکه حتی شکر قلبی یا شکر عملی که به عنوان یک وظیفه و تکلیف عقلی و نقلی مطرح شده است، در راستای بهره مندی خود انسان است نه خدایی که غنی کریم و غنی حمید است. به سخن دیگر، وقتی از مهم ترین صفات الهی، غنی بودن اوست، هیچ نیازی به کسی ندارد تا از وی تشکر کند و شکر زبانی داشته باشد.

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، آن کسی که نیاز به شکر دارد، خود انسان است؛ زیرا هر نوع از اقسام شکر از زبانی یا قلبی یا عملی، آثاری دارد که به خود انسان باز می گردد؛ زیرا کسی که شکر زبانی دارد، در قلب خویش به این ادراک و آگاهی رسیده است که هر چیزی در هستی دارای غایت و هدفی است که باید آن را مد نظر قرار داد و در مسیر آن غایت به کار گرفت. بر همین اساس، با بیان این که نعمتی در اختیار او گذاشته شده که می تواند با بهره گیری از آن به هدف غایی خویش دست یابد، خدا را به زبان شکر می کند؛ زیرا قلب او به این حقیقت رسیده و درک کرده است و شاکر قلبی است. چون این شکر قلبی به شکل شکر زبانی ابراز می شود، به طور طبیعی در شکر عملی به نمایش گذاشته می شود و شخص با توجه به فلسفه هر چیزی از جمله فلسفه وجودی خلقت خویش، تلاش می کند تا از آن چیز در راستای کمال خویش بهره برد که هدف خلقت است. بر همین اساس خدا می فرماید: وَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَهَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَنْ یَشْکُرْ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ؛ و به راستى لقمان را حکمت دادیم که خدا را سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد تنها براى خود سپاس مى‏ گزارد و هر کس کفران کند در حقیقت ‏خدا بى ‏نیاز ستوده است. (لقمان، آیه ۱۲)

از این آیه به دست می آید که شکر نعمت حتی به شکل زبانی، تشکر از خدا نیست، بلکه بازگشت آن به خود انسان است؛ زیرا اولا خدا غنی است و نیازی به شکر ندارد؛ و ثانیا حمید و ستوده است و پیش از آن که بنده از او آن نعمت را بخواهد به او داده است. پس وقتی انسانی مثلا شکر زبانی از خدا می کند، به این معنا است که خدا را به خدای غنی حمید می شناسد و می داند که آن چه داده است، برای اهدافی است که سودش به خودش باز می گردد و باید از نعمت برای اهدافی استفاده کند که موجب کمال او شود؛ در حالی که کفر و کفران موجب می شود تا از آن نعمت نه تنها برای مقاصد اصلی بهره نگیرد، بلکه ممکن است در مسیر نادرستی به کار گیرد که به خود و دیگران زیان می رساند.

خدا هم چنین در جایی دیگر می فرماید: قَالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتَابِ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّی لِیَبْلُوَنِی أَأَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ وَمَنْ شَکَرَ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ ؛ کسى که نزد او دانشى از کتاب الهى بود، گفت: من آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنى برایت مى ‏آورم. پس چون سلیمان آن تخت را نزد خود مستقر دید، گفت: این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسى مى ‏کنم؛ و هر کس سپاس گزارد، تنها به سود خویش سپاس مى‏ گزارد؛ و هر کس ناسپاسى کند، بى‏ گمان پروردگارم بى ‏نیاز و کریم است. (نمل، آیه۴۰)

از این آیه هم چنین نکاتی دیگر فهمیده می شود که از جمله آن ها این که هر نعمتی که در اختیار کسی قرار می گیرد، به یک معنا باید آن را از مصادیق «ابتلاء» و آزمون الهی قرار داد؛ زیرا زمانی نعمتی به خیر تبدیل می شود که انسان با استفاده درست از آن نعمت در چارچوب اهداف و فلسفه آفرینش به خود و دیگران سود برساند؛ پس اگر به درستی از آن نعمت بهره نبرد، آن نعمت به نقمت و بلا و شری برایش تبدیل می شود. به عنوان نمونه داشتن قدرت یا کسانی که دارای قدرت های خارق عادت هستند، به تنهایی خیر نیست، بلکه وقتی خیر است که به درستی از آن نعمت بهره گیرد. از همین روست که خدا در آیاتی دیگر از قرآن بیان می کند که خدا با نعمت و نقمت انسان را می آزماید: فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَکْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَهَانَنِ؛ اما انسان هنگامى که پروردگارش وى را مى ‏آزماید و عزیزش مى دارد و نعمت فراوان به او مى‏ دهد مى‏ گوید پروردگارم مرا گرامى داشته است؛ و اما چون وى را مى ‏آزماید و روزى‏ اش را بر او تنگ مى‏ گرداند مى‏ گوید پروردگارم مرا خوار کرده است. (فجر، آیات ۱۵ و ۱۶)

پس این که نعمتی از سوی خدا به کسی داده شود، به معنای تکریم و اهتمام ویژه خدا نسبت به او نیست، بلکه یک آزمایش و آزمونی است که ببیند آن شخص با نعمتی که در اختیار است چگونه برخورد می کند؛ چنان که اگر نقمتی برسد و نعمتی از دست برسد، به معنای اهانت الهی نسبت به او نیست، بلکه براساس سنت آزمون است تا معلوم شود چه واکنشی نسبت به ابتلاء و نقمت نشان می دهد؟ آیا صبر و استقامت می ورزد یا جزع و فزع می کند؟ زیرا از نظر قرآن، یکی از مهم ترین ابزارهای آزمونی در کنار نعمت، نقمت و مصیبتی است که انسان بدان آزموده می شود؛ خدا می فرماید: وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ ؛ و قطعا شما را به چیزى از قبیل ترس و گرسنگى و کاهشى در اموال و جانها و محصولات مى ‏آزماییم و مژده ده صابران و شکیبایان را.(بقره، آیه ۱۵۵)

مهمترین کفران نسبت به عقل و نقل

انسان ها نسبت به همه نعمت نوعی کفران و ناسپاسی را در عمل نشان می دهند که از جمله مهم ترین مواردی که می توان به عنوان مصادیق کفران اشاره کرد اموری چون موارد زیر است: انکار قرآن و وحی(اسراء، آیه ۸۹؛ فرقان، ایه ۵۰)، بی توجهی به ابزارها و قوای ادراکی از بینایی و شنوایی (ملک، آیات ۲۲ و ۲۳)، ناسپاسی نسبت به خرد و تعقل ورزی در زندگی و عدم بهره گیری از آن(همان) و نیز عدم بهره گیری از هدایت های باطنی و ظاهری یعنی عقل و نقل که در اختیار انسان است.(انسان، آیات ۳ و۴)

در حقیقت از نظر قرآن، عدم بهره گیری درست به ویژه از امکانات عقلی و ادراکی که تعیین کننده جهت درست زندگی است، مهم ترین مصادیق کفران نعمت از سوی انسان ها است؛ زیرا اگر از این امکانات هدایتی و راهنمایی عقل و نقل به درستی بهره گیرند، به طور طبیعی از دیگر امکانات و نعمت ها به درستی نیز بهره می گیرند، اما چون انسان نسبت به این دو نعمت بزرگ عقل ونقل و ابزارهای شناختی و ادراکی غافل است و به درستی از آن ها بهره نمی گیرد، به طور طبیعی در امور دیگر نسبت به نعمت ها نیز کفران نعمت روا می دارد.

آثار کفران و ناسپاسی نسبت به نعمت

از نظر قرآن، کفران نعمت و استفاده نادرست از آن آثار و پیامدهایی دارد که شناخت آن می تواند موجب پرهیز از کفر و کفران انسان نسبت به خدا و نعمت های الهی شود. از جمله این آثار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. خسران و زیان: کفران نعمت موجب می شود تا انسان سرمایه را از دست بدهد و نه تنها سودی نبرد، بلکه از سرمایه نیز زیان کند.(لقمان، آیه ۱۲؛ نمل، آیه ۴۰)
 2. زوال نعمت: از نظر قرآن، انسان اگر به درستی شکر نعمت ها را به جا نیاورد، آن نعمت از وی گرفته می شود و به جای آن حتی گاه ممکن است نقمت جایگزین شود. دست کم کفران نعمت موجب از دست رفتن آن نعمت خواهد بود.(رعد، آیه ۱۱) از امام سجاد(علیه السلام) نقل شده است که کفران نعمت از گناهانى است که موجب تغییر و زوال نعمت الهى مى شود و سپس آیه مذکور را تلاوت فرمود.(تفسیر الصافى، ج ۳، ص ۶۱، تفسیر جامع، ج ۵، ص ۲۷۱)
 3. قحطی و فقدان آسایش: کفران نعمت، باعث سلب آن از جانب خدا و سبب قحطى و گرسنگى در جامعه می شود؛ زیرا از نظر قرآن خدا به اجتماعی نعمت آسایش و آرامش را می دهد، ولی آنان به سبب ناسپاسی و کفران ، موجبات خشم الهی را فراهم آورده و گرفتار قحطی می شوند و آسایش و نعمت از آن جامعه رخت بر می بندد.(نحل، آیه ۱۱۲)
 4. نا امنی و فقدان آرامش: از نظر قرآن، کفران نعمت نه تنها موجب خشم الهی و از دست رفتن امنیت و آرامش از جامعه، بلکه حتی موجب تحقق وحشت و هراس در جامعه می شود.(همان)
 5. محرومیت از رضوان و رضایت الهی: از نظر قرآن ، شکر نعمت موجب رضایت خدا و بهره مندی از آثار رضایت خواهد بود، در حالی که کفران نعمت موجب محرومیت از رضوان و رضایت الهی می شود.(زمر، آیه ۷)
 6. محرومیت از محبت الهی: کسانی که کفران نعمت می کنند محروم از محبت الهی و آثار آن خواهند شد(بقره، آیه ۲۷۶)؛ در حالی که سپاسگزاران به گونه ای خواهد بود که خدا حتی به دفاع از آنان بر می خیزد و به سبب محبت به ایشان توجه خاص و ویژه ای در قالب امدادهای غیبی خواهدداشت.(حج، آیه ۳۸)
 7. عذاب الهی: کسی که کفران نعمت می کند می بایست خود را برای خشم الهی آماده سازد(بقره، آیه ۲۱۱؛ ابراهیم، آیه۷) ؛ زیرا کفران نعمت موجب خشم الهی حتی در دنیا می شود و کسانی هم به سبب کفران گرفتار مسخ شدند(مائده، آیه ۱۱۵). از نظر قرآن، کفران نعمت هم چنین عذاب اخروی را به دنبال خواهد داشت(نساء، آیه ۱۴۷؛ انسان، آیات ۳ و ۴؛ نحل، آیات ۵۳ تا ۵۵؛ روم، آیات ۳۳ و ۳۴)
 8. سرزنش الهی: خدا در قرآن کسانی که کفران نعمت می کنند، سرزنش می کند؛ بنابراین، از اثار کفران نعمت، سرزنش الهی است.(هود، آیه ۶۰؛ یوسف، آیه ۳۸؛ ابراهیم، آیه ۲۸؛ نحل، آیات ۷۱ تا ۸۳)

عوامل و بسترهای کفران نعمت

از نظر قرآن، کفران خصلتی زشت و نادرستی است که بسیاری از انسان ها از آن رنج می برند و می بایست خود را اصلاح کنند.(بقره، آیه ۵۷؛ روم، ایه ۵۱؛ غافر، آیه ۶۱ و آیات بسیار دیگر)

بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، اموری به عنوان عامل یا زمینه ساز کفران نعمت عمل می کند که شناخت این زمینه ها و عوامل می تواند برای رهایی از کفران نعمت و بهره مندی از آثار شکر نعمت بسیار مفید باشد و به درمان مشکلات و پیامدهای کفران بیانجامد. از جمله مهم ترین بسترها و عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. بدمستی از امکانات و نعمت ها: بهره مندى از نعمتِ رفاه و آسایش، زمینه ناسپاسى و کفران است؛ زیرا بسیاری از مردم وقتی احساس استغنا کنند، گمان می کنند که غنی هستند و همین احساس موجب می شود که کفران نعمت کرده و از نعمت ها به درستی بهره نگیرند، بلکه حتی آن را در مواردی به کار گیرند که بر خلاف حکمت و هدف و فلسفه آفرینش بلکه آن نعمت است.(یونس، آیه ۲۲؛ نحل، آیه ۱۱۲؛ اسراء، آیه ۸۳؛ نمل، آیه ۴۰؛ زمر، آیات ۸ و ۴۹)
 2. ثروت و مال فراوان: ثروت و مال فراوان، زمینه ناسپاسى در برابر نعمتهاى الهى می شود و انسان را از شکر به سوی کفران نعمت سوق می دهد.(کهف، آیات ۳۲ تا ۳۷)
 3. قدرت: برخوردارى از قدرت و امکانات، زمینه کفران است(نمل، آیات ۳۸ تا ۴۰)؛ زیرا احساس قدرت همانند احساس ثروت موجب می شود تا شخص احساس غنی بودن داشته باشد و از نعمت ها به درستی استفاده نکند، بلکه به سبب حس غرورآفرین، از نعمت ها علیه اهداف و مقاصد آفرینش بهره گیرد.
 4. گرفتاری و مصیبت: همان طوری که برخی با نعمت آزموده می شوند، برخی با نقمت و مصیبت آزموده می شوند؛ از همین رو، خدا گاهی نعمتی را از انسان می گیرد تا واکنش شخص معلوم شود. در این موارد برخی نه تنها گرفتار کفران نعمت هایی در اختیار می شوند، بلکه به کفر نیز گرایش می یابند. به سخن دیگر، به جایی که از نعمت های در اختیار استفاده کنند، به سبب از دست رفتن نعمتی به ابتلاء و آزمایش، نسبت به آن داشته ها و نعمت های دیگر نیز کفر و کفران می ورزند.(هود، آیه ۹؛ شوری، آیه ۴۸)