عوامل جذب جوانان و نوجوانان به مسجد

عوامل جذب جوانان و نوجوانان به مسجد

 

عوامل جذب جوانان و نوجوانان به مسجد

 

مسجد مهم ترین پایگاه در اسلام و نماد هویتی آن است. هر چند که مسجد به عنوان محل سجده برترین حالت نمازگزار مطرح شده ، اما حقیقت آن است که در آموزه های وحیانی مسجد مهم ترین مکان مقدسی است که مردم باید در آن برای ساماندهی زندگی دنیوی و اخروی گرد هم آیند. اقامه نماز به معنای تحقق بخشی به همه آموزه هایی است که به عنوان فلسفه اسلام و رسالت مطرح است. بی گمان اقامه بدون حضور انسانی شدنی نیست و این جمعیت و جماعت که مفهوم اقامه را به شکل عینی تجلی می بخشد.

امروزه مسجد از چنین جایگاهی برخوردار نیست و تنها برای اقامه نماز جماعت باز بوده و در بسیاری از زمان ها بسته و از کارکرد واقعی خود دور شده است. جذب عموم مردم به ویژه جوانان که به مسجد جایگاه و کارکرد واقعی می بخشند یکی از مهم ترین دغدغه های نظام سیاسی ولایی است. نویسنده در این کتاب به جایگاه و مکانت مسجد بر اساس آموزه های وحیانی و علل و عوامل گریز و گرایش مردم به مسجد اشاره داشته است.

 

ناشر: انتشارات ثقلین

تهیه و تنظیم: گروه پژوهش های کاربردی مرکز رسیدگی به امور مساجد

نویسنده: خلیل منصوری

حروف چینی و ناظر چاپ: عباس رحیمی

لیتوگرافی و چاپ: چاپ نینوا

قطع و تعداد صفحه: رقعی – ۲۰۰ صفحه

چاپ و تیراژ: چاپ اول – ۵۰۰۰ نسخه

تاریخ: دی ماه ۱۳۸۶

 

دانلود رایگان کتاب عوامل جذب جوانان و نوجوانان به مسجد