عرفان کاذب وسراب معنویت

erfanبررسی ویژگی بدعت های باطل و عرفان های نوظهور

در مقاله حاضر نویسنده با بررسی دو مقوله تحریف و بدعت در ادیان کهن مسیحی و یهودی، خصوصیات بدعت باطل و علل پیدایش طریقت های عرفانی کاذب و ویژگی های آنها را تشریح کرده است که با هم آن را از نظر می گذرانیم.

یکی از گروه های سه گانه ای که در سوره حمد در کنار منعمان و مغضوبان معرفی شده اند، گمراهان است. اینان هر چند که در هر دوره ای مصادیق بارز و گوناگونی پیدا می کنند، ولی یکی از مصادیق معروف آنها که در روایات از باب جری و تطبیق معرفی شده اند، مسیحیان هستند.

از ویژگی هایی که قرآن در معرفی مسیحیان بیان می کند، می توان به بدعت در دین اشاره کرد. اگر یهودیان به عنوان مصادیق معروف مغضوبان، گرایش ویژه ای به تحریف داشتند، مسیحیان را باید استاد بدعت دانست. اینان چنان که قرآن گزارش می کند، حتی در همان بدعت های خویش استوار نیستند و بیش از آن که اهل عمل باشند، اهل تفکر و سازه های فکری هستند. به این معنا که در حوزه اندیشه و بدعت گری، بسیار فعال و پرتلاش وارد می شوند ولی در مقام عمل وامی مانند. خداوند درباره این ویژگی ایشان در آیه ۲۷ سوره حدید می فرماید: و اما ترک دنیایی و رهبانیتی که از پیش خود درآوردند ما آن را بر ایشان مقرر نکردیم، مگر برای آن که کسب خشنودی خدا کنند، با این حال آن را چنان که حق رعایت آن بود، منظور نداشتند.»

بدعت مسیحی و تحریف یهودی

مسیحیان نخستین که همان حواریون و انصار حضرت مسیح عیسی بن مریم(ع) بودند، انسان هایی پاک و با خلوصی بودند که مهر و محبت در ایشان موج می زد. (سوره حدید، آیه ۲۷) روحیه حضرت عیسی(ع) که با دمیدن روح القدس در رحم دوشیزه مریم(س) به وجود آمده بود، روحیه ای لطیف بود. آن حضرت(ع) را روح الله نیز می نامند، چرا که همانند حضرت آدم(ع) با دمیدن مستقیم روح از سوی خداوند تنها با واسطه روح القدس حضرت جبرئیل(ع) وجود یافته و کلمه ای الهی شده بود. لطافت روحی حضرت مسیح روح الله(ع) موجب شد تا حواریون ایشان نیز دارای روحیه بسیار لطیف باشند.(همان)

همین لطافت روح و روحیه، از حواریون به دیگر پیروان آن حضرت(ع) منتقل شد و آنان نیز خواستند تا خود را همانند روح الله(ع) سازند. با توجه به وجه روح اللهی حضرت عیسی(ع) که گرایش به عزوبت و حصوریت داشت، آنان به دیرها و صومعه ها رفتند و از زن و زندگی خود را جدا نمودند و زنان نیز راهبه و ترسا شده، پارسایی را در بی شوهری جست وجو کردند.

آنان در یک فرآیند، رهبانیتی را پدید آوردند که بیرون از آموزه های معتدل وحیانی بود و ریاضت ها و سخت گیری هایی را بر خود تحمیل کردند تا بتوانند روحانیت خویش را دو چندان سازند و از ماده و تعلقات آن بیرون روند.

این رهبانیت هر چند که براساس آموزه های وحیانی نیست؛ چرا که با فطرت و طبیعت ذاتی انسان در تضاد است، ولی از آن جایی که امری ارادی بود که شخص به اختیار خود انتخاب می کرد و انجام می داد، مورد تأیید قرار می گیرد ولی هرگز به عنوان یک قانون، تأیید و امضا نمی شود تا فراگیر و اجباری گردد.

البته این کار در شریعت یهودی پیشینه ای تاریخی دارد، چرا که قرآن از حضرت یعقوب(ع) گزارش می کند که آن حضرت(ع) برای خود قوانین سخت گیرانه ای وضع کرده بود که بعدها بنی اسرائیل آن را به عنوان قوانین الهی مورد تأکید قرار می دادند؛ این درحالی بود که خداوند آن قوانین را به عنوان قوانین الهی و وحیانی امضا و تأیید نکرده بود. همین اتهام زنی بنی اسرائیل و یهود به خداوند درباره این قوانین و احکام سخت گیرانه بود که خداوند را وادار می سازد تا از یهود بخواهد مدرکی از تورات عرضه دارند که خداوند چنین قوانینی را وضع کرده است.

خداوند در آیه ۹۳ سوره آل عمران می فرماید: «همه خوراکیها بر فرزندان اسرائیل حلال بود، جز آنچه پیش از نزول تورات، اسرائیل (یعقوب) بر خویشتن حرام ساخته بود. بگو: «اگر جز این است و راست می گویید، تورات را بیاورید و آن را بخوانید.»

در حقیقت، قوانین و مقررات شخصی را که حضرت یعقوب(ع) برای خود وضع کرده بود، بعدها یهودیان به عنوان قوانین الهی مطرح می کردند و مخالفان با آن را مجازات و تنبیه می نمودند. همین شیوه غلط و نادرست یهودیان موجب شد تا خداوند با بیان این که قوانین سخت گیرانه حضرت یعقوب(ع) ارتباطی به وحی و تورات ندارد، از یهودیان بخواهد تا مدارکی از تورات درباره این قوانین و وضع الهی آن ارایه دهند؛ ولی از آن جایی که در تورات این قوانین وجود نداشت، دست به تحریف می زنند و خود و دیگران را گمراه می کنند تا شیوه باطل خود را به عنوان دین الهی معرفی کنند. این همان بدعت باطلی است که ایشان در پیش گرفتند و امری غیردینی را به دین و خدا نسبت دادند.

بدعت باطل و بدعت مجاز

بنابراین می توان دریافت که نوعی بدعت مثبت در میان یهودیان و حتی پیامبران ایشان وجود داشت که مساله شخصی بود و هرگز به عنوان احکام الهی امضا و تأیید نشده بود بلکه خداوند نسبت به آن سکوت کرده و در منطقه الفراغ اجازه داده بود تا هر کسی که بخواهد و بتواند آن قوانین سخت گیرانه را در حق خود مراعات نماید. بنابراین ریاضت ها و رهبانیت هایی که حضرت یعقوب(ع) و حواریون و انصار پس از روح الله(ع) ایجاد کرده بودند، از جمله بدعت هایی بود که مخالفت الهی را بر نینگیخت ولی هرگز اجازه داده نشد تا به عنوان شریعت مطرح و عمل شود.

به سخن دیگر، بدعت باطل، عملی است که به عنوان شریعت انجام می شود در حالی که شریعت آن را نگفته و حتی امضا نکرده است و شخص آن را به عنوان شریعت انجام می دهد و یا جواز انجام آن را به شریعت نسبت می دهد.

اما اگر عملی سخت گیرانه و یا نوآورانه به سبب گرایش های عقلایی و یا شخصی در جامعه صورت گیرد که منسوب یا منتسب به شریعت نباشد و با اصول عقلانی و اصول وحیانی در تضاد نباشد، انجام چنین عملی بیرون از دایره بدعت باطل خواهد بود و نیاز به مجوز ندارد. البته نمی توان این رفتار را اجباری کرد و یا دیگران را به انجام آن وارد نمود، بلکه هر کسی مجاز است به اختیار خود آن عمل را انجام دهد.

به عنوان مثال اگر در گذشته چیزی به نام جشن تولد وجود نداشت و در زمانی دیگر عرف عقلایی انجام این عمل را پسندیده دانست، این به عنوان بدعت باطل شمرده نمی شود؛ چرا که برخلاف حکم عقل یا وحی نیست و تضادی با احکام عقلانی و وحیانی ندارد، افزون بر این که جشن تولد را افراد به عنوان یک عمل دینی و حکم شرعی انجام نمی دهند.

مولفه های بدعت باطل

به سخن دیگر، بدعت باطل دارای دو مولفه است: ۱- امری خلاف حکم عقل و وحی باشد؛ ۲- آن چیز را به دین و شریعت نسبت دهند. بنابراین اگر امری خلاف حکم عقل و یا شریعت نباشد و یا کسانی که آن را انجام می دهند به عنوان یک عمل دینی و شرعی انجام ندهند، به عنوان بدعت باطل تلقی نمی شود.

آن چه حضرت یعقوب(ع) بر خود واجب کرده و سخت گیری هایی که نسبت به خود انجام می داد، از آن جایی که بر خلاف حکم عقل و یا حکم شریعت نبود و آن حضرت(ع) نیز به عنوان امر شرعی به جا نمی آورد، به عنوان بدعت شناخته نمی شد. هم چنین نوآوری که برخی از مسیحیان پدید آورده بودند و رهبانیتی را طراحی و به کار می بستند، به عنوان یک امر شخصی تلقی می شد و خداوند با آن به عنوان یک امر مجاز و مباح برخورد می کرد.

طریقت شریعت، راه رسیدن به حقیقت

اما زمانی که این کارها از سوی برخی یهودیان و یا مسیحیان به عنوان شریعت و قانون دینی مطرح و معرفی می شود، خداوند به شدت با آن ها به عنوان بدعت باطل برخورد می کند.

پیامبر گرامی (ص) بارها می کوشد تا همواره مردم در چارچوب آموزه های وحیانی و اسلامی در مسیر کمالی گام بردارند و در حوزه های فردی و جمعی اجازه نمی دهد تا رهبانیت و ریاضت های خودساخته وارد عمل مسلمانی شود. از اینرو می فرماید: لارهبانیه فی الاسلام؛ رهبانیت در اسلام نیست. هم چنین آن حضرت(ع) با مواردی که حضرت یعقوب(ع) بر خود وضع کرده بود، مقابله می کند که اعتراض یهودیان را به دنبال داشته است و حضرت پیامبر(ص) از ایشان می خواهد که برای اثبات این که این موارد از احکام و قوانین وحیانی و الهی است، از تورات مدرکی دال بر اثبات بیاورند که یهودیان ناتوان می کوشند تا دست به تحریف تورات بزنند که با خشم الهی و لعن خداوند مواجه می شوند.

از نظر پیامبر(ص) رسیدن به همه کمالات فردی و جمعی از طریق شریعت اسلام شدنی است و نیازی نیست تا اشخاص خود دست به نوآوری و بدعت در این زمینه بزنند؛ چرا که شریعت اسلام طریقت آسان و ساده ای برای رسیدن به حقیقت کمال مطلق و تمام است و نیازی نیست تا با سخت گیری و ریاضت، این اهداف به دست آید. قوانین اسلامی چنان است که همه افراد با همه شرایط و خلقیات را پوشش می دهد و اجازه می دهد تا در یک روند سالم با حضور در اجتماع و تشکیل زندگی به کمالات مطلق دست یابند. از نظر اسلام، دست یابی به کمالات در زندگی اجتماعی و در کنار زن و فرزند، چه بسا آسان تر و ساده تر است و حتی برخی کمالات تنها در اجتماع و با تشکیل خانواده به دست می آید که در طریق دیگر امکان پذیر نیست.

عرفان کاذب، طریقت گمراهی

از قدیم گفته اند که هر چیز با ارزش، بدل و تقلب بیشتری دارد؛ چرا که چیزهای نادر، خواهان بیشتری دارد و از آن جایی که نمی توان برای همه فراهم آورد، بدلیجات آن رونق می گیرد. عرفان به سبب این که بازتاب های شگرفی در زندگی فردی و جمعی اشخاص دارد، یکی از این قلمروهاست. این قلمرو به سبب پیچیدگی ها و دنیای شگفت آن، دور از دسترس توده های مردم است. تصرفاتی که عارفان انجام می دهند و توانایی هایی که از خود بروز و ظهور می دهند و آگاهی های ایشان از بسیاری از مسائل، توده های مردم را به وجد می آورد.

از آن جایی که دستیابی حتی به توانمندی های ظاهری که اهل ریاضت دارند، برای بسیاری از مردم دور از دسترس می باشد، دنبال نسخه هایی می گردند که بتواند به سادگی آنان را به این مراتب و مراحل برساند. این جاست که طریقت های باطل به عنوان نسخه های معجزه گر نوشته و مطرح می شود.

بسیاری از عرفان های کاذب، نسخه های دروغین طریقت حقیقت عرفان است که ازسوی بدلیجات سازان نوشته و ارائه می شود. دراین نسخه به توده های ساده دل این گونه القا می شود که به سادگی می توانند به مراتبی از عرفان و حقیقت برسند که دیگران در یک فرآیند پیچیده و سالیان سال زحمت و مراقبت و محاسبه نفس رسیده اند. این نسخه های معجزه گر، کاری می کند که شخص ره صدساله را یک شبه می پیماید.

این گونه است که انواع بخور و مواد توهم زا بخشی از طریقت عرفانهای کاذب را تشکیل می دهد تا توهم خیال برانگیز قدرت و احاطه معرفتی و شهودی را ایجاد کند. شخص با بهره گیری از این مواد توهم زا، در حالتی از خلسه شبه عرفانی کاذب قرارمی گیرد که عارفان واقعی را به شگفتی وامی دارد.

ویژگی های طریقت های کاذب عرفانی

از آن جایی که کاهش عرضه، همواره افزایش تقاضا را در پی دارد، کاهش عرفان حقیقی و سختی دستیابی به بصیرت شهودی، موجب می شود تا تقاضا برای طریقت های کاذب عرفانی نیز افزایش یابد. این جاست که طریقت های تقلبی همچون قارچ از زمین حقیقت بیرون می آید و آسمان حقیقت را پر می کند و ابرهای تیره و تار طریقت های کاذب جایی برای نفس کشیدن طریقت های واقعی عرفانی نمی گذارد. سادگی و آسانی دستیابی به حقیقت و منابع شناختی و شهودی دراین طریقت های کاذب موجب می شود تا سالکان طریقت به دام آنان افتند.

دراین طریقت ها با قرص های معجزه گر و ذکرها و اوراد شگفتی ساز می توان در هر شرایطی به حقیقت و کمال مطلق متصل شد و از حقایق هستی آگاه و در کون و کائنات تصرف کرد.

در این طریقت های کاذب عرفانی می توان هر طوری که بخواهی باشی و به هرچه خواهی برسی. تنوع و تعدد راه های رسیدن به خدا و حقیقت مطلق چنان زیاد است که از نفس های مردم نیز بیشتر می باشد. می خواهی هر ملت و قبیله ای باشی و به هر کار ضداخلاقی و ضدانسانی و ضدعقلانی و اشتغال داشته باشی، راهی در این طریقت های کاذب برای رسیدن به حقیقت وجود دارد. برای هرکسی با هر سلیقه ای و مزاجی، می توان نسخه ای یافت. تعدد و تفاوت و تضاد و تناقض طریقت ها چنان زیاد است که دیگر نیازی نیست تا خودت را به رنج افکنی. هرکه هستی و هرچه خواهی باش، چرا که برای شما نسخه ای در این عالم عرفان های کاذب و تقلبی وجود دارد.

یکی از برجسته ترین ویژگی های عرفان های کاذب آن است که می تواند بی دین و بی خدا باشی ولی حقیقت هستی را درک کنی، بنابراین نفی شریعت و قوانین شرعی که سهل است حتی می توان قوانین عقلانی را نپذیرفت ولی حقیقت هستی را ازطریقت عرفان های کاذب درک کرد.

البته مخالفت با اصول عقلانی در بسیاری از این طریقت ها، یک اصل اساسی است، بنابراین مخالفت با هنجارها و اصول اخلاقی و حقوق انسانی نیز امری طبیعی می باشد، چرا که اصولا مهم ترین عامل در عدم رشد و پیشرفت در طریقت های عرفانی کاذب، پذیرش اصول عقلانی و اصول اخلاقی و عمل به آن هاست. بنابراین همان گونه که در عالم توهم و خیال، هر تضاد و تناقضی معنا می یابد، در عالم خارج می بایست هر اصل عقلانی و منطق و خردی را کنار زد تا به حقیقت موهوم رسید.

نقش غرب در ایجاد طریقت های کاذب

انسان اگر اهل اعتدال و تعادل نباشد با هر گرایش افراطی به سوی تفریط می رود و سرانجام هر تفریطی، افراط است. از این رو اسلام همواره بر تعادل و اعتدال به دور از هرگونه افراط و تفریط تأکید می کند و لذا اصول اسلامی بر این قاعده، نظام یافته و سامان دهی شده است.

با نگاهی گذرا به افراط گرایی افلاطون در فلسفه اشراق، شاهد تفریط گرایی ارسطویی در مشاء هستیم. اصول گرایی افراطی، زاده تفریط اخباریون بود. حس گرایی غرب و اصالت بخشی به ماده در دوره ای، معنویت گرایی افراطی دوره اخیر را سبب شد.

قانون زدگی غرب در آغاز قرن بیست، قانون گریزی جوانان پس از جنگ جهانی دوم بویژه در دهه شصت میلادی را سبب شد. در روان شناسی اجتماعی گزارش های بسیاری را می توان یافت که چگونه افراط یک دوره زمانی، واکنش های تفریطی یک دوره دیگر را به دنبال داشته است. در عرصه سیاسی نیز همواره این گونه بوده که افراط در اصلاحات یا اصول گرایی چگونه تفریط را در دوره های دیگر سبب شده است.

غرب خسته از مادیت برای رهایی از بحران هویت و سرخوردگی و افسردگی، نسخه افراطی معنویت را می نویسد که در آن همه جور طریقت های عرفانی کاذب وجود دارد تا عطش سیری ناپذیر جوانان سرخورده را پاسخی در خور و مناسب دهد؛ ولی این نسخه ها همواره نسخه های افراطی و تفریطی بوده است.

غرب که هنوز دین و دینداری واقعی را تحمل نمی کند، با انواع فلسفه های دروغین، طریقت های عرفانی می نویسد و نسخه های دروغین تجویز می کند تا عطش معنویت را پاسخ و در حقیقت سرکوب کند؛ چرا که جوان خسته از مادیت و سرمایه داری جهان امروز، اگر نسخه واقعی را پیدا کند دیگر به سوی مادیت و سرمایه داری لیبرال دمکراسی غرب باز نمی گردد؛ این جاست که اندیشمندان شیطان صفت غربی، عرفان های کاذب را برای جامعه و جوانان گریزان از مکتب پایان تاریخی غرب می نویسند تا پس از شکست در این تجربه دوباره به آغوش مکتب لیبرال دمکراسی سرمایه داری برگردند. از این رو نسخه های آنها همواره افراطی و نادرست است و شخص سالک را به چیزی و جایی نمی رساند و در نهایت سرخورده دوباره به دامن همان مادیت و سرمایه داری باز می گردد.

نسخه هایی که در غرب برای معنویت پیچیده می شود همواره به دور از شریعت و مکاتب وحیانی است، چنان که این نسخه ها همواره افراطی و به دور از طریقت های سالم عقلانی و عقلایی می باشند تا سرخوردگی بیش تری را به دنبال داشته باشد. زمانی فلاسفه غربی می گفتند چون برای دینداری کارکردهایی در جوامع است که نمی توان از آن چشم پوشید، پس می بایست دین نماهای فلسفی ساخت و به جامعه تزریق کرد تا جامعه، هم به دین واقعی گرایش نیابد و هم از این طریق، این بعد از نیازهای دینی خویش را برآورده سازد. اکنون غرب براساس همان طرح پیشین خود، معنویت هایی از عرفان دروغین می سازد و به جامعه تزریق می کند تا هم پاسخی به نیاز جوانان و جامعه باشد و هم آنان را از مادیگری سرمایه داری لیبرال دمکراسی غرب دور نسازد و کودک جامعه همواره در آغوش چنین تمدنی باقی بماند و قهر نکند و به آغوش ادیان و مکاتب الهی نرود. بنابراین مکتب های عرفانی کاذب همان پستانک دروغینی است که کودک را هرگز سیر نمی کند ولی او را سرگرم و در نهایت خسته می کند و به آغوش نامادری مادیت باز می گرداند.