عدالت خدا نسبت به کفار

کفار

بر اساس آموزه‌های قرآنی خدا عدل محض است و هستی را بر اساس عدالت آفریده و هدایت می کند.
اقتضاء عدالت الهی آن است تا هر کسی نتیجه عمل خود را به میزان و کم و کاست بگیرد که در اصطلاح قرآن کریم از آن به جزای وفاق یاد می شود. (نبا، آیه ۲۶)
البته باید توجه داشت که اگر وفاق و کم و کاست در کار بد، عین عدل است و مجازات بیشتر ظلم است؛ اما در پاداش کار خوب، افزایش امری نیکو و کاهش عین ظلم است. از این رو است که خدا پاداش نیکوکاران را افزایش می‌دهد. (ق، آیه ۳۵)
از آن جایی که کفار به آخرت اعتقاد ندارند و برای آن کار نمی کنند، به طور طبیعی و به حکم عدالت باید پاداش کار خود را در دنیا بگیرند. از همین رو خدا می فرماید : مَن کَانَ یُرِیدُ الْحَیَاهَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِیهَا وَهُمْ فِیهَا لَا یُبْخَسُونَ. أُولَٰئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِیهَا وَبَاطِلٌ مَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ؛ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺯﻳﻮﺭ ﻭ ﺯﻳﻨﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ، ﺛﻤﺮﻩ ﺗﻠﺎﺷﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺍﻳﻨﺎﻥ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ ، ﺳﻬﻤﻰ ﺟﺰ ﺁﺗﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺧﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ، ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ ﺗﺒﺎﻩ ﻭ ﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ، ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺭﻳﺎﻛﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻧﺪ ، ﺑﺎﻃﻞ ﺍﺳﺖ .(هود، آیات ۶۰ و ۶۱)
از آن جایی که برخی از کفار در اعمال خوب در دنیا پیشتاز هستند، به طوری که حتی از برخی از مسلمانان و مدعیان آخرت گرایی در احسان و حتی اکرام و ایثار پیشی می گیرند، به حکم عدالت الهی باید پاداش وفاق خود را در همین دنیا بگیرند. از این رو است که وضعیت اقتصادی آنان بهتر از از مسلمانان است. خدا در این باره می فرماید : وَلَوْلَا أَن یَکُونَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً لَّجَعَلْنَا لِمَن یَکْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّهٍ وَمَعَارِجَ عَلَیْهَا یَظْهَرُونَ… وَزُخْرُفًا وَإِن کُلُّ ذَٰلِکَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَالْآخِرَهُ عِندَ رَبِّکَ لِلْمُتَّقِینَ؛ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﻱ ﻛﻔﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻬﻴﺪﺳﺘﻲ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ، ﺳﺒﺐ ﺍﻳﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﻛﻔﺮ ﺍﻣﺘﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻱ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺳﻘﻒ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻧﻘﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﻭ ﻧﺮﺩﺑﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ… ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺯﺭ ﻭ ﺯﻳﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻳﻢ ، ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﺟﺰ ﻛﺎﻟﺎﻱ ﺍﻧﺪﻙ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ ، ﻭ ﺁﺧﺮﺕ ﻧﺰﺩ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ. (زخرف، آیات ۳۳ و ۳۵)