ظهور ملکات در قیامت

قیامت

در قیامت همه چیز مشهود است و چیزی به نام غیب نیست. از این رو اسرار و اخفی معنا ندارد و همه چیز حق و راست است و دروغ و باطل نیست.
اما از آنجایی که هر کسی با ملکات خود محشور می شود، کسی که دروغ ملکه اوسـت با آن که در قیامت همه چیز راست و روشن است با این همه دروغ گو آن جا نیز دروغ می‌گوید؛ چنان که خدا در این باره می فرماید : ثُمَّ لَمْ تَکُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا کُنَّا مُشْرِکِینَ؛ ﭘﺲ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ فتنه آنان ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻋﺬﺍﺏ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﻣﺎﻥ ﺳﻮﮔﻨﺪ ، ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺮﻙ ﻧﺒﻮﺩﻳﻢ ! !(انعام، آیه ۲۳)
بوعلی سینا بر این اساس می گوید که کسی که دروغ ملکه او شده باشد خواب راست نمی بیند؛ چون حالت خواب نیز نوعی قیامت است؛ از این روست که انسان در خواب نمی تواند از ملکات خودش بگریزد و در گرو اخلاق و رفتاری است که ملکه اوست.