صدقه آسان سازی امور

صدقه

انسان در زندگی روزمره خود با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند.
از نظر آموزه‌های قرآنی یکی از راه های آسان سازی امور، دادن صدقه از اموال نیک در راستای رضایت پروردگار متعال و جستن وجه الله در قالب احسان است.(لیل، آیات ۵ تا ۷ و ۱۷تا ۲۱)
از نظر قرآن، انسان باید از مال اللَّهِ امانی در اختیار (نور، آیه ۳۳) بخشی را در قالب انفاق مالی به نیازمندان و افراد تحت پوشش به ویژه والدین ببخشد و عطا کند.
از نظر آموزه‌های قرآنی، صدقه در حقیقت نشانه تصدیق حقایقی از جمله پذیرش مالکیت خدا، مال الله امانی، وجوب انفاق در کنار نماز و انسان سازی از طریق افکار و عقاید و نتیجه گیری از آن در آخرت و مانند آن ها است.
هم چنین صدقه بیانگر صداقت انسان و نشانه رهایی از کذب و دروغ و نیز رهایی از تکذیب و دروغگو دانستن پیامبران است. شخص با صدقه هم راست می‌گوید و هم راستی پیامبران را با عمل انفاقی خود تصدیق می‌کند و آنان را راستگو می شمارد.
هم چنین صدقه نوعی پاک سازی اموال (لیل، آیه ۱۸) و تطهیر و تزکیه نفس به دست رسول الله (ص) و بهره مندی از صلوات و دعای خاص آن حضرت (توبه، آیه ۱۰۳) و رهایی از آتش جهنم و خشم و غضب الهی (لیل، آیه ۱۷) و کسب رضایت خداوندی (همان، آیه ۲۱) است.
چنین رفتاری در قالب احسان و کار نیک برای دستیابی به زندگی نیک اخروی نه تنها تامین کننده این امور است، بلکه موجب آسانی امور و گذر آسان از مشکلات و سختی های زندگی دنیوی و عقبات اخروی است.
از این رو می فرماید : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَىٰ‌؛ ﺍﻣﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ صدقه و ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻛﺮﺩ ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭﻱ ﭘﻴﺸﻪ ﺳﺎﺧﺖ‌؛ ﻭ ﻭﻋﺪﻩ ﻧﻴﻜﻮﺗﺮ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﺮﺩ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﻩ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ و مشکلات و سختی را از پیش رو او بر می داریم. (لیل، آیات ۵ تا ۷)

 

صدقه