رسالت جهانی پیروان انقلاب اسلامی از نظر قرآن

در نوشتار حاضر نویسنده با اشاره به اهداف انقلاب اسلامی که همان اهداف انبیای الهی است، به تشریح برخی از وظایف پیروان و دوستداران انقلاب اسلامی در سطح جهان پرداخته تا با عمل به آنها به تحقق اهداف جهانی این انقلاب کمک کنند.
***
اهداف انقلاب اسلامی، همان اهداف و فلسفه آفرینش انسان است که دارای مراتب، درجات و سطوح گوناگونی است. از نظر آموزه های قرآن، رسالت پیامبران هرگز پایانی ندارد و همواره در طول تاریخ به وسیله اولیاء و اوصیاء و پیروان آنان ادامه یافته است؛ چنانکه حضرت ابراهیم(ع) به عنوان بهترین و برترین پیرو حضرت نوح(ع) به این رسالت پرداخته و آن پرچم را برافراشته داشته است.(صافات، آیه ۸۳) همچنین حضرت رسول اکرم(ص) به همان رسالت ابراهیم(ع) پایبند بود و بر اساس دین حنیف عمل می‌کرده است.(انعام، آیه ۱۶۱) امروزهم پیروان انقلاب اسلامی می‌بایست همان رسالت پیامبران و اولیای الهی را به انجام رسانند و پرچم رسالت الهی را برافراشته دارند.
همچنین رسالت پیامبران و اولیای الهی محدود به زمان و مکان یعنی عصر زمانی یا جغرافیای مکانی نیست، بلکه از نظر زمانی و مکانی فراتاریخ و فراجغرافیایی است و از همین رو از آغاز حضور انسان تا پایان این حضور در دنیا ادامه می‌یابد؛ چنانکه همه بشریت بلکه حتی جنیان را در عرض و طول تاریخ و جغرافیا در بر می‌گیرد.(بقره، آیه ۲۱۳؛ فاطر، آیه ۲۴؛ انعام، آیه ۱۳۰) در حقیقت سنت الهی بر این است تا همواره رسالت تداوم یابد و تا زمانی که بشر بر روی زمین است این پیام الهی ابلاغ شود.(یونس، آیه ۴۷؛ اسراء، آیه ۷۷) علامه طباطبایی می نویسد: آیه شریفه ۴۷ سوره یونس دو سنّت را براى خدا یادآور شده است: ۱. سنّت رسالت پیامبران؛ ۲. سنّت قضاوت و داورى به عدالت. (المیزان، ج ۱۰، ص ۷۱)
البته رسالت پیامبران دارای اهداف و فلسفه‌های گوناگونی بوده است که بر اساس همان سطوح پیش گفته است. بر این اساس، می‌توان گفت که مهمترین رسالتی که بر عهده پیروان انقلاب اسلامی است، موارد زیر است:
۱. اتمام حجت: یکی از مهمترین رسالت های پیروان انقلاب اسلامی باید اتمام حجت بر جهانیان باشد؛ به این معنا که در قول و عمل، راه و بیراه را به مردمان نشان دهند تا جایی که کسی مدعی این معنا نباشد که ما از حقیقت آگاه نبودیم و کسی ما را به آن آگاه نکرد. این اتمام حجت در قول می بایست از طرق گوناگون و با ابزارها و فن‌آوری‌ها صورت گیرد. این مسئولیت همگانی است و اختصاص به نهاد یا شخصی خاص ندارد؛ هر چند که بر حوزه های علمیه و از جمله جامعه المصطفی العالمیه است که این مسئولیت را به نحو احسن به انجام رساند؛ اما این مسئولیت یکایک پیروان و دوستداران انقلاب اسلامی است و هر کسی موظف است به میزان توان خویش در این راه گام بردارد.(نساء، آیه ۱۶۵؛ قصص، آیه ۵۹؛ توبه، آیه ۱۲۲) همچنین اتمام حجت می بایست در عمل و رفتار نیز انجام شود؛ زیرا مردم باید در عمل با دیدن امت وسط، حقیقت را بیابند و به آن گرایش پیدا کنند.(بقره، آیه ۱۴۳) بر همین اساس، پذیرش ولایت الله و آثار آن و نیز اجتناب از ولایت طاغوت می بایست در عمل دیده شود(نحل، آیه ۳۶)؛ از طرفی  پیروان انقلاب اسلامی باید در عمل نه تنها قیام بالقسط به عنوان یکی از اهداف ابتدایی و ابزاری داشته باشند(حدید، آیه ۲۵)، بلکه می‌بایست «قوامین بالقسط» باشند که «شهداء لله» در آن بروز و ظهور کند؛ یعنی هر کسی که به آنان بنگرد آنها را گواهان صادقی از جانب خدا بیابد که برای اقامه قسط و عدل قیام می‌کنند و هرگز در آن کوتاه نمی‌آیند.
(نساء، آیه ۱۳۵؛ مائده، آیه ۸)
۲. مبارزه با طاغوت: از نظر آموزه های قرآن، پیروان انقلاب اسلامی نه تنها باید از طاغوت اجتناب کنند، بلکه اقتضای تَوّلِی به ولایت‌الله، تَبرِّی عملی از طاغوت و مبارزه با آن و نمادهایش است؛ زیرا اگر کسی این گونه عمل نکند، در حقیقت عاقبت بدی را برای خود و امت خویش رقم زده است.(نحل، آیه ۳۶) از نظر قرآن، شیطان و ولایت شیاطین، از مصادیق ولایت طاغوت است. همچنین ولایت ظالمان و مستکبران که علیه مظلومان و مستضعفان عمل می‌کنند، ولایت طاغوت است و باید مومنان و پیروان آن در هر کجای جغرافیای جهان علیه ظالمان و مستکبران قیام و مبارزه کنند.(نساء، آیه ۷۵)
۳. اقامه عدالت: تجلیات ولایت الله و اتمام حجت عملی به این معنی است که پیروان انقلاب اسلامی، به اقامه عدالت در میان همه بشریت بپردازند و بدون تبعیض نژادی، مذهبی، دینی، فرهنگی، جنسیتی و مانند آنها، سهم و قسط هر کسی را به صاحبان حق بازگردانند؛ زیرا اقتضای عدالت آن است که هر کسی سهم و قسط الهی خویش را به دست آورد و حقی از او تضییع نشود.(یونس، آیه ۴۷؛ حدید، آیه ۲۵) پیروان انقلاب اسلامی می بایست با اصل«قوامین بالقسط و شهداء لله(نساء، آیه ۱۳۵؛ مائده، آیه ۸) به جهانیان در عمل نشان دهند که تا چه اندازه برای ایشان عدالت بویژه در حوزه عمل اجتماعی – اقتصادی مهم است  و آنان تلاش می‌کنند که همگان از حقوق الهی خویش در همه عرصه ها بهره برند و حتی برای اقامه آن دست به شمشیر می برند و علیه ظالمان و قاسطین و مستکبران قیام می‌کنند.(حدید، آیه ۲۵؛ نساء، آیه ۷۵)
۴. تبلیغ اسلام: از دیگر رسالت های پیروان انقلاب اسلامی این است که در چارچوب هدایت الهی و توحید کلمه و کلمه توحید به تبلیغ اسلام بپردازند و دین توحیدی را در جوامع بشری اقامه کنند.(آل عمران، آیه ۷۹؛ انبیاء، آیه ۲۵؛ نحل، آیه ۳۵؛ نور، آیه ۵۴)
۵. تقویت معنویت:عدالت و معنویت از مهمترین جلوه های جامعه انسانی است؛ زیرا اگر عدالت و معنویت وجود نداشته باشد؛ انسان در سطح چارپایان سقوط می‌کند. اصولا انسان به این علت در جایگاه خلافت الهی قرار می‌گیرد که مظهر اسماء و صفات حسنای الهی است.(بقره، آیات ۳۰ و ۳۱ و ۱۳۸؛ آل عمران، آیه ۷۹) بنابراین، گرایش به معنویت و اصول اخلاقی و انسانی – الهی است که انسان را در جایگاه برتر قرار می دهد. پس، از مهمترین اهداف پیروان انقلاب اسلامی باید دعوت به معنویت و عدالت باشد. از نظر قرآن، تزکیه در کنار تعلیم و شناخت حق و تبیین آن، می‌تواند انسان را به برترین موجودات هستی تبدیل کند تا جایی که فرشتگان نیز تحت تسخیر حاکمیت الهی آنان قرار گیرند. بر این اساس  وظیفه پیروان انقلاب اسلامی این است که با تزکیه و اصلاح خویش و تعلیم و تزکیه دیگران معنویت و اخلاق الهی را به طور عملی در جهان به عیان تبلیغ کنند و مردمان را بر اساس معنویت بپرورانند و آنان را به آن تشویق کنند.(انعام، آیه ۴۸؛ اعراف، آیه ۱۳۵)
۶. انذار دشمنان: همان‌گونه که بشارت به مومنان می‌تواند تشویق کننده باشد، لازم است تا دشمنان را از تبعات و نتایج گفتار و رفتار ضد اسلامی برحذر دارند؛ زیرا اسلام مساوی با حق و حقانیت است و غیر اسلام چیزی جز باطل و کفر و تباهی و ضلالت نیست.(آل عمران، آیات ۱۹ و ۸۵) پیروان انقلاب اسلامی به عنوان اتمام حجت باید همان طوری که به تبشیر می‌پردازند و گروه‌های تبشیری راه اندازی می کنند به انذار کسانی بپردازند که غیراز اسلام، راه و طریقت دیگری در پیش گرفته و فلسفه و سبک زندگی خویش را اسلامی قرار نداده اند.(نساء، آیات ۱۶۵ و ۱۶۶؛ انعام، آیه ۴۸)
۷.  دعوت به وحدت و توحید: مسئولیت تاریخی پیروان انقلاب اسلامی این است که مردم را به توحید بخوانند و از شرک و کفر برحذر دارند. از نظر قرآن، دعوت به توحید در عمل به معنای دعوت به وحدت نیز می باشد؛ زیرا اگر کسی قائل به توحید باشد، از هر گونه بت‌پرستی و شرک در امان خواهد ماند و از تفرقه و فرقه‌ای شدن در امان می ماند. از همین رو پیروان انقلاب اسلامی باید منادی وحدت در سایه توحید باشند.(بقره، آیات ۲۱۳ و ۲۵۳؛ شوری، آیه ۱۳؛ آل عمران، آیه ۶۴) تمسک به کتاب الله و عترت طاهره(ع) به عنوان حبل الله می‌تواند هر گونه تفرقه ای را از میان بردارد و بشریت را به وحدت برساند.(آل عمران، آیه ۱۰۳) بی گمان برای حل اختلافات، بهترین عامل، کتاب الله و عترت طاهره(ع) است که معیار علمی و عملی و حق و عدالت هستند.(بقره، ۲۱۳؛ یونس، آیه ۴۷) پیروان انقلاب اسلامی می بایست با تبلیغ علمی و عملی کاری کنند که حقیقت کتاب الله و عترت به عنوان معیارهای علمی و عملی قرار گیرد و جهانیان به این دو تمسک جویند تا رهایی یابند؛ زیرا منجی آخر الزمان از عترت طاهره(ع) است که به کتاب الله عمل می‌کند.