راهکار حکومت بر دل ها

بررسی سنت و سیره اخلاقی امام جواد(ع) به مناسبت ۳۰ ذیقعده سالروز شهادت آن حضرت

بی گمان کرامت انسان در منش و خوی او متجلی می شود. از این رو از نظر خردمندان، اخلاق از جایگاه ویژه ای در زندگی بشر برخوردار است و اصولا انسانیت چیزی جز رفتار اخلاقی نیست چنانکه پیامبر گرامی(ص) بعثت خویش را برای تکمیل و اکمال مکارم اخلاقی بیان می کند و لذا بازخوانی اصول اخلاقی از دیدگاه امام جواد(ع) می تواند ما را در رسیدن به این مهم یاری رساند. نویسنده در این مطلب با مراجعه به سخنان گهربار و آموزنده امام محمدبن علی التقی(ع) بر آن شده تا دیدگاه آن امام همام درباره رفتار اخلاقی را تبیین نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

انسان اخلاقی، خلیفه الهی

برای شناخت هر کسی بهترین راه، نگاه به رفتارهای فردی و اجتماعی اوست. بسیار دیده شده سخنورانی که به زیبایی و شیوایی و رسایی سخن می گویند، ولی در مقام عمل از همه زشت تر و زننده تر رفتار می کنند. آن چه موجب می شود تا حقیقت کسی دانسته و شناخته شود، عمل او به ویژه در عرصه اجتماعی است. از این رو در روایات آمده، اگر بخواهید کسی را بشناسید با او هم سفر و هم سفره شوید؛ زیرا در سفر و ناملایمات آن است که شخص، سیره و سیرت واقعی خود را به نمایش می گذارد و در هنگام گرسنگی و فشار آن است که از وضعیت آداب