دعوت به آتش دوزخ

کفار

براساس تعالیم قرآن، برخی از افراد به عنوان پیشوایان کفر به گناه دعوت نمی‌کنند، بلکه مستقیم به آتش دوزخ دعوت می‌کنند؛ یعنی دعوت‌نامه‌ای که به دست افراد می‌دهند، به‌صراحت دعوت به آتش دوزخ است. بنابراین، ابایی ندارند که بگویند: بفرمایید در آتش دوزخ!
خدا در قرآن در‌باره این پیشوایان می‌فرماید: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّهً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ؛ و ما آنان را پیشوایانی قرار داده‌ایم که به آتش دعوت می‌کنند.(قصص، آیه ۴۱)
از نظر قرآن کسی چون فرعون که به عبادت شیطان و طاغوت دعوت می‌کند و آیین و سبک زندگی شیطانی را آموزش می‌دهد، دعوت به آتش می‌کند؛ چرا که باطن و حقیقت این دعوت، چیزی جز آتش نیست؛ زیرا حقیقت بندگی شیطان و شیطان‌پرستی و سبک زندگی شیطانی چیزی جز دعوت به آتش نیست. پس اگر کسی قلب با بصیرت و دیده بصیر داشته باشد، آتش را می‌بیند که از این بندگی و سبک زندگی شعله می‌کشد.
کسانی که از صراط مستقیم عبودیت خدا خارج می‌شوند، گام به گام در وادی گمراهی به سمت سقوط پیش می‌روند تا جایی که دیگر قلبی ندارند که بر فطرت الهی حقیقت را ببینند و از آن بهره‌مند شوند؛ بلکه تمامی ابزارها و منابع شناختی و گرایشی خود را از دست می‌دهند.(اعراف، آیه ۱۷۹؛ بقره، آیات ۷ تا ۱۵) چنین افرادی در اضلال کیفری به جایی می‌رسند که خود به عنوان پیشوایان کفر قرار می‌گیرند و به صراحت به قبیح‌ترین، زشت‌ترین و ناپسندترین رفتار چون همجنس‌گرایی، خمر، قمار، زنا و مانند آنها دعوت می‌کنند که حقیقت آن چیزی جز «آتش» نیست.(بقره، آیه ۱۷۴؛ نساء، آیه ۱۰) پس این افراد مستقیم دعوت به آتش می‌کنند و پیروان آنان نیز آن را پذیرا شده و از آنان تبعیت می‌کنند. اینان در دنیا خود را به قباحت و زشتی در آورده‌اند؛ از این روست که در قیامت با همان چیزی که در دنیا ساخته شده، محشور می‌شوند: وَیَوْمَ الْقِیَامَهًْ هُم مِنَ الْمَقْبُوحِینَ؛ و روز قیامت از زشت‌رویانند! (قصص، آیه ۴۲)